ముహమ్మద్ వారసులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాసాల పరంపర
ముహమ్మద్
Muhammad

ముహమ్మద్ వారసులు :

ముహమ్మద్ మతపరమైన వారసులు[మార్చు]

ముహమ్మద్ కుటుంబ వారసులు[మార్చు]

ముహమ్మద్ మరణించేనాటికి వారి వారసులు:

ముహమ్మద్ ఖిలాఫత్ వారసులు[మార్చు]

ముహమ్మద్ తరువాత వారసులు ప్రధానంగా రాషిదూన్ ఖలీఫాలు