చర్చ:ఖోరాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Cscr-featured.svg ఖోరాన్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2007 సంవత్సరం, 35 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia

తెలుగులో కురాను,నమాజు[మార్చు]

మానవ నిర్మితమైన పారంపర్యాచారాలను నిలుపుకోవాలనే తలంపుతో, దైవోపదేశాలను వదిలివేసి, కేవలం మన హేతుబుధ్ధితో అగోచర విషయాలను తర్కించబూనటం అవివేకం అవుతుంది. (ఇమ్రాన్:7) ఆరబీ బాష అత్యున్నతమైనదే కావచ్చు. ఆది అర్ధం అయ్యే వారికే దాని గొప్పతనం తెలుస్తుంది.ఆందరికీ అదే భాషను అవశ్యం చెయ్యటం కంటె ఆ భాషలో వెలువడిన దైవ సందేశాన్ని అందరికీ అర్ధం అయ్యెట్లు చెప్పటం వివేకవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దేవుని ద్రుష్టిలో కూడా భాషకంటె భావమే విలువైనది.ఖురాన్ బోధ చాలా సులువైనది(చంద్రుడు17,22,40). కానీ ప్రపంచంలోని కోట్లాది అరబ్బేతరులకు అది అర్ధం కాని మంత్ర పటనం లాగా ఎందుకు ఉంది? కేవలం ఆ మహా ఘనత గల దైవ సందేశాన్ని(కహఫ్:1)అరబీ భాషలో బంధించటం వల్లనే కాదా? " ఏ జాతి వారి తాత ముత్తాతలకు భయబోధ చేయబడలేదో వారిని భయపెట్టటం కోసం ఈ అరబ్బు ప్రవక్తగా పంపబడ్డారు(యాసీన్:6). ఈ అరబ్ ప్రవక్త తెచ్చిన భయబోధ ఆ జాతి వారికే పరిమితమై ఉంటుందని, అరబ్బేతరులకు వర్తించదని ఎవరైనా చెప్పగలరా? అందరికీ వచ్చే భాష అందరికీ అర్ధమయ్యె భాష ఏది? "వీళ్ళు గ్రహించటం కోసం ఈ కురాన్ను నీ భాషలో సులువుగా చేశాము"(పొగ:58) అంటే అరబ్బులు తప్ప ఇతర భాషల జనం దాన్ని గ్రహించకూదదని దెవుని భావం కాదు.ప్రవక్త అరబీయుదు,అతని స్వజనం అతని మాటలు వినాలంటే అతని భాషలోనే దైవ సందేశం రావాలి. ఫ్రవక్తకే అర్ధం కాని భాష ప్రవక్త జాతి ప్రజలకు అర్దం ఎలా అవుతుంది?ఒక వేళ దెవుడు పరాయి భాషలను అర్ధం చేసుకునే అద్బుత శక్తిని ప్రవక్తకు ఇచ్చి సందెశాన్ని పంపినప్పటికీ ఆ జనం "అరబ్బీ ప్రవక్త- అర్ధంకాని అజమీ కురాన్" అని ఎగతాళి చేస్తారు (సజ్దా:44). ఆరబ్బేతరుడు అరబీలొ ప్రవచిస్తూ వస్తే అతన్నీ నమ్మరు (కవులు:198,199). అందువలన ప్రవక్త స్వభాషలోనే ప్రవచనం రావటం ఎంత ఆవశ్యకమో ఆ ప్రవచనం ఆయా ప్రజల భాషలలోనే వారికి అందించబడటం కూడా అంతే అవసరం. ఆద్వితీయ దేవుని గురించి అరబ్బులకు అరబీలో చెబుతుంటేనే, నీ మాటలు మా హ్రుదయాల్లొ దూరవు, మా చెవులు చెవిటివైపోయాయి. నీకూ మాకూ మధ్య పెద్ద తెర ఒకటి అడ్డంగా ఉంది, నీ దారి నీదీ మాదారి మాదీ అన్నారు విగ్రహారాధకులు(హామీం:5). అరబ్బేతరులకు అరబీలొ చెప్పి ఒప్పింపచేయటం అలవి అయ్యే పనేనా? రాజ్యాధికారం పొందిన ఆంగ్లెయులు ఇంగ్లీషును అందరిమీదా రుద్దినలాగా అరబీని అందరిమీదా రుద్దాలి.ఆయినా సర్వలోకాల ప్రభువు కురాన్ను అరబ్బీలో పంపిన ఉద్దేశం వెల్లడించాడు. ఆది విశ్వాసులకుస్థిరత్వం ఇవ్వాలి,సన్మార్గం చూపించాలి, సువార్త వినిపించాలి (తేనెటీగ:103) నమాజులోకానీ, మరో చోట కానీ అరబీ కురాన్ వింటుంటే మనకు పై మూడు ప్రయోజనాలు కలగటం లేదు.తెలుగు కురాన్ ద్వారా అవి మనకు సిద్ధిస్తున్నాయి. నిశ్చయంగా కురాన్ మనను కష్టపెట్టటానికి గాక మనకు బోధ చెయ్యడానికే వచ్చింది.(ఓ మానవుడా:2,3). ప్రతి ప్రవక్త కూడా తన మాతృభాషలోనె దైవ సందేశం ప్రచారం చేసేవాడు. దైవసందేశం కూడా ప్రవక్తల మాతృభాషలోనె వచ్చేది.ఎందుకని? ముదు ప్రవక్తకు అర్ధం కావాలి.ఆతరువాత ఏ ప్రజలకైతే చెప్పబోతున్నాడో ఆ ప్రజలకూ అర్ధం కావాలి.అర్ధమయ్యిందే సరైన మతం. ఈమర్మం కురానులోనే విప్పిచెప్పబడింది.కురానును అల్లా అరబ్బీలోనే ఎందుకు పంపాడు?1."ప్రవక్తకు అర్ధం కావడానికి"(కురాను 12:2),2."అరబ్బులు గ్రహించటం కోసం"(43:2,3),3."మక్కా చుట్తుపక్కల ఉన్నవారిని హెచ్చరించటం కోసం"(కురాను 12:7).మరి మన తెలుగువాళ్ళు గ్రహించాలన్నా,అర్ధంచేసుకోవాలన్నా,హెచ్చరికపొందాలన్నా అది తెలుగులోనే సాధ్యంగదా? మాటిమాటికి పఠించే ఆ ఏడు వాక్యాలు (గుట్ట:87) కూడా ప్రతి ప్రార్ధనలో మనకు బోధ చేస్తూ ఉండాలి.అది మన మాత్రుభాషలొనె మనకు సాధ్యమవుతుంది. మనిషిని ఉద్ధరించగల ప్రార్ధనలో 4 ముఖ్య విషయాలున్నాయి:-

 1. మనల్ని చూస్తున్న దేవుని ముందు మనం నిలబడ్డామని గ్రహించాలి.
 2. ఆయన గొప్పతనం మన హీనత్వం గుర్తించాలి.
 3. ఆయన మనల్ని ప్రేమించి సహాయం చెయజూస్తున్నాడని తెలిసికొని అడగాలి.
 4. మనం అడిగేదేమిటో మనకు అర్దమై ఉండాలి.

ఇలా చేసే ప్రార్దన మనల్ని దేవునికి సన్నిహితులుగా మారుస్తుంది.పాపకార్యాలకు పాల్పడనీయదు. దుష్టతలంపులను కలుగనీయదు.దేవుని సర్వొన్నతను పదే పదే గుర్తు చెస్తుంది. క్రమశిక్షణను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. హ్రుదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.దేవునిపై ఆధారపడే స్వభావాన్ని పెంచుతుంది.దేవుని ప్రీతికోసం ఎట్టి త్యాగానికైనా తగిన తెగింపును ఇస్తుంది.మరి ఇదంతా నైతికమైన సముద్ధరణే గదా? "నిశ్చయంగా నమాజు సిగ్గుమాలిన పనులనుండి అధర్మకార్యాలనుండి ఆటంకపరుస్తుంది" (సాలెపురుగు:46). ఈ వచనాన్ని గురించి అబ్దుల్ గఫూర్ గారు ఇలా వ్యాఖ్యానించారు: "నమాజు చాలా మహిమగలది.దానిని నియమముగా భక్తి పూర్వకముగా చేసినచో అది భక్తులను సిగ్గుమాలిన పనులనుండి పాపకార్యములనుండి మానిపించును. దుర్గుణములను తొలగించి మంచి గుణములను కలిగించుట దాని స్వభావము. ఎట్లు మందును నియమముగా పథ్యముతో సేవించిన రోగము పోయి ఆరోగ్యము చేకూరునో, అట్లే నమాజు సలుపుచు దానికి విరోద కార్యములను మాను కొనినచో, ఆత్మ సంబందమైన రోగములు అను దుర్గుణములు నశించి, ఆత్మకు ఆరొగ్యము అనెడి సుగుణములు అలవడును. భక్తుడు పాపములు వదలుకొనును.దొంగ భక్తి వలన పాపములు తొలగనిచో అది వాని తప్పుయే కాని నమాజు దోషము కాదు.నమాజు చేయునపుడు దేవుని సాన్నిధ్యమున నిలచి భక్తితోనుందునని వాగ్ధానము చేసి నమాజు ముగించిన పిదప పాప కార్యములు చెయువాడు మాట తప్పిన వాడగును. అట్లు చేయవలదు అని నమాజు హెచ్చరించుచుండును". "నేను జిన్నాతులను మానవులను పుట్టించినది వారు నన్ను ఆరాధించుట కొరకే" (51:56)

అంటే మనిషి జీవిత ఉద్దేశమే దైవారాధన.మీరు నన్ను పొషించనవసరం లేదు.నాకు అన్నం పెట్టనక్కరలేదు. నేనే మీకు అవన్నీ ఇస్తాను.నా ద్వారా మేళ్ళు పొంది క్రుతజ్ఞులై నన్ను ఆరాధించండి అని దేవుడు అంటున్నాడు.తీర్పుదినాన దేవుని సిం హాసనానికి కుడివైపు చేరిన సజ్జనులు నరకాగ్నిలొ మాడుతున్న వారిని ఒక ప్రశ్న వేస్తారు:"మీరు నరకంలో త్రోయబడటానికి కారణం ఎమిటి?" అంటే వాళ్ళు నాలుగు కారణాలు చెబుతారు. ఆందులో మొదటిది" నమాజు చెయ్యకపోవటం"(74:43) “ఓ విశ్వాసులారా, శుక్రవారం నాడు నమాజుకు పిలుపు వినబడగానే మీ వ్యాపారాన్ని వదిలిపెట్టి దేవుని ధ్యానించటానికి పరుగెత్తి రండి. ఆది మీకెంతో మేలైనదని తెలిసికోండి"(62:9) మరి ఇంతమేలైనది,మనల్ని నరకశిక్ష నుండి తప్పించేది,నైతికంగా ఉద్ధరించేది అయిన నమాజు అనేక మందికి నిరుపయోగంగా ఉంటున్నది.నమాజు ద్వారా మనిషి పొందవలసినంత ప్రయోజనం పొందటం లేదు.అర్ధంకాని మంత్రాలలాంటి కొన్ని పదాలను వల్లించటం అనే తంతుతో నమాజు ముగుస్తున్నది. గొంతులోనుండి వెలువడే నమాజు ఉచ్చారణ కంటే, హ్రుదయంలోంచి పెల్లుబికే ప్రార్ధన నిశ్చయంగా గొప్పది. నమాజు అనేకుల జీవితాల్లొ మార్పుతేలేకపోవటానికి ఒక కారణం "ఆ నమాజు వాళ్ళకు అర్ధంకాక పోవటం". అర్ధంకాకపోవటానికి కారణం అతనికి అరబ్బీ భాష రాకపోవటం దేవునికి అరబ్బీ భాషలొ మాత్రమే నమాజు చెయ్యలి అనే కట్టడి.ప్రతి విశ్వాసీ తప్పని సరిగా అరబ్బీ నేర్వాలి అనే నిర్బంధం.అర్ధం అయినా కాకపొయినా సరే అరబ్బీలో రాయబడిన కురానే చదవాలి అని ఒత్తిడి చెయ్యటం.ఇది అనుల్లంఘనీయమైన సంప్రదాయం కావటం. "మోకరించి మీ మాత్రుభాషలో దేవుని అయిదుపూటలా ప్రార్దించుకోండి,మీకు వచ్చిన భాషల్లొనే కురాన్ చదువుకోండి అంటే ప్రపంచ ప్రజలందరికీ "అర్ధం అయ్యేనమాజు" అందుబాటులొ ఉందేది.కానీ అరబ్బీలో మాత్రమే ఇలా ఇలా వంగుతూ లేస్తూ నమాజు చెయాలి అనటంతో ఈ శారీరక విన్యాసంలోని అంతరార్దమేమిటొ ప్రజలకు అర్ధం కాలేదు. "అర్ధం లెని చదువు వ్యర్ధము" అన్నట్లే" అర్ధం కాని ప్రార్ధన కూడావ్యర్ధమే". మహా ప్రవక్త గారి మాత్రుభాషలోనే దైవ సందేశం ఎందుకు వచ్చింది?మరో భాషలోవస్తే ఆయనకు అర్ధం కాదనే గదా!".

"సకలలోకాల ప్రభువా!
అనంత కరుణామయుడా!,
అపార కృపాశీలుడా!,
తీర్పు దినపు యజమానీ!
మాదేవా!, 
నీకే స్తోత్రములు! 
మేము నిన్నే ఆరాధిస్తాం. 
సహాయం కోసం నిన్నే అర్ధిస్థాం.
నీవు దీవించిన వారి మార్గంలో,
నీ ఆగ్రహానికి గురి కాని వారి మార్గంలో, 
మార్గభ్రష్టులు కాని వారి రుజుమార్గంలో
మమ్మల్ని నడిపించు".

అని చెప్పుకుంటే ఒక తెలుగు వానికి నమాజుఅర్ధవంతంగా ఉంటుంది.అల్లా అంటే ఒక్కడేననీ ఆయనకు ఆలుబిడ్డలు లేరనీ, ఆయన ఎవరికీ పుట్టలేదనీ, ఆయన ఎవరినీ కనలేదనీ ఆయన సర్వోన్నతుడైన ఏకైక దేవుడనీ-విగ్రహారాధన హేయమనీ, తీర్పు రోజున మనం లెక్క అప్పజెప్పుకోవలసి ఉంటుందనీ తెలుగుజనానికి తెలుగులోనే అర్ధం అవుతుంది. ఆయన అద్వితీయుడనీ ఆయనకు సాటి కల్పించరాదని తెలుగులో చెబితే తెలుగుజనం సుళువుగానె అర్ధం చేసికొంటారు. కానీ అక్కడినుండి ఆరంభమయ్యే అరబ్బీ ఆంక్షలు, నియమనిష్టలు, ప్రత్యేక తరహాలో సాగే ప్రార్ధనా పద్దతులు వారిని అల్లా సన్నిధికి రాకుండా ఆటంకపెడతాయి.

ఆయన సన్నిధికి వచ్చి"అలహందులిల్లాహి" అనవలసినదేగాని"సర్వలోకాలప్రభూ"అని సంబోధించలేడు తెలుగువాడు.గుండెలోని భావం గొంతుదాటి రాకూడదా? అది దేవుడు వినడా?అరబ్బీ రాని ప్రజల యాతన చూడండి. మతంలో బలాత్కారం లేదన్న వాళ్ళే బలవంతంగా ఒక భాషను నిర్బంధం చేసారు.ఆ భాషరానిదే నీవు ముస్లిం కాదు పొమ్మన్నారు.దేవుని ప్రార్ధించుకోటానికి ఆ భాషలో ఉచ్చరించనిదే మసీదు గడపతొక్కటానికి సైతం నీకు అర్హతలేదు పొమ్మన్నారు.అన్ని రంగులూ, అన్ని భాషలూ దేవునివేనని చెప్పేవారూ ఈ భాష తప్ప మరో భాషలో చేసే ప్రార్ధన దేవునికి అర్ధం కాదు అన్నట్లుగా పట్టు పడుతున్నారు. నమాజు మనిషిని నైతికంగా ఉద్ధరిస్తుంది.కాని అరబిక్ సూరాల కంఠస్తం అవశ్యం కావటం వల్ల అన్యుల ప్రవెశానికి ఆటంకం కలిగిస్తొంది.హ్రుదయంలో వున్న విషయాలను చెప్పుకొను వీలు లేదు.తెలుగు భక్తుడు,అరబ్బీ దేవుడు.తెలుగు ముస్లిములు అయిదు వేళలా దేవుని తెలుగులోనే ధ్యానిస్తే వారి మది సేద తీరుతుంది.దేవుని స్తుతించి, హ్రుదయమంతా ఆయన ప్రసన్నతను నింపుకొని, ఆయన ఆజ్ఞలను మనస్సులొ నిలుపుకొని జాగ్రత్తతోబ్రతుకవచ్చు.కానీ అరబ్బీ ఆచార సంపన్నులు తెలుగుముస్లిముల తెలుగు ప్రార్ధనలకు ఆమోదముద్ర వేయరట! మరి మన తెలుగు ప్రార్దనలు అల్లా దరి జేరవా? గడ్డం పెంచలేదనీ, నమాజు సమయంలొ కాలి గిలకలు కాన రాలెదనీ, అన్నం తిన్నాక ఫలానావరుసలో చేతివేళ్ళు నాకలేదనీ, అరబ్బీ రాదనీ విమర్శించేవాళ్ళను లెక్క చెయ్యకండి.అన్ని భాషలూ దేవునివే గనుక అయితే, అన్ని భాషలను ఆయనే అనుమతించి ఉంటే ఈ ప్రత్యేక భాషాదాస్యం చెయ్యమని ఆయన చెప్పడు. తెలుగు ముస్లిములకోసం తెలుగులో నమాజును,తెలుగు మసీదులను ప్రారంభించాలి.అల్లా సన్నిధికి చేరి మన హ్రుదయాలను ధారాళంగా తెరిచే అవకాశం మనకు తెలుగులోనే దొరుకుతుంది" --నూర్ బాషా రహంతుల్లా (ఆంధ్ర పత్రిక 19.7.87 )


తెలుగు ఖోరాన్ గురించి[మార్చు]

రహమతుల్లా గారూ! నమస్కారం. మీ ఆలోచనలు సముచితంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు. నావి కొన్ని సూచనలు గమనించ గోరుతున్నాను.

 • తెలుగు వికీలో రంజాన్ గురించి ఒక వ్యాసం ఉంది.
 • మహమ్మదీయ మతం గురించి, మహమ్మదు ప్రవక్త గురించి, ఖోరాన్ గురంచి వేరే వ్యాసాలు వ్రాయాలి. మీరు ప్రయత్నించండి.
 • మీరు అభిప్రాయాలకూ, వ్యాసాలకూ భేదాన్ని గమనించవలెను.
 • Telugu Muslims Yahoo group లో "ఖోరాన్" తెలుగు పూర్తి అనువాదం ఉంది. కాని అది PDF ఫైలు. దానిని వ్రాసిన వారి అనుమతి తీసుకొని, యూనికోడ్‌లో సంపపాదించగలిగితే వికీసోర్స్‌లో పెట్టవచ్చును. మీరు ప్రయత్నించగలరా?

--కాసుబాబు 16:54, 11 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]


కాసు బాబు గారూ అబుల్ ఇర్ఫాన్ గారిని అడిగాను.ఆయన ఖురాన్ అనువాదానికి కొత్తగా కొన్ని సవరణలు చేశారట.ఆ PDF ఫైలు పంపిస్తానన్నారు.మీరు యూనికోడ్‌లోకి మార్చుకొని వికీసోర్స్‌లో పెట్టుకోవచ్చునని చెప్పారు.--Nrahamthulla 06:34, 16 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

అబ్బా ఈ పీడీయఫ్ నుండి మరళా టైపు చెయ్యడం డబుల్ వర్కండీ బాబు, వారు ఎలా టైపు చేస్తున్నారో ఓ సారి కనుక్కోవచ్చు కదా! వీలుంటే ఆర్టీయస్సో, మరేదో స్క్రిప్టు అయితే పద్మ ఉపయోగించి డైరెక్టుగా మార్చెయ్యవచ్చు! ఇప్పటికే మనవాళ్ళు మహాబారతం రామాయణం వంటివి రాత్రింబగళ్ళు టైపు చెయ్యలేక చమటోడ్చుతున్నారు 221.134.247.232 18:19, 16 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
నిజమే. PDF ఫైలును మళ్ళీ టైపు చేయడం ప్రస్తుతానికి మనకు కష్టమైన పని. వీలు దొరికినప్పుడెల్లా Text రూపంలో సంపాదించడానికి ప్రయత్నించండి. --కాసుబాబు 20:21, 16 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
పీడీఎఫ్ నుండీ వెలికితియ్యటం దానిని చేయటానికి ఉపయోగించిన ఫాంటును బట్టి ఉంటుందండి. పంపించండి ప్రయత్నించి చూస్తా --వైజాసత్య 23:38, 16 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
అనుపమ మీడియం ఫాంటులో తన ఖురాన్ Text ఉన్నదట.పీడీఎఫ్ నుండి వెలికితియ్యటం సాధ్యమయితే ప్రయత్నించండి.సవరణలు త్వరలో ఇర్ఫాన్ గారు పంపిస్తానన్నారు.--Nrahamthulla 10:05, 17 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

రహమతుల్లా గారు, అల్లా సర్వ సృష్టికి అతీతుడు. భాష, మత..... సకలం. మీ కృషి అద్భుతం. గతంలో ఖురాన్ కోసం తెలుగులో ప్రయత్నిస్తే దొరకలేదు. PDF ఫైలును డౌనులోడు చేసుకోవాలి. ఇకపోతే, మన వాళ్ళు కొందరు ఇప్పటికే, ఫాంటుల నుండి యూనికోడుకు మార్చే సాఫ్టువేరు వ్రాసారు కనుక మళ్ళీ ప్రతి పదం వ్రాయడం వృధా ప్రయాస. --నాగడు 13:57, 17 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

ఆంధ్ర పత్రిక లో 19.7.87 నాటి నా వ్యాసాన్ని కూడా చూడండి.

రహంతుల్లా గారి సూచన[మార్చు]

సంతాలి ,ఒరియా ,మణిపురి ,మైథిలి ,కొంకణి ,బోడో ,డోగ్రీ భాషల్లో కురాన్ అనువాదాల సమాచారం చేర్చండి.--Nrahamthulla 02:26, 16 జూన్ 2007 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

వ్యాసం పేజీలో రహంతుల్లా గారు రాసిన పై వాక్యాన్ని అక్కడి నుండి తీసేసి ఇక్కడ పెట్టాను. _చదువరి (చర్చరచనలు) 10:36, 21 ఆగష్టు 2007 (UTC)

ఖురాన్ కి గల కొన్ని పేర్లను సేకరించి మొదట జాబితా గా ఇచ్చాను.నిస్సార్ గారు పట్టికలో వాటిని ఉంచారు.ఇంకా కొన్ని పేర్లు పట్టికలో పెట్టబోతే ఆ పట్టిక వ్యాసం దిగువ భాగానికి వెళ్ళిపోయింది.కారణం ఏమిటి?--Nrahamthulla 15:49, 24 జూన్ 2008 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

రహమతుల్లా గారూ, సలామ్, పట్టిక ఆఖరున '}' ఇవ్వడంతో ఈపట్టిక కానవచ్చింది, గమనించగలరు. మిత్రుడు నిసార్ అహ్మద్ 16:01, 24 జూన్ 2008 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

వ అలైకుమ్ సలామ్ నిస్సార్. ఈ '}' గుర్తు ఎక్కడ ఉంది?నాకు పట్టికల పరిజ్ఞానం లేదు . వాస్తవానికి ఎక్కువ సమాచారం పట్టిక రూపంలో ప్రదర్శిస్తే స్పష్టంగా ఉంటుంది.

పట్టికలు ఎలా రూపొందించాలో వివరిస్తే బాగుంటుంది.--Nrahamthulla 16:56, 24 జూన్ 2008 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
నాకూ పట్టికల జ్ఞానం తెలీదు, ఇతరవ్యాసాలలో గల వాటిని కాపీ చేసి అలా ఉంచగలిగాను. సూరాల పట్టిక సూరా వ్యాసం నుండి తీసి ఈ వ్యాసంలో ఉంచాను, గమనించి, తమనిర్ణయం తెలుపగలరు. నిసార్ అహ్మద్ 17:05, 24 జూన్ 2008 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 • http://eemaata.com/font2unicode/index.php5 : Non-Unicode Font to Unicode Converter తయారు చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు.అను ఫాంట్స్ నుండి ఇర్ఫాన్ గారి ఖురాన్ నుండి మొదటి సూరాను యూనికోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తే ఇలావచ్చింది:
 • 1.అను (veekshanam) version:2.అను (rahamthulla) version: కం ు ణమయు ుడు , కృ పాసగం ు డయ ున అల్లాహ్‌ పుేం తో ప్రాంర బరè .

సమస్త లోకాలకు స్వమి, ప్రభువు అయున అల్లాహ్‌కే సకల విధల ప్రశరసలు శోభిస్తయు. ఆయున కుంణమయుడు, కృపాసగుండు. పంలోక విచాంణ దిననికి అధిపతి కూడా ఆయునే. (1-3) దేపా! మేము నిన్నే ఆంధిస్తున్నము. నీ సహాయుమే అర్థిస్తున్నము. మాకు ంుజు మ్గాంర చూపు.1 నీ ఆగ్రహానికి గుంయు దరితంప్పినపారి మ్గాంర కాకురడా, నీ అనుగ్రహా నికి పాత్రుంలయినపారి మ్గాంమే మాకు చాపిరచు. (4-7) ✪

 • మొత్తం తెలుగుఖురాన్ యూనికోడ్ లోచూడాలని ఉంది.ఈ లోపాలు రాకుండా అను(Irfan) version కూడా తయారు చేయగలరని మనవి.--Nrahamthulla 01:26, 5 అక్టోబర్ 2008 (UTC)

తెలుగులో కురాను[మార్చు]

తెలుగులో కురాను చదువగోరువారు, తెవికీ రిసోర్స్ లోని కురాను భావామృతం చదవగలరు. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 12:30, 2 ఆగష్టు 2014 (UTC)