వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెవికీ-ఐఐఐటి/నమూనా వ్యాసాలు/ఆనందగుహన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆనందగుహన్
రకముఔడవ-సంపూర్ణ
ఆరోహణS R₁ G₂ P D₁ 
అవరోహణ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

ఆనందగుహన్ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 8వ మేళకర్త హనుమతోడి జన్యము.

ఈ రాగం ఆరోహణలో ఐదు స్వరాలు, అవరోహణంలో సప్త స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ-సంపూర్ణ రాగం అంటారు.

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

దస్త్రం:Anandaguhan ar kb2wiki.png
ఆనందగుహన్ ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
దస్త్రం:Anandaguhan av kb2wiki.png
ఆనందగుహన్ అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S R₁ G₂ P D₁ 
  • అవరోహణ :  N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S

ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జము, శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, పంచమం, శుద్ధ దైవతం, స్వరాలు, అవరోహణంలో కైశిక నిషాదం, శుద్ధ దైవతం, పంచమం, శుద్ధ మధ్యమం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ రిషభం, షడ్జము స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు[మార్చు]

పోలిన రాగాలు[మార్చు]

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.

మూలాలు[మార్చు]

  • రాగ ప్రవాహం - దండపాణి, పట్టమ్మాళ్ [[1]]
  1. http://musicresearchlibrary.net/omeka/items/show/517