మధ్యమావతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మధ్యమావతి
రకముఔడవ
ఆరోహణS R₂ M₁ P N₂ 
అవరోహణ N₂ P M₁ R₂ S
నానార్ధక రాగాలుమధ్యమావతి
సమానార్ధకాలుమధర్మసరంగ్
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

మధ్యమావతి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 22వ మేళకర్త రాగము ఖరహరప్రియ జన్యము. దీనిని మధ్యమావతి అని కూడా అంటారు. హిందుస్తానీ సంగీతంలో మధర్మసరంగ్ రాగం దీనితో సమానమైనది [1]. ఈ రాగంలో ఐదు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

 • ఆరోహణ : S R₂ M₁ P N₂ 
 • అవరోహణ :  N₂ P M₁ R₂ S

ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, కైసికి నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కైసికి నిషాదం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, చతుశృతి రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు[మార్చు]

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [2]

 • ఆతడు అశ్వంగనాడు వా - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి[3]
 • అదైక్కలం అదైకలం - అంబుజం కృష్ణ[4]
 • అడిగి సుఖము - త్యాగరాజ[5]
 • అవివో అల్లదివో - అన్నమాచార్య[6]
 • అఖిలం నయక - ఆర్. రామచంద్రన్ నాయర్[7]
 • ాలకల్ల - త్యాగరాజ[8]
 • ఆనంద పూర్ణ - సదాశ్వ బ్రహ్మేంద్ర[9]
 • కప్పలము మహిని - వేంకటరమణ భాగవతార్[10]
 • దేవ శ్రీ తపస్తేర్తాపుర - త్యాగరాజ[11]
 • సంవర్దం - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్[12]
 • ఏవరసిరిగ్రా - త్యాగరాజ[13]
 • గీతాముద్రామె - కోటీశ్వర అయ్యర్[14]
 • గోవిందదమ్హ గోపికా - నారాయణ తీర్థం[15]
 • గురునాథం అవనే - శుధ్ధనంద భారతి[16]
 • కన్ననర కందు - శుధ్ధనంద భారతి[17]
 • కర్పగమే - పాపనాసం శివన్[18]
 • కృష్ణ పాహి - సదాశ్వ బ్రహ్మేంద్ర[19]
 • ముచ్చేట బ్రహ్మదులకూ - త్యాగరాజ[20]
 • నావుడవై బలికేరు - త్యాగరాజ[21]
 • నగముమోము గలవాని - త్యాగరాజ[22]
 • నలిగిన లోచన - త్యాగరాజ[23]
 • ఓ రఘునందన - భద్రాచల రామదాసు[24]
 • పాహి రామ ప్రభో - భద్రాచల రామదాసు[25]
 • పాకలాయనమః శ్రీ - భద్రాచల రామదాసు[26]
 • పాటలంకను కామాక్షి - శ్యామ శాస్త్రి[27]
 • పర్తత్శారథి నన్ను - పూచి శ్రీనివాస అయ్యంగార్[28]
 • పెషాదె పొగలది - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి[29]
 • రమా కథా - త్యాగరాజ[30]
 • రామ నామం - త్యాగరాజ[31]
 • రమా సమయయము - త్యాగరాజ[32]
 • సగమజ వర గమన సకచేతవస - పాపనాసం శివన్[33]
 • సరగున నన్నేల (వర్ణనమ్) - తిరువెట్టియూరు త్యాగయ్య[34]
 • శరణు శరణు - త్యాగరాజ[35]
 • శరవణ భవ గుహానే - పాపనాసం శివన్[36]
 • శ్రీ పరమేశ్వరుని - ముత్తయ్య భాగవతార్[37]
 • శ్రీ రామ జయ - ముత్తయ్య భాగవతార్[38]
 • శ్రీ రామ జయరామ ష్రన్గరా - త్యాగరాజ[39]
 • శ్రీ రామానందరంజుకకు - అరుణాచల కవి[40]
 • శ్రేష్ట త్రిపురసుందరి - ముత్తయ్య భాగవతార్[41]
 • సుందర నందకఉమాకర - ఊతుకుక్కడు వేంకట కవి[42]
 • వందనాన వందన - అరుణాచల కవి[43]
 • వెంకటేశ నిన్నూ - త్యాగరాజ[44]
 • వినాయకుని వలెనూ - త్యాగరాజ[45]

ఈ రాగంలో ఉన్న వర్ణాల జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [46].

 • సరగున - తిరువొత్తియుర్ త్యాగయ్యార్ - ఆది తాళం

ఈ రాగంలో ఉన్న సినీ పాటలు జాబితా కింద ఇవ్వబడింది [47].

 • వరల బేరమయ వనౖ బెరమయా - శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యమ్
 • శరణం అయ్యప్ప - స్వామి అయ్యప్ప
 • సువ్వి సువ్వి సువ్వలమ్మ - స్వాతి ముత్యం
 • శ్రీ సీతా రాముల కళ్యాణం - సీతా రామ కళ్యాణం
 • కసికి పొయాను రామహరి - అప్పు చెసి పప్పు కూడు
 • శంకర నాద సరిగర - శంకరాభరణం
 • వారించి వచ్చ్చిన మనవ విరుడు - జగదేక వీరుని కథ
 • వనితా నేను నిక్కి నేను జగ - శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యమ్
 • ప్రియే చారుసేలే - మేఘసందేశం
 • మమతల లెరిగిన నా తందూరి - తల్లా పెళ్ళామా

పోలిన రాగాలు[మార్చు]

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

 • రామమంజరి
 • హేమకరహరహరప్రియ
 • శుధ్దకంతం
 • శోభాభవతి
 • బృహన్దవణి
 • గంధర్వచమత్కార!
 • సురటి
 • సింఘువమ్
 • రూపాంగి
 • శ్రేష్ఠరాగం
 • మణింగరు
 • కన్నడవరాళి
 • దర్షకం
 • శ్రీసురతి
 • శ్షరుదన్ప్రియ
 • ఆందోలిక
 • హిందుసానికామి
 • భువనగంధరి
 • సంజీవికరణి
 • ఆంధ్రావళి
 • కేతీరగుల
 • మధుమదాసరంగ్
 • కపినారాయణి
 • మలర్
 • చక్ర
 • దేశ్యాపి
 • కర్ణాగతుల
 • చెన్నురుతి
 • మధ్యమదీసరంగ్
 • ప్రతిమధ్యామావతి
 • మల్లేరు
 • సర్దుమంజరి
 • వారియార్
 • శుధవేళావళి
 • కనకవరాళి
 • శ్రీ
 • ధర్మప్రకాసిని
 • ఖగరాజితం
 • గరాజిత
 • కేపీ
 • రణమంజరి
 • లలాటమంజరి
 • హరికేతీరగతుల

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

 • హేమకరహరహరప్రియ
 • దతిమంజరి
 • ధతుమంజరి
 • నాట్యమానోహరి
 • శుధ్ధసవి
 • మకరదేవతా
 • శుధ్ధులనీ
 • సాననిలకారీ
 • శ్రీరుషూహమారుతమ్
 • కోట్టం
 • నవమన్మోహరి
 • కులవిత్రి
 • పాతాళారనవనం
 • ధనపరతప
 • జివికదంతము
 • ధనపరతప
 • చెన్నురుతి
 • మధ్యమదీసరంగ్
 • ప్రతిమధ్యామావతి
 • షుజాహీ
 • షణ్కంఠ
 • నతికైమణి
 • మల్లేరు
 • సింఘి
 • అనలవళి
 • వదచంద్రిక
 • కోరి
 • హసరోరుమిని

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.

 • రాతిపతిప్రియ
 • సుపోసిని
 • దయావతి
 • యజ్ఞిని
 • పిలవలి
 • జజలిక
 • బృన్దవనశరంగ
 • రిసభావిలాస
 • భోసాలే
 • విలాసావతి
 • బృహన్దవణి
 • గుహామనోహరి
 • కీరధారిణి
 • ఆస్తాపమ్
 • కోమలాంగి
 • విప్రమతి
 • శుధ్ధసవి
 • లవనిత్తిక
 • సురటి
 • శకుంతవరాళి
 • ఉదయారవి
 • పరిణితీ
 • శ్రేష్ఠరాగం
 • మణింగరు
 • రేవతీ
 • మయూరకధ్వని
 • ఆందోలిక
 • అగ్నికోప
 • భువనగంధరి
 • కథిన్య
 • ఆంధ్రావళి
 • రత్నభాను
 • సావిత్రి
 • టిలాంగ్
 • pazhamtakka
 • భోగవతి
 • నవమన్మోహరి
 • మామహావన్
 • చక్ర
 • నాగవల్లి
 • పువభంగళ
 • నాచార
 • ఉదయనారవిచంద్రిక
 • పుండలిక
 • బైరాగిభైరవ
 • జివికదంతము
 • రోలాబహ్మనీ
 • భ్రున్గీవిలసితం
 • పుస్పలత
 • సుభోసిని
 • బృన్దవశలగ
 • తిరుచ్చనందన్
 • పద్మిని
 • శారదాప్రియ
 • సత్యవంజరి
 • పురనాద్జం
 • శుధ్ధసావేరి
 • మధూలిక
 • గండగిరి
 • సుత్రాధిని
 • స్వర్గసామోదిని
 • భగవతి
 • బుధమనోహరి
 • సుధ
 • శుదనారాయణని
 • ద్విజీయ
 • వినోదిని
 • భ్రరామి
 • రాజతిలకం
 • పాశుపతాప్రియా
 • రఘపఞకం
 • లయమత్య
 • విహంగిక
 • శివకాంభోజి
 • సుషమ
 • సర్దుమంజరి
 • హైమావతి
 • వారియార్
 • దేవాష్టరాయ
 • లలితగాంధరి
 • పరాభ్రతవాణి
 • జపాలకం
 • చమన్
 • సురభైరవి
 • అగ్నికోపం
 • సమప్రియ
 • నడకా
 • వదచంద్రిక
 • పానకాలిక
 • జయభవానీ
 • శుద్ధధన్యాసి
 • తిరిగి
 • దుర్గా
 • బాలానందిని
 • కుంటాలవరాళి
 • సూత్రధారి
 • నటనావతి