భారత నీతికథలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారత నీతి కథలు
కృతికర్త: భోగరాజు నారాయణమూర్తి
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: నీతిశాస్త్రం
ప్రచురణ: వేంకట్రామ అండ్ కో, ఏలూరు
విడుదల: 1928, 1931


భారత నీతికథలు విజయనగర సంస్థానాస్థానకవి భోగరాజు నారాయణ మూర్తి (1891-1940) రచించిన పుస్తకం. దీని మొదటి భాగాన్ని 1928 సంవత్సరంలోను, రెండవ భాగాన్ని 1931 లోను వేంకటరామ్‌ అండ్ కో, ఏలూరు వారు ముద్రించారు.

మహాభారతం భారతీయ సంస్కృతిలో అవిభాజ్యమైన భాగం. ఆ గ్రంథంలోని పలు పాత్రల ప్రవర్తనలో కనిపించే నీతి ఈ గ్రంథంలో కథలుగా రచించారు. గురుభక్తికి ఉదంకుడు, మాతృభక్తికి గరుత్మంతుడు, ప్రత్యుపకారానికి కుంతి, కుటుంబ సంరక్షణానికి భీముడు మొదలైన పాత్రలను ఆదర్శంగా స్వీకరించారు. అలాగే దుర్వ్యసనాన్ని నిరసిస్తూ పాండురాజు కథ, పాపప్రతిఫలం ఎలాంటిదో చెప్పేందుకు దుర్యోధనుని పాత్ర ఉపయోగించారు.

విషయసూచిక[మార్చు]

మొదటిభాగము[మార్చు]

 1. ఉదంకుడు - గురుభక్తి
 2. అగ్నిభట్టారకుడు - సత్యవ్రతము
 3. కద్రువ - మచ్చరము
 4. గరుత్మంతుడు - మాతృభక్తి
 5. జరత్కారుడు - పితృదేవతాప్రీతి
 6. శృంగి - క్రోధము
 7. కచుడు - గురుసేవాధర్మము
 8. శర్మిష్ఠ - గర్వభంగము
 9. యయాతి - ధర్మసంశయములు
 10. పూరుడు - పిత్రాజ్ఞ
 11. శకుంతల - పతిభక్తి
 12. దుష్యంతుడు - లోకాపవాదభీతి
 1. భీష్ముడు - బ్రహ్మచర్యవ్రతము
 2. భీష్ముడు - సోదరప్రేమ, ధర్మదీక్ష
 3. దీర్ఘతముడు - సంసారదుఃఖము
 4. మాండవ్యుడు - హింసాఫలము
 5. పాండురాజు - దుర్వ్యసనము
 6. కుంతి - మంత్రప్రభావము
 7. దుర్యోధనుడు - పాపవ్యవసాయము
 8. ద్రోణుడు - పరాభవము
 9. అర్జునుడు - గురుదక్షిణ
 10. దుర్యోధనుడు - లాక్షాగృహము
 11. భీముడు - కుటుంబరక్షణము
 12. కుంతి - ప్రత్యుపకారబుద్ధి

రెండవభాగము[మార్చు]

 1. అంగారపర్ణుడు — గర్వభంగము
 2. సంవరణ చరిత్రము - పురోహిత ప్రభావము
 3. విశ్వామిత్రుడు - గర్వభంగము
 4. కల్మాషపాదుడు--బ్రాహ్మణ తిరస్కారము
 5. ఔర్వుడు - భయంకరకోపాగ్ని
 6. అర్జునుడు - ధనుర్విద్యాఫలము
 7. కర్ణాదుల మత్సరము - పరాజయము
 8. పాండవులు - మాతృభక్తి
 9. ఇంద్రసేన - పాతివ్రత్యము
 10. సుందోపసుందులు - మోహప్రభావము
 11. అర్జునుడు--సమయరక్షణము
 12. నంద - బాహ్మణశాపము
 1. అర్జునుడు - శరణాగతరక్షణము
 2. మందపాలుడు - సంతానాపేక్ష
 3. బృహద్రథుడు - పుత్రప్రాప్తి
 4. జరాసంధుడు - సాధుహింసాఫలము
 5. శిశుపాలుడు - దైవదూషణము
 6. ద్రౌపది - పాతివ్రత్య మహాత్మ్యము
 7. కిమ్మీరుడు - మార్గనిరోధము
 8. అర్జునుడు - ఈశ్వరసాక్షాత్కారము
 9. అగస్త్యుడు - వాతాపిజీర్ణము
 10. కౌశికుడు - క్రోధస్వభావము ...
 11. దుర్యోధనుడు - ఘోషయాత్ర ..
 12. సైంధవుడు - పరస్త్రీ వాంఛాఫలము

మూలాలు[మార్చు]