వికీపీడియా:చర్చ కొరకు వర్గాలు

వికీపీడియా నుండి
(వికీపీడియా:Categories for discussion నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

Administrator instructions

వర్గాల పేజీల తొలగింపు, విలీనం, పేరుమార్పు వగైరాలను చర్చించే స్థలమే ఈ చర్చ కొరకు వర్గాలు (Cfd). See How to use this page for the official rules of this page, guidelines for Speedy Deletion and Speedy Renaming, and how to do cleanup. See Wikipedia:Naming conventions (categories) for the policies guiding many renaming decisions.

Unless the change is non-controversial (such as vandalism or a duplicate), please do not remove the category from pages before the community has made a decision.

Categories that have been listed for more than seven days are eligible for deletion, renaming or merging when a rough consensus to do so has been reached or no objections to the nomination have been raised.

When a category is renamed or merged with another category, it may be helpful to use the {{Category redirect}} template at the old category title. See #Redirecting categories below for more.

ప్రస్తుత చర్చలు[మార్చు]

కొత్తది చేర్చు

సత్వర పేరు మార్పుకు ప్రతిపాదనలు ఇక్కడ చేర్చండి[మార్చు]

If the category and desired change do not match one of the criteria in C2 listed above, do not list it here. Instead, list it in the main CFD section.

If you are in any doubt as to whether it qualifies, do not list it here.

Use the following format:

===[[:వర్గం:పాతపేరు]] నుండి [[:వర్గం:కొత్తపేరు]]=== <br>;సమర్థత<br>#*ప్రతిపాదనకు కారణము-- ~~~~ ;వ్యతిరేఖం<br> ;తటస్థం<br>

Don't forget to tag the category with {{subst:Cfr-speedy|newname}}

Please add new entries at the top of the list and sign and date stamp your entries with ~~~~.

A request may be completed if it is more than 48 hours old 2 weeks to allow people to start using this page; that is, the time stamp shown is 04:50, 21 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) (Purge) or earlier.


Category:జీవిస్తున్న ప్రజలు to Category:సజీవ వ్యక్తులు[మార్చు]

సమర్ధన
 • మెరుగైన పదబంధము అర్జున (చర్చ) 10:45, 16 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
 • జీవిస్తున్న ప్రజలు అనే కన్నా అర్జున గారు సూచించినట్లు సజీవ వ్యక్తులు అనే వర్గం సరైనది.----K.Venkataramana (talk) 12:11, 16 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
వ్యతిరేకత
 • "సజీవ వ్యక్తులు" అనే పేరు ఏ మాత్రం సరిగా లేదు. జీవించియున్నవారు/జీవించియున్న వ్యక్తులు/మరణించినవారు అనవచ్చు. జీవించియున్నవారిని సజీవ వ్యక్తులంటే మరణించినవారిని నిర్జీవ వ్యక్తులు అని అనగలమా? "సజీవ వ్యక్తులు" అని వ్రాస్తే "నిర్జీవ వ్యక్తులు" కూడా ఉంటారా? అనే సందేహం కూడా తలెత్తుతుంది. సి. చంద్ర కాంత రావు- చర్చ 13:11, 18 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
 • చంద్రకాంతరావు గారు చెప్పినది సరిపోయినది. సజీవ వ్యక్తులు జీవిస్తున్న ప్రజలు (పుస్తకాలలో,చానళ్ళలో ఈ ప్రయోగాలు ఇలా ఉంటాయి. ఏదో జీవిస్తున్నం తినీ తినకా, బ్రతకలేకా చావలేకా ఇలా జీవిస్తున్నాం, బ్రతుకు భారంగా జీవిస్తున్న ప్రజలు) కంటే కూడా జీవించియున్న ప్రజలు లేదా వ్యక్తులు సరియైన పదం..విశ్వనాధ్ (చర్చ) 05:56, 23 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
 • ఏదైనా ఆపత్తులో మరణించబోయి ఇంకా ప్రాణంతో ఉన్నారు అనే అర్ధంలో సజీవవ్యక్తులు అని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి అది బాగోలేదు. చంద్రకాంతరావు గారూ, రాజశేఖర్ గారూ, విశ్వనాధ్ గారూ ప్రతిపాదించినట్టు జీవించియున్న వ్యక్తులు సరైన పదబంధం --వైజాసత్య (చర్చ) 06:16, 24 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
తటస్థత
 • జీవిస్తున్న ప్రజలు అనే పదం చాలా తేలికగా అర్థమయ్యేలా ఉంది, అందుకనే ఈ పదం కొంచెం అటు ఇటుగా వందల పేజీలలో ఉపయోగించారు, సజీవ వ్యక్తులు అనే పదంలో బహుశా సజీవ అనే పదం శాశ్వతంగా జీవించేవారు అనేలా ఉంది, అందుకనే సజీవ వ్యక్తులు అనే పదం వేళ్లపై లెక్కించే స్థాయిలో చాలా తక్కువ పేజీలలో ఉపయోగించారు. జీవిస్తూ అనే పదం living పదంలా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నట్లుగా ఉంది, కావున "జీవిస్తున్న ప్రజలు" అనే పేరే బాగుంటుంది. అయినా పేరు మార్పుకు నేను సమర్ధించడం లేదు, వ్యతిరేకించడం లేదు. YVSREDDY (చర్చ) 09:21, 18 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
 • జీవిస్తున్న ప్రజలు అనేది Living people అనే ఆంగ్ల వర్గానికి ట్రూ ట్రాంస్లేషన్ గా ఉన్నది. జీవించివున్న వ్యక్తులు అంటే బాగుంటుందని నా ఆలోచన. --User:Rajasekhar1961
 • సమకాలీన వ్యక్తులు అంటే బాగుంటుందా అని సభ్యులందరూ ఆలోచించి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. --2013-10-21T21:14:09‎న వాడుకరి:T.sujatha
* సమకాలీన వ్యక్తులు బాగానే ఉంది కానీ సమకాలీనత తరచూ మారుతూ ఉంటుంది. పైగా సమకాలీనతకు నిర్ధిష్టమైన డెఫినేషన్ లేదు. --వైజాసత్య (చర్చ) 06:16, 24 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
రాజశేఖరు గారు,తదితరులు ప్రతిపాదించిన జీవించివున్నవ్యక్తులు పదం వినటానికి బాగానే వుంది.పాలగిరి (చర్చ) 06:27, 24 అక్టోబర్ 2013 (UTC)

Current nominations[మార్చు]

How to use CfD[మార్చు]

Current Nominations[మార్చు]

వికీపీడియా:చర్చ కొరకు వర్గాలు/వర్గం:విలీనము చేయకూడని వ్యాసములు

Procedure[మార్చు]

To list a category manually for deletion, merging or renaming, follow this process:

I
Preliminary steps.

Determine whether the category needs deleting, merging, or renaming.

 1. If it is a red link and has no subcategories, then it is already deleted (more likely, it was never really created in the first place), and does not need to be listed here.
 2. Read and understand Wikipedia:Naming conventions (categories) and Wikipedia:Overcategorization before using these discussion pages.
 3. Nominate categories here which violate policies or guidelines, are misspelled, mis-capitalized, redundant to other categories (not redundant to stand-alone lists), small without potential for growth, or generally bad ideas.
 4. Please read the Wikipedia:Categorization of people policy when nominating or commenting on people-related categories.
 5. Please read Wikipedia:User categories and Wikipedia:Overcategorization/User categories when nominating or commenting on Wikipedian categories.
 6. In the following special cases:
  • If the category is empty for more than four days, use {{db-catempty}} for a speedy deletion.
  • If the category is only populated by a template and both the category and template are being proposed for deletion, follow the instructions at templates for discussion.
II
Edit the category.

Add one of the following tags at the top of the category text of every category to be discussed. (The tags belong on the categories' main pages rather than their talk/discussion pages.)

If the category is a candidate for speedy renaming, use:
and follow the instructions at Speedy renaming.
If a single category:
 • For deletion, {{subst:Cfd}}
 • For a merger, {{subst:Cfm|OtherCategory}}
 • For renaming, {{subst:Cfr|ProposedName}}
 • For splitting, {{subst:Cfs|ProposedName1|ProposedName2}}
 • For converting the category text into an article, {{subst:Cfc|ProposedName}}
If a group of similar categories or a category and its subcategories, use an umbrella nomination (each category must be tagged, for nominations involving large numbers of categories tagging help can be requested at the talk page):
 • For deletion, {{subst:Cfd|CfdSectionName}}
 • For a merger, {{subst:Cfm|OtherCategory|CfdSectionName}}
 • For renaming, {{subst:Cfr|ProposedName|CfdSectionName}}
 • For splitting, {{subst:Cfs|ProposedName1|ProposedName2|CfdSectionName}}
 • For converting the category text into an article, {{subst:Cfc|ProposedName|CfdSectionName}}
 • Please include "CFD", "CFM", "CFR", "CFS", or "CFC" in the edit summary, and don't mark the edit as minor.
 • Preview before saving. The display will give more precise instructions about the next step.
 • See the documentation pages at {{cfd}}, {{cfm}}, {{cfr}}, {{cfs}}, and {{cfc}} for more specific information.
 • Consider adding {{subst:Cfdnotice|Cfd section name|date=yyyy Month d}} to the main article's talk page or to categories that are merge targets to notify users that the category has been nominated for deletion or renaming. Doing so would not only extend an additional courtesy, but possibly also bring in editors who know more about the subject at hand. See the doc page at Cfdnotice for more information on how to use this template as well as other similar templates that can be used to notify the category's creator or related WikiProjects specifically.
III
Create the CFD subsection.

Click on THIS LINK to edit the section of CFD for today's entries.

Follow the instructions in the comments (visible during edit), to copy and paste the template shown. All categories are specified without the Category: prefix.

For {{Cfd}}, use:
{{subst:Cfd2|ObsoleteCategory|text=Your reason(s) for the proposed deletion. ~~~~}}
For {{Cfm}}, use:
{{subst:Cfm2|FromCategory|ToCategory|text=Your reason(s) for the proposed merge. ~~~~}}
For {{Cfr}}, to a definite name use:
{{subst:Cfr2|OldCategory|NewCategory|text=Your reason(s) for the proposed rename. ~~~~}}
For {{Cfr}}, to an indefinite name use:
{{subst:Cfr2|OldCategory|to be determined by consensus|text=Your reason(s) for the proposed rename. ~~~~}}
For {{Cfs}}, to definite names use:
{{subst:Cfs2|OldCategory|NewCategory1|NewCategory2|text=Your reason(s) for the proposed split. ~~~~}}
For {{Cfc}}, use:
{{subst:Cfc2|FromCategory|ToArticle|text= Your reason(s) for the proposed rename. ~~~~}}
For umbrella nominations, the standard templates should build the "Cfd section name" for the 1st nomination, although the 2nd and subsequent nominations must be added manually, like this:
==== Cfd section name ====
 • 1st category
 • 2nd category
 • Your reason for nominating the category ~~~~ (Make clear if you propose deletion, merging or renaming).
 • If an umbrella nomination is too long, consider using {{hidden}} to hide the bulk of nominated categories.
 • When using these templates, the old and new categories you specify are automatically converted to links: you do not specify them as links yourself.
 • In your reason, please link appropriate articles or categories to help other editors.
 • In your reason, when linking to a category, always add a colon (':') in the link, like [[:Category:Foo]]. This makes a category link that can be seen on the page (and avoids putting this page into the category you are nominating).
 • Preview before saving to ensure all the fields have been properly listed.

Once you have previewed your entry, please make sure to add your signature after your proposal. If nominating a list of entries as a batch below your rationale, it is somewhat neater to place these after the signature (rather than leave the signature dangling at the end of the list, apparently unrelated to your reasons).

Once you have submitted a category here, no further action is necessary on your part. If the nomination is supported, helpful administrators and editors will log the result and ensure that the change is implemented to all affected pages.

Also, consider adding to your watchlist any categories you nominate. This will help ensure that your nomination tag is not mistakenly or deliberately removed.

Twinkle[మార్చు]

The use of Wikipedia:Twinkle greatly facilitates CfD nominations. To install Twinkle, go to "my preferences", the "Gadgets" tab, the "Browsing" section and check "Twinkle ...". Use the now-installed "XfD" (Nominate for deletion) tab while viewing the page to be deleted or renamed.

Users without accounts and users with new accounts[మార్చు]

Users without accounts (unregistered users) may nominate and comment on proceedings, just as in Articles for Deletion (AfD).

Redirecting categories[మార్చు]

It is our general policy to delete categories that do not have articles in them. (Rationale: Unlike articles, categories are mostly for internal use only. If they don't have any articles, they shouldn't have any links from any articles or any other categories, because they are not useful for navigation and sorting.)

However, some categories frequently have articles assigned to them accidentally, or are otherwise re-created over and over. But categories cannot be redirected using "hard" redirects: #REDIRECT[[target]]. (See Wikipedia:Redirect#category for the technical details.)

Instead, we use a form of "soft redirects" to solve the issue. You can "create" a category redirect by adding {{Category redirect|target}} to the category page. Bots patrol these categories and move articles into the "redirect" targets. Notice that it's not a redirect at all as a wiki page; it's bots that virtually make them redirects.

In particular, we set up category redirects at the former category name when we convert hyphens into en dashes or vice versa (e.g. Category:Canada-Russia relations → Category:Canada–Russia relations).

You can see a list of redirected categories in Category:Wikipedia category redirects.

Closing[మార్చు]

When closing CfDs, document their results (e.g. with links to CfD page history) on the talk pages of the affected categories, if not deleted. If deleted, document the deletion decision in the deletion edit summary.

ఇవీ చూడండి[మార్చు]

వికీపీడియా:వర్గీకరణ