వికీపీడియా:Template messages/Deletion

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


Before attempting to delete any articles, categories, etc., read Wikipedia:Deletion policy, and the specific instructions for the type of page you want to delete.

Deletion tools[మార్చు]

What to type What it makes Notes
See AfD in 3 steps for instructions on how to delete an article. Read the instructions.
See the instructions for deleting a category. Read the instructions.
See the instructions for deleting an image.
This template should only be used on image pages.
Read the instructions.
See the instructions for deleting a miscellaneous page. Read the instructions.
See the instructions for deleting a redirect. {{subst:void|This template must be substituted. Replace {{Rfd}} with {{subst:Rfd}}.}} Read the instructions.
{{subst:afD-notice|articlename}}

Articlename వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన

Articlename వ్యాసం వికీపీడియా విధానాలు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉందా లేక దాన్ని తొలగించాలా అనే విషయమై ఒక చర్చ జరుగుతోంది.

ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేంతవరకు ఈ విషయంపై వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/Articlename వద్ద చర్చ జరుగుతుంది. చర్చలో ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు. చర్చ విధానాలు మార్గదర్శకాలపై ఆధారపడి, వాటిని ఉదహరిస్తూ జరుగుతుంది.

చర్చ జరుగుతూండగా వాడుకరులు ఈ వ్యాసంలో మార్పుచేర్పులు చెయ్యవచ్చు. చర్చలో లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలను సరిచేసే దిద్దుబాట్లు కూడా చెయ్యవచ్చు. అయితే, వ్యాసంలో పైభాగాన ఉన్న తొలగింపు నోటీసును మాత్రం తీసెయ్యరాదు.

Add this message to the talk page of the editor who created this article to alert him/her to an AfD discussion you have begun. Should be used with subst.
{{catfd}} Experimental, see talk page.
{{cfd result}} Redirects: {{cfdend}}
{{multidel}} 2nd+ nomination (preferred template)
{{old AfD multi}} 1st nomination (preferred template)
{{old CfD}} Read the instructions.
{{olddelrev}} Read the instructions.
{{old prod full}} Read the instructions.
{{oldvfdfull}} Read the instructions.
{{subst:proposed deletion notify|articlename}}

The article [[{{{1}}}]] has been proposed for deletion. The proposed-deletion notice added to the article should explain why.

While all contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{dated prod}} notice, but please explain why in your edit summary or on [[Talk:{{{1}}}|the article's talk page]].

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{dated prod}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. The speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion.

Add this message to the talk page of the editor who first created this article to notify him/her that you have nominated the article for deletion. Should be used with subst.
{{sfd-r}} stub redirect page; replace the redirect with a transclusion of the redirect target.
{{sfd-t}} Stub template page.
{{tfd}}

This template must be substituted.

Template talk page.

Discussion pages[మార్చు]

What to type What it makes Notes
{{not a ballot}} For use when deletion discussions attract the attention of new or potentially canvassed users who may be unfamiliar with the purpose and procedures for deletion.
{{subst:relist}}

Relisted to generate a more thorough discussion so consensus may be reached.
Please add new comments below this notice. Thanks,

For use when a discussion is relisted under a later date to allow more time for a consensus to form. Use {{subst:relist|~~~~}}

Speedy deletion[మార్చు]

What to type What it makes (place it atop articles)
{{db|reason}} no
{{db-multiple}}
{{db-g1}}
{{db-g2}}
{{db-g3}}
{{db-hoax}} no
{{db-g4}}
{{db-g5}}
{{db-g6}}
{{db-copypaste}} no
{{db-xfd}}
{{db-disambig}} no
{{db-g7}}
{{db-g8}}
{{db-talk}}
{{db-subpage}}
{{db-imagepage}} no
{{db-redirnone}}
{{db-templatecat}}
{{db-g10}}
{{db-g11}}
{{db-g12|url=source url}}
{{db-a1}}
{{db-a2|interwiki link}}
{{db-a3}}
{{db-empty}}
{{db-a5}}
{{db-a7}}
{{db-person}}

no

{{db-band}} no
{{db-club}} no
{{db-inc}} no
{{db-web}} no
{{db-animal}} no
{{db-a9}}
{{db-a10}}
{{db-r2}}
{{db-r3}}
{{db-f1}}
{{duplicate}} no
{{db-f2}}
{{db-fpcfail}} no
{{db-f3}}
{{di-no source}}
{{di-no license}}
{{di-no source no license}}
{{di-dw no source}}
{{di-dw no license}}
{{di-dw no source no license}}
{{di-orphaned fair use}}
{{di-no fair use rationale}}
{{di-missing article links}}
{{db-f7}}
{{di-replaceable fair use}}
{{di-disputed fair use rationale}}
{{db-f8}}
{{now Commons}} This template should only be used on file (image) pages.
{{db-f9|url=source url}}
{{db-f10}}
{{di-no permission}} #invoke:Message box
{{di-fails NFCC}} మూస:Di-fails NFCC
మూస:Tlx మూస:Db-c1
మూస:Tlx మూస:Db-u1
మూస:Tlx మూస:Db-u2
మూస:Tlx మూస:Db-u3
మూస:Tlx మూస:Db-t2
మూస:Tlx మూస:Db-t3
మూస:Tlx మూస:Db-p1
మూస:Tlx మూస:Db-p2
మూస:Tlx మూస:Hang on
మూస:Tlx మూస:Db-histmerge
మూస:Tlx మూస:Salt

Deletion navboxes[మార్చు]

మూస:Wikipedia template messages