ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్
రాషిదూన్ ఖలీఫా లలో 3వ ఖలీఫా
Rashidun Caliph in Medina
Rashidun Caliph Uthman ibn Affan - عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين.svg
ఖలీఫా ఉస్మాన్ సామ్రాజ్యం ఉత్థాన దశలో
Mohammad adil-Rashidun-empire-at-its-peak-close.PNG
The Generous
(Al-Ghani)
Full NameʻUthmān ibn ʻAffān
(عثمان بن عفان)
Reign11 November 644 – 20 June 656
Born577 CE (47 BH)
Birthplaceతాయిఫ్, Arabia
Died17 June 656 CE (18th Zulhijjah 35 AH)[1][2](aged 79)
Deathplaceమదీనా, Arabia
Place of BurialJannat al-Baqi, మదీనా
Predecessorఉమర్ ఇబ్న్ ఖత్తాబ్
Successorఅలీ
FatherAffan ibn Abu al-As
MotherUrwa bint Kariz
Sister(s)Amna
Spouse(s)Ruqayyah bint Muhammad

Umm Kulthum bint Muhammad
Naila
Ramla bint Shuibat
Fatima bint Al-Walid
Fakhtah bint Ghazwan
Umm Al-Banin bint Unaib

Umm Amr bint Jundub
Son(s)• Amro (عمرو)
• Umar (عمر)
• Khalid (خالد)
Aban (أبان)
• Abdullah Al-Asghar
(عبد الله الأصغر)
• Al-Walid (الوليد)
• Saeed (سعيد)
• Abdulmalik (عبدالملك)
Daughter(s)• Maryam (مريم)
• Umm Uthman (أم عثمان)
• Ayesha (عائشة)
• Umm Amr (أم عمرو)
• Umm Aban Al-Kabri
(أم أبان الکبرى)
• Aurvi (أروى)
• Umm Khalid (أم خالد)
• Umm Aban Al-Sagri
(أم أبان الصغرى)
Other TitlesAl Ghani الغنى ("The Generous")
Zun Noorain ("Possessor of Two Lights") Al-Faruq ("Distinguisher between truth and false")

ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్ (అరబ్బీ: عثمان بن عفان) (c. 580 - జూలై 17 656) ఒక సహాబా( సహచరులు).ఇస్లాంను స్వీకరించిన మొదటి తరం వారిలో ఉన్నాడు. ఇస్లామీయ చరిత్రలో తన పాత్రను ప్రముఖంగా పోషించినవారిలో ఒకడు. రాషిదూన్ ఖలీఫాలలో మూడవవాడు.ఈయన ప్రతులపై వున్నఖురాన్ను క్రోడీకరించి గ్రంథరూపం ఇచ్చిన వాడు.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Ibn Hajar al-Asqalani. Lisan Al-Mizan: *Uthman bin al-Affan.
  2. University of Zurich Institute of Oriental Studies Archived 2014-07-14 at the Wayback Machine converter - http://www.oriold.uzh.ch/static/hegira.html Archived 2009-08-01 at the Wayback Machine

Also:

బయటి లింకులు[మార్చు]

Views of various Islamic historians on Uthman:

Views of the Arab Media on Uthman:

Shi'a view of Uthman:

మూస:Start |-

| colspan="3" style="border-top: 5px solid #FFD700; text-align:center;" |

ఉస్మాన్ ఇబ్న్ అఫ్ఫాన్
Banu Umayya
Cadet branch of the Banu Quraish

Died: July 17 656

|- ! colspan="3" style="border-top: 5px solid #FABE60;" |Sunni Islam titles |- style="text-align:center;" |style="width:30%;" rowspan="1"|అంతకు ముందువారు
Umar | style="width: 40%; text-align: center;" rowspan="1"|Rashidun Caliph
644656 | style="width: 30%; text-align: center;" rowspan="1"|తరువాత వారు
Ali |- |- ! colspan="3" style="background: #ACE777;" | Regnal titles |- style="text-align:center;" |style="width:30%;" rowspan="1"|అంతకు ముందువారు
Yazdgerd III | style="width: 40%; text-align: center;" rowspan="1"|Ruler of Persia
651656 | style="width: 30%; text-align: center;" |Merged into
Caliphate

|}