వికీపీడియా:2013 కొలరావిపుప్ర/కాసుబాబు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2013 వికీ పురస్కార ప్రతిపాదన
పూర్తి చేసేటప్పుడు కలిగే సందేహాల నివృత్తి కొరకు పురస్కారం పేజీలోని నియమనిబంధనలు మరియు ప్రతిపాదనకు సూచనలు గమనించండి. ఇంకేదైనా సందేహముంటే సంబంధిత చర్చాపేజీలో వ్యాఖ్య రాసి {{సహాయంకావాలి}} మూస చేర్చటం ద్వారా సహాయం పొందవచ్చు.

2013 కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కార ప్రతిపాదన (2013 Kommaraju Lakshman Rao Wikimedia Award Nomination)

ప్రతిపాదన వివరాలు (Details of Nomination)

ప్రతిపాదిత వాడుకరి పేరు
వాడుకరి:కాసుబాబు
ప్రతిపాదన రకం= సహసభ్యునికై ప్రతిపాదన
ప్రతిపాదన సమర్పించిన వారు

అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 13:22, 4 డిసెంబర్ 2013 (UTC)

ప్రతిపాదన ను సమర్థించేవారు
  1. మనఃపూర్వక సమర్థన : అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 13:22, 4 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  2. వీవెన్ (చర్చ) 16:07, 4 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  3. --శ్రీరామమూర్తి (చర్చ) 04:42, 5 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  4. కాసుబాబు గారు చాలా విలువైన, నాణ్యతతో కూడిన సమాచారం చేర్చడమే కాకుండా చాలాకాలం పాటు నిబద్ధతతో నిర్వహణ భాద్యతలు నిర్వహించారు. --రవిచంద్ర (చర్చ) 05:26, 5 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  5. --కె.వెంకటరమణ (చర్చ) 05:42, 5 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  6. శశి (చర్చ) 08:27, 5 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
  7. --Nrahamthulla (చర్చ) 11:18, 7 డిసెంబర్ 2013 (UTC)

<పై వరుసలో #తరువాత వికీసంతకం చేయండి>


ప్రతిపాదిత సభ్యుని అంగీకారం

నేను ఈ వికీపురస్కార ప్రతిపాదనకి అంగీకారం తెలుపుచున్నాను. పురస్కార నియమనిబంధనలకు నేను కట్టుబడగలను. -- <కాసుబాబు వికీ సంతకం>

వికీ కృషిని తెలిపే గణాంకాలు

(అన్నీ వికీ ప్రాజెక్టులలో సభ్యుని గణాంకాల ఉపకరణం చూసి నేటి తెలుగు ప్రాజెక్టులలో సభ్యుని గణాంకాల వరుసలు(te. తో ప్రారంభమవుతాయి) నకలు చేసి ఇక్కడ అతికించండి.2013 Q3వరకు గల సభ్యుని కృషిలో ముఖ్యాంశాలను మాత్రమే తరువాతి విభాగాలలో వివరించండి.)

వికీ కృషి విభాగాలు (Wiki Contribution Sections)

(దయచేసి ప్రతి విభాగంలో ప్రతిపాదిత సభ్యుని ఆధారపూరిత కృషి(వికీలింకులద్వారా) వివరణలు ఇవ్వండి. వీలైనన్నీ విభాగాలు నింపండి. ప్రతివిభాగం తరువాత ఉపయోగమనుకున్న చోట్ల విషయసేకరణకు వికీపీడియాలో రచనలకులింకు ఇవ్వబడినది. వాడుకరి ప్రధాన వికీ వేరేదైతే ఆ వికీకెళ్లి వాడుకరి సభ్యపేజీద్వారా వాడుకరి రచనలు చూడవచ్చు, . మీ వివరణ ఆ తరువాతి వరుసలో ప్రారంభించండి)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసవిభాగంలో కృషి(ప్రధాన మరియు వర్గం పేరుబరి)

(ప్రధానపేరుబరిలో సభ్యుని రచనలు, వర్గంపేరుబరిలోసభ్యుని రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -బొమ్మలు(ఫైళ్ల పేరుబరి)

(బొమ్మల పేరుబరిలో రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -సహాయం (సహాయం పేరుబరి )

(సహాయం పేరుబరిలోరచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - మూసలు,సాంకేతికాలు (మూసలు, మీడియావికీ పేరుబరి మరియు బాట్ ఖాతాపని)

(ఉదాహరణగా మూస పేరుబరిలో రచనలు)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - వికీ ప్రాజెక్టులు(విధానాలు,వికీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు)

(వికీపీడియా పేరుబరిలో రచనలు)

సహసభ్యులకు ప్రోత్సాహం, సహకారం మరియు వికీనడవడి

(ఉదాహరణగా వ్యాస చర్చ పేరుబరిలో రచనలు)

ఆన్లైన్ ప్రచారంలో కృషి

భౌతిక ప్రచారంలో కృషి

వికీ విధానాలపై అవగాహన

తెలుగేతర సోదర వికీప్రాజెక్టులలో కృషి(Contribution to Non Telugu Wikimedia Projects)

ఏవైనా అదనపు సమాచారం (Any additional information)

నేను రచనలు మొదలు పెట్టిన సమయంలో నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ, తరచూ నన్ను సరిచేస్తూ, నాకు వచ్చిన సందేహాలని ఎంతో ఓపికగా సోదాహరణంగా నివృత్తి చేస్తూ, అనునిత్యం నాకు సహాయసహకారాలని అందించి, నన్ను ఒక పరిణతి చెందిన తెవికీ వాడుకరిగా తీర్చిదిద్దిన కాసుబాబు గారు ఈ ప్రతిపాదనకి ఖచ్చితంగా అర్హులు. ఈ ప్రతిపాదనని నేను మనస్పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను. - శశి (చర్చ) 08:33, 5 డిసెంబర్ 2013 (UTC)

(దయచేసి మీరు యుక్తమని భావించిన అదనపు సమాచారం వివరించండి)

మూలాలు