వర్గం:భాషా శాస్త్రవేత్తలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వర్గంలోని భాషా శాస్త్రజ్ఞులు ఆధునిక భాషాశాస్త్ర పద్దతులలో శిక్షణ పొందిన వారిలో ప్రముఖులు కొందరు. సనాతన పద్ధతులలో భాషను, వ్యాకరణాన్ని అధ్యయనం చేసిన వ్యాకర్తల గురించి ప్రాచీన వైయాకరణులు వర్గాన్ని ను చూడవచ్చు.