వాడుకరి చర్చ:YVSREDDY

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


గమనిక[మార్చు]

నేను వ్రాసిన వ్యాసాలపై ఏమైనా చర్చించాలనుకుంటే ఏ వ్యాసం గురించి చర్చించాలనుకుంటున్నారో, ఆ వ్యాసం యొక్క చర్చా పేజీలో చర్చించండి. YVSREDDY (చర్చ) 09:30, 28 మే 2020 (UTC)

అనవసరం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

అనవసరం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసంలో స్పష్టత లేదు. ఒకే విషయాన్ని త్రిప్పి త్రిప్పి రాసారు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/అనవసరం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. K.Venkataramana(talk) 00:27, 27 జూన్ 2020 (UTC) K.Venkataramana(talk) 00:27, 27 జూన్ 2020 (UTC)

ఏమిటి వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ఏమిటి వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మూలాలు లింకులు లేవు. ఇది ఆంగ్ల వికీలో "వాట్" అనే అయోమయ నివృత్తి పుటకు లింకు చేయబడి ఉంది. ఈ వ్యాసాన్ని ఆరు ఎ లు లో విలీనం చేయాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఏమిటి పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. K.Venkataramana(talk) 10:15, 29 ఆగస్టు 2020 (UTC) K.Venkataramana(talk) 10:15, 29 ఆగస్టు 2020 (UTC)

ప్రసిద్ధుడు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ప్రసిద్ధుడు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

వివిధ రంగాలలో గుర్తింపు పొందిన వారికి వివిధ వర్గాలు ఉన్నాయి. మూలాలు, సమాచారం లేని ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ప్రసిద్ధుడు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. K.Venkataramana(talk) 09:58, 3 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) K.Venkataramana(talk) 09:58, 3 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

వివాహ వార్షికోత్సవం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

వివాహ వార్షికోత్సవం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

వ్యాసంలో ఎక్కువగా ఆంగ్ల పాఠ్యం ఉంది.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/వివాహ వార్షికోత్సవం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 06:16, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 06:16, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

వ్యాసంలో ఎక్కువగా ఆంగ్ల పాఠ్యం ఉంది.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 06:24, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 06:24, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

తీగ వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

తీగ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

వ్యాసంలో ఎక్కువగా ఆంగ్ల పాఠ్యం ఉంది

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/తీగ పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 17:25, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 17:25, 10 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

దేవమాత వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

దేవమాత వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక, మూలాలు లేవు దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/దేవమాత పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. --కె.వెంకటరమణచర్చ 09:43, 18 సెప్టెంబరు 2020 (UTC) --కె.వెంకటరమణచర్చ 09:43, 18 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

"తోటి సభ్యులను - వారితో మీరు ఏకీభవించకపోయినా - గౌరవించండి." అన్న మూలస్తంభం ఉల్లంఘించినందుకు చర్యలు[మార్చు]

రచ్చబండలో జరిగిన చర్చలో భాగంగా సెప్టెంబరు 14న వారంరోజులు గడువు ఇచ్చి, వాడుకరి:K.Venkataramana, వాడుకరి:Pranayraj1985లపై మీరు చేసిన ఆరోపణలు నిరూపించడం కానీ, క్షమాపణలు కోరడం కానీ చేయమన్నాను. మీరు ఆ రెండిటిలో ఏదీ చేయలేకపోయినందున వికీపీడియా తోటి సభ్యులను - వారితో మీరు ఏకీభవించకపోయినా - గౌరవించండి. వ్యక్తిగతమైన దాడికి దిగకండి. వ్యర్థ వివాదాలకు తావివ్వకండి. నిబద్ధతతో ఉండండి. ఇతరులు కూడా అంతే నిబద్ధతతో ఉన్నారని భావించండి - అలా లేరనేందుకు మీదగ్గర తిరుగులేని సాక్ష్యం ఉంటే తప్ప." అన్న వికీపీడియా నాలుగవ మూలస్తంభాన్ని మీరు ఉల్లంఘించినట్లుగా నిర్ణయించి మీపై ఒక రోజు నిషేధాన్ని విధిస్తూ నిరోధించాను. దయచేసి భవిష్యత్తులో వికీపీడియా మూలస్తంభాలను అనుసరిస్తూ, తోటి సభ్యుల వాదనతో ఏకీభవించకున్నా వారిని గౌరవించమని సూచిస్తూ, అలా ఉండగలరని ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలతో --పవన్ సంతోష్ (చర్చ) 14:22, 22 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

We sent you an e-mail[మార్చు]

Hello YVSREDDY,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (చర్చ) 18:54, 25 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

మాంసపు తోరణములు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

మాంసపు తోరణములు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక. ఈ వ్యాసంలోని వాక్యాలకు సరైన మూలాలు లేవు.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/మాంసపు తోరణములు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – (Talk) 07:51, 29 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)  – K.Venkataramana  – (Talk) 07:51, 29 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)

నానార్థాలు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

నానార్థాలు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ పేజీని వ్యాసంగా పరిగణించుటకు అవకాశంలేదు.దీనిలోని సమాచారానికి ఎటువంటి మూలాలు లేవు. ఇది విీకీపీడియాలో ఉండతగినదికాదు.స్వంత అభిప్రాయాలు రాసినట్లుగా ఉంది.ప్రామాణిక వ్యాసం కాదు.కావున తొలగించటానికి ్రతిపాదిస్తున్నాను.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/నానార్థాలు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 13:50, 10 నవంబర్ 2020 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 13:50, 10 నవంబర్ 2020 (UTC)

భుక్తాయాసం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

భుక్తాయాసం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మొలక. మూలాలు, లింకులు లేవు. జనవరి 17 లోపు సరైన రీతిలో మూలాలతో సహా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/భుక్తాయాసం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – 13:25, 10 జనవరి 2021 (UTC)  – K.Venkataramana  – 13:25, 10 జనవరి 2021 (UTC)

పచ్చికాయ వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

పచ్చికాయ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక. ఈ వ్యాసానికి మూలాలు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఈ కొద్ది సమాచారం "కాయ" వ్యాసంలో చేర్చితే సరిపోతుంది.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పచ్చికాయ పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – 01:14, 14 జనవరి 2021 (UTC)  – K.Venkataramana  – 01:14, 14 జనవరి 2021 (UTC)

భారతదేశంలోని విద్యా బోర్డులు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

భారతదేశంలోని విద్యా బోర్డులు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ పేజీలో కింది సమస్యలున్నాయి:
 1. 75% ఇంగ్లీషులో ఉంది. ఆ భాగాన్ని తొలగిస్తే పేజీ పరిమాణం సుమారు 1000 బైట్లకు అటూ ఇటూగా పడిపోయి, మొలక కంటే తక్కువ స్థాయికి పడిపోతుంది.
 2. ఈ జాబితాలో ఒక్కదానికీ వికీ లింకులేదు.
 3. విద్యాబోర్డు గురించి కనీసం కొంతైనా ఉపోద్ఘాతం ఉండాలి.

ఆరేళ్ళుగా ఈ పేజీ ఇలాగే పడి ఉంది. జనవరి 25 లోపు తగు మార్పుచేర్పులు చెయ్యకపోతే తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/భారతదేశంలోని విద్యా బోర్డులు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. చదువరి (చర్చరచనలు) 01:57, 18 జనవరి 2021 (UTC) చదువరి (చర్చరచనలు) 01:57, 18 జనవరి 2021 (UTC)

నాగ తుమ్మ వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

నాగ తుమ్మ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఏక వాక్య వ్యాసం. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మూలాలు లేవు. ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/నాగ తుమ్మ పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – 04:19, 24 జనవరి 2021 (UTC)  – K.Venkataramana  – 04:19, 24 జనవరి 2021 (UTC)

బహుమతి వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

బహుమతి వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఇదొక మొలక వ్యాసం. ఖాళీ విభాగాలను చేర్చడంతో దాని సైజు పెరిగింది. వాటిని తీసేస్తే ఇందులో సమాచారం పెద్దగా ఏమీ లేదు. పైగా, ఆ ఉన్న సమాచారం కూడా ఏదో ఉబుసుపోక కబుర్లు లాగా ఉంది. సరైన నిర్వచనాలను ఇవ్వాలి. పోటీల్లో ఇచ్చేవే బహుమతులైతే, పుట్టినరోజుల్లో, పెళ్ళిళ్లలో ఇచ్చేవాటిని ఏమనాలి? ఇదేమి సమాచారం? ఇదొక విజ్ఞాన సర్వస్వ పేజీయా? ఒక పాఠకుడిగా నాకిది ఒక జోకు లాగా తోస్తోంది. ఉన్న సమాచారపు విశ్వసనీయతను నిరూపించాలంటే మూలాలుండాలి. మరింత సమాచారాన్ని చేర్చి వ్యాసానికి ఒక కనీస స్థాయిని (నాణ్యత పరంగాను, పరిమాణం పరంగానూ) కల్పించాలి. 2021 ఫిబ్రవరి 5 లోగా ఇది జరక్కపోతే ఈ పేజీని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/బహుమతి పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. చదువరి (చర్చరచనలు) 05:39, 29 జనవరి 2021 (UTC) చదువరి (చర్చరచనలు) 05:39, 29 జనవరి 2021 (UTC)

బహుమతి (గిఫ్ట్) వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

బహుమతి (గిఫ్ట్) వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేవు. ఏక వాక్య వ్యాసం. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఒక వారంలోపు వికీ విధానాల ప్రకారం విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/బహుమతి (గిఫ్ట్) పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – 15:12, 29 జనవరి 2021 (UTC)  – K.Venkataramana  – 15:12, 29 జనవరి 2021 (UTC)

విరాళం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

విరాళం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఏక వాక్య వ్యాసం. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మూలాలు లేవు. ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/విరాళం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి.  – K.Venkataramana  – 15:18, 29 జనవరి 2021 (UTC)  – K.Venkataramana  – 15:18, 29 జనవరి 2021 (UTC)

నూరు వరహాలు - తెలుపు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

నూరు వరహాలు - తెలుపు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక, మూలాలు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/నూరు వరహాలు - తెలుపు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 16:43, 9 మార్చి 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 16:43, 9 మార్చి 2021 (UTC)

వెటకారం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

వెటకారం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేకుండా స్వంత వాక్యాలనుపయోగించి, ఉదాహరణలిస్తూ వ్యాసాన్ని రాసారు. సరైన సమాచారం చేర్చనిచో,మూలాలు, లింకులు ఇవ్వనిచో ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/వెటకారం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 13:40, 29 మార్చి 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 13:40, 29 మార్చి 2021 (UTC)

అమంగళము వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

అమంగళము వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మూలాలు లేవు. ఆధారాలు లేని వాక్యాలను చేర్చి వ్యాస నిర్మాణం చేసారు. సరైన రీతిలో మూలాలు చేర్చి,ఇతరవ్యాసాలకు లింకులు, ఇతర వ్యాసాలనుండి ఈ వ్యాసానికి లింకులు ఇవ్వాలి. వ్యాసంలోని అంశాలన్నీ స్వంత అభిప్రాయాలుగా ఉన్నట్లున్నాయి. ఒక వారం రోజులలో సరి చేయనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/అమంగళము పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 15:07, 29 మార్చి 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 15:07, 29 మార్చి 2021 (UTC)

కారణజన్ముడు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

కారణజన్ముడు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసంలోని వాక్యాలు స్వంత అభిప్రాయాలుగా రాసినట్లుంది. సరైన మూలాలు చేర్చాలి. ఇందులోని వ్యక్తులు కారణ జన్ములనడానికి ఆధారాలు చేర్చాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/కారణజన్ముడు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 15:50, 29 మార్చి 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 15:50, 29 మార్చి 2021 (UTC)

These files have no license[మార్చు]

Hi! It seems that these files you uploaded have no license. All file need license and information about source and author.

If the file should be licensed freely please add {{Information}} and fill it out with all relevant information and also chose a license for example {{Cc-by-sa-4.0}}. If you are not the photographer/creator you need to add a link to a website or in an other way explain where you got the file and why it is under a free license.

If you want to use the file as fair use you need to fill out {{Non-free use rationale}} or one of the other templates and also add the relevant license template ({{Non-free fair use}} or another relevant template).

This is a list of the files:

 1. File:సహస్ర_కలశాభిషేకం.jpg
 2. File:శుక్రవారాభిషేకం.jpg
 3. File:ముద్ధ_బంతి_(YS).JPG
 4. File:మండల_పరిషత్_కార్యాలయం_YVSREDDY.jpg
 5. File:పూలంగి_సేవ_(తోమాలసేవ).jpg
 6. File:పట్టభద్రులు_మరియు_వారి_గురువులు_(YS).jpg
 7. File:పక్షుల_పండుగ_Nellore_YVSREDDY.jpg
 8. File:పక్షుల_పండుగ_(ఫ్లెమింగో_ఫెస్టివల్)_Nellore_YVSREDDY.jpg
 9. File:తిరుమల_శ్రీవారి_వారోత్సవాలు.jpg
 10. File:తిరుప్పావడ_సేవ.jpg
 11. File:గడ్డపార_YVSREDDY.jpg
 12. File:కొండమల్లెలు.jpg
 13. File:అష్టదళ_పాదపద్మారాధన.jpg
 14. File:YVSREDDY.jpg
 15. File:White_Fig.jpg
 16. File:System_of_Rice_Intensification_(SRI_Rice).JPG
 17. File:Stereospermum_tetragonum_YVSR.jpg
 18. File:Spondias_mangifera.jpg
 19. File:Shiva_Panchayathana_Vanam-YVSR_Vanam.jpg
 20. File:Saraswathi_Vanam_-_YVSR_Vanam.jpg
 21. File:Saptharushi_Vanam-YVSR_Vanam.jpg
 22. File:Saptha_Samudrala_Vanam-YVSR_Vanam.jpg
 23. File:Santana_Vanam.jpg
 24. File:Rasi_Vanam.jpg
 25. File:Pancha_Vati_Vanam.png
 26. File:Pancha_Pandavula_Vanam-YVSR_Vanam.jpg
 27. File:Navagraha_Vanam_YVSR_Vanam.png
 28. File:Navagraha_Vanam.png
 29. File:Nakshatra_Vanam_27_Trees.jpg
 30. File:Nakshatra_Vanam_-_Trees.jpg
 31. File:Nakshatra_Vanam_-_Names.jpg
 32. File:Nakshatra_Vanam_-_56_Trees_Telugu.jpg
 33. File:Limonia_acidissima.jpg
 34. File:Karunamayi_Sri_Vijayeswari_Devi_(YS).jpg
 35. File:Jasminum_pubscens-YVSR_Vanam.jpg
 36. File:Jasminum_angustifolium-YVSR_Vanam.jpg
 37. File:Httpwww.tagged.comwordsworkswonders_(చిత్ర_రచన).jpg
 38. File:Google_10th_Anniversary_YVSREDDY.JPG
 39. File:Flyer_(pamphlet)_YVSREDDY.jpg
 40. File:Dwadasa_jyotirlingalu.jpg
 41. File:Dwadasa_jyotirlingala_Vanam.jpg
 42. File:Dasa_Vahana_Sevala_Vanam-YVSR_Vanam.jpg
 43. File:Danvantri_Vanam_YVSREDDY.jpg
 44. File:Dalbergia_sissoo_YVSR.jpg
 45. File:Brundavanam-YVSR_Vanam.jpg
 46. File:Birtaday_Raja_YVSREDDY.jpg
 47. File:Asta_Vinayaka_Vanam_YVSR_Vanam.jpg
 48. File:Acacia_ferruginea.jpg
 49. File:ANARIUM_STRICTUM.jpg

If you find out that the file is no longer usable or if it can't be kept on Wikipedia then please nominate it for deletion. --MGA73 (చర్చ) 16:26, 30 మార్చి 2021 (UTC)

సహజ కంపనాలు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

సహజ కంపనాలు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. మొలక. మూలాలు లేవు. లింకులు లేవు. ఒక వారంలోగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/సహజ కంపనాలు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 12:29, 6 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 12:29, 6 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

వాసి (ప్రసిద్ధి) వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

వాసి (ప్రసిద్ధి) వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఇది డిక్షనరీలో ఉండాల్సిన పదం. ఇక్కడ రాసారు. 8 సంవత్సరాలుగా విస్తరణకు నోచుకోక మొలకగానే ఉండిపోయింది. మూలాలు, లింకులు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము దీనిపై చర్చ:వాసి (ప్రసిద్ధి) లో ఇదివరకు చర్చ జరిగినా ఫలితం ప్రకటించలేదు. దీనిని వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/వాసి (ప్రసిద్ధి) పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 13:37, 9 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 13:37, 9 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

అయోమయ నివృత్తి పద అర్ధం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

అయోమయ నివృత్తి పద అర్ధం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

సరైన సమాచారం లేదు. మూలాలు, లింకులు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఒక వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/అయోమయ నివృత్తి పద అర్ధం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 17:33, 13 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 17:33, 13 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

కొసరు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

కొసరు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేని స్వంతంగా రాసిన విషయం. మొలక. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. సరైన మూలాలతో ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారాణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా, మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/కొసరు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 08:34, 18 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 08:34, 18 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

మీ ప్రవర్తన[మార్చు]

వైవిఎస్ రెడ్డి గారూ, రచ్చబండలో మీరు తెవికీ వాడుకరులపై, ప్రత్యేకించి ముగ్గురిపై అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. వారు ముగ్గురినీ, వారి పేర్లలోని తొలి అక్షరాలను కలిపి, అనుచితమైన పేరుతో వారిని పిలిచి, వారిని నిందించారు. ఇది వ్యక్తిగత దాడి. వ్యక్తిగత దాడులు చేసినందుకు గతంలో మీపై నిరోధం విధించిన ఘటనలు రెండు జరిగాయి.

 1. 2020 సెప్టెంబరులో ఒక రోజు నిరోధం విధించారు.
 2. 2020 మేలో వికీ నిర్వాహకులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు మీ పై ఒక వారం నిరోధం విధించారు.

ఆ తరువాత కూడా చర్చ:వాసి (ప్రసిద్ధి) పేజీలో మళ్ళీ నలుగురు వాడుకరులను వాళ్ళ పేర్ల తొలి అక్షరాలను కలిపి నిందించారు. అప్పుడు మళ్ళీ మీపై 2 వారాల నిరోధ ప్రతిపాదన వచ్చింది. అందుకు నలుగురు సమర్ధించగా ఒక్కరు వ్యతిరేకించారు. దాని ఫలితంగా మీపై నిరోధం విధించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ నిర్వాహకులు తమపై చేసిన దాడి కారణంగా తామే నిరోధం విధంచడం ఎందుకని నిరోధం విధించలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడవసారి వ్యక్తిగత దాడి చేసారు. ఈ కారణంగా మీపై రెండు వారాల నిరోధం విధిస్తున్నాను. ఇలాంటి వ్యక్తిగత దాడి మళ్ళీ జరిగితే శాశ్వత నిరోధం కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని మిమ్మల్ని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాను. దయచేసి మీ పద్ధతిని మార్చుకొమ్మని కోరుతున్నాను. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 17:07, 19 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

సెలబ్రిటీ వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

సెలబ్రిటీ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

కృతకభాష. శుద్ధి చేయని యాంత్రిక అనువాదం లాగా ఉంది. వాక్యాలు దోషభూయిష్ట నిర్మాణంతో, అర్థం లేకుండా ఉన్నాయి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/సెలబ్రిటీ పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. చదువరి (చర్చరచనలు) 19:46, 19 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) చదువరి (చర్చరచనలు) 19:46, 19 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

ఆటంకం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ఆటంకం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

అంతా స్వంతంగా రాయబడిన వాక్యాలు. మూలాలు లేవు. మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఆటంకం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. -- K.Venkataramana -- 14:28, 20 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) -- K.Venkataramana -- 14:28, 20 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

పారాలింపిక్ క్రీడలు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

పారాలింపిక్ క్రీడలు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2016 సెప్టెంబరులో ఒకటి రెండు వాక్యాలతో సృష్టించబడినది.అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు మొలకగానే ఉంది. 2021 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ లోపు తగిన మూలాలతో విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పారాలింపిక్ క్రీడలు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 07:59, 23 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 07:59, 23 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

టెన్నిస్ ఫర్ టు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

టెన్నిస్ ఫర్ టు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2016 అక్టోబరులో రెండు మూడు వాక్యాలతో సృష్టించబడినది.అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు మొలకగానే ఉంది. 2021 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ లోపు తగిన మూలాలతో విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/టెన్నిస్ ఫర్ టు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 08:01, 23 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 08:01, 23 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

ఊర్ధ్వ ముఖ పీడనం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ఊర్ధ్వ ముఖ పీడనం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2012 ఆగష్టులో సృష్టించబడింది.అప్పటి నుండి మొలకగానే ఉంది.ఆంగ్ల వికీపీిడియాలో Vertical pressure variation వ్యాసం ఉంది..దాని ఆధారంగా విస్తరించటానికి ప్రయత్నించగా సాంకేతిక పదాలలో ఉన్నందున విస్తరించటానికి సాధ్యంకాలేదు .దీనిని సృష్టించిన వాడుకరి లేదా ఇలాంటి వ్యాసాలలో అనుభవం ఉన్న మరే ఇతర వాడుకరులెవరైనా 2021 మే 5 వ తేదీలోపు విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఊర్ధ్వ ముఖ పీడనం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 15:53, 28 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 15:53, 28 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

క్షితిజం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

క్షితిజం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2016 ఆక్టోబరులో సృష్టించబడింది.అప్పటి నుండి మొలకగానే ఉంది.ఆంగ్ల వికీపీడియాలో Horizon అనే వ్యాసం ఉంది.దాని ఆధారంగా విస్తరించటానికి ప్రయత్నించగా సాంకేతిక పదాలలో ఉన్నందున విస్తరించటానికి సాధ్యంకాలేదు .దీనిని సృష్టించిన వాడుకరి లేదా ఇలాంటి వ్యాసాలలో అనుభవం ఉన్న మరే ఇతర వాడుకరులెవరైనా 2021 మే 5 వ తేదీలోపు తగిన మూలాలతో విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/క్షితిజం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 16:10, 28 ఏప్రిల్ 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 16:10, 28 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

గట్టు కోణం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

గట్టు కోణం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2013 జనవరిలోలో సృష్టించబడింది.అప్పటి నుండి మొలకగానే ఉంది.ఆంగ్ల వికీపీడియాలో ఈ వ్యాసానికి వికీ డేటా లింకు కలిపిలేదు.సాంకేతిక పదాలలో ఉన్నందున విస్తరించటానికి సాధ్యంకాలేదు .దీనిని సృష్టించిన వాడుకరి లేదా ఇలాంటి వ్యాసాలలో అనుభవం ఉన్న మరే ఇతర వాడుకరులెవరైనా 2021 మే 11 వ తేదీలోపు విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/గట్టు కోణం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 12:33, 4 మే 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 12:33, 4 మే 2021 (UTC)

గోళం వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

గోళం వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఈ వ్యాసం 2016 జూన్ల లో సృష్టించబడింది.అప్పటి నుండి మొలకగానే ఉంది.ఆంగ్ల వికీపీడియాలో Sphere అనే వ్యాసం ఉంది..దాని ఆధారంగా విస్తరించటానికి ప్రయత్నించగా సాంకేతిక పదాలలో ఉన్నందున విస్తరించటానికి సాధ్యంకాలేదు .దీనిని సృష్టించిన వాడుకరి లేదా ఇలాంటి వ్యాసాలలో అనుభవం ఉన్న మరే ఇతర వాడుకరులెవరైనా 2021 మే 11 వ తేదీలోపు విస్తరించనియెడల తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/గోళం పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. యర్రా రామారావు (చర్చ) 12:49, 4 మే 2021 (UTC) యర్రా రామారావు (చర్చ) 12:49, 4 మే 2021 (UTC)

కలసి పనిచేద్దాం రండి[మార్చు]

రెడ్డి గారూ, మిమ్మల్ని పదేపదే నిరోధించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడడం బాధగా ఉంది. ఇక ముందు అలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా చూసే ఉద్దేశంతో నావంతు కృషిగా మీకు ఈ సందేశం పంపుతున్నాను.

 1. మీరు సృష్టించిన మొలకల్లో తోటి వాడుకరులు ఎన్నిటిని తొలగించారో అంతకు మించినసంఖ్యలో మీ మొలకలను విస్తరించారు. నేను సృష్టించిన వ్యాసాల్లో తొలగించినవి అంటూ ఒక 80 పేజీల జాబితా వేసారు మీరు. కానీ నిరుడు (2020 జూన్-ఆగస్టు) జరిగిన మొలకల విస్తరణ కార్యక్రమం ఒక్కదాంట్లోనే మీరు సృష్టించిన 95 మొలకలను విస్తరించారన్న సంగతిని మీరు గుర్తించనే లేదు. మూడు రోజుల కిందట ముగిసిన విస్తరణ ప్రాజెక్టులో కూడా మీరు సృష్టించిన 15 మొలకలను విస్తరించారు. అంచేత మీరు సృష్టించిన పేజీలను మాత్రమే కావాలనే తొలగిస్తున్నారనే అపోహ తొలగించుకోండి. పేజీని కాపాడ్డమే ప్రథమ లక్ష్యం, తొలగించడం చిట్టచివరి ఆప్షను. ఎవరు సృష్టించారనేది కాపాడ్డంలో గాని, తొలగించడంలో గానీ అసలు ఆప్షనే కాదు.
 2. చేసే తొలగింపులను కూడా ఏకపక్షంగా చెయ్యడం లేదు. తొలగింపు ప్రతిపాదన చేసాక, కనీసం వారం పాటు చర్చించి ఆపై తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకే చర్య తీసుకుంటున్నారు.
 3. పై చర్చల్లో పాల్గొని ఎందుకు తొలగించకూడదో చెప్పి, తొలగింపును వ్యతిరేకించి, ఆపే అవకాశం ఎవరికైనా ఉంది. అలా జరిగిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.
 4. సరైన కారణాలతో చేసిన తొలగింపు ప్రతిపాదనను కూడా, ఆ ప్రతిపాదనలో సూచించిన ప్రకారం మెరుగుపరచి, తొలగించకుండా కాపాడవచ్చు. అలా కాపాడిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు రెండు రోజుల కిందట కూడా మీరు సృష్టించిన ఓ మొలకను తొలగింపు నుండి కాపాడారు.
 5. ఇంత జరుగుతున్నా మీరు ఎన్నడూ ఈ తొలగింపు చర్చల్లో పాల్గొనలేదు, మీ వాదన వినిపించలేదు.
 6. 2020 జనవరిలో ఒక్కో వాడుకరి సృష్టించిన మొలకల జాబితాలను ప్రచురించినపుడు కొందరు వాడుకరులు ముందుకు వచ్చి తాము సృష్టించిన మొలకలన్నిటినీ విస్తరించి తమతమ మొలకల సంఖ్యను సున్నా చేసారు. సీనియరు వాడుకరైన మీరు కూడా ఇప్పుడు ఆ పని చెయ్యవచ్చు, మీ మొలకలన్నిటినీ విస్తరించవచ్చు.

మీతో ఎవరికీ, మీకు ఎవరితోటీ వ్యక్తిగతమైన తగాదాలేమీ లేవని గుర్తించండి. తెవికీలో మీ కృషిని మరింత నిర్మాణాత్మకంగా మలచుకునేందుకు కృషి చెయ్యండి. కలసి పనిచేద్దాం రండి. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 16:36, 4 మే 2021 (UTC)

కోన (కొండ) వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

కోన (కొండ) వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాల్లేవు. కోనకు ఇచ్చిన నిర్వచనం సందేహాస్పదంగా ఉంది. సమాచారంలో ఖచ్చితత్వం లేదు, మరింత వివరించాలి. మే 13 లోపు మూలాలివ్వకపోతే తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/కోన (కొండ) పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. చదువరి (చర్చరచనలు) 08:46, 5 మే 2021 (UTC) చదువరి (చర్చరచనలు) 08:46, 5 మే 2021 (UTC)

బాంకింగ్ వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

బాంకింగ్ వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక. మూలాలు లేవు. ఒక వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/బాంకింగ్ పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:13, 5 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:13, 5 మే 2021 (UTC)

సంపన్నుడు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

సంపన్నుడు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

సంపన్నుడు అనేది విక్షణరీ వ్యాసం. ఇక్కడ రాసిన వాక్యాలకు మూలాలు లేవు. లింకులు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణీంచలేము. దీనిని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/సంపన్నుడు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 11:46, 6 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 11:46, 6 మే 2021 (UTC)

ఒంటి రెక్కలు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ఒంటి రెక్కలు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

రెండు స్వంతంగా రాయబడిన వాక్యాలు. వీటికి మూలాలు లేవు. ఈ వ్యాసానికి లింకులు లేవు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఒక వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఒంటి రెక్కలు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 11:51, 6 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 11:51, 6 మే 2021 (UTC)

విడవలి నేసేవారు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

విడవలి నేసేవారు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మొలక. విషయం లేదు. మూలాలు లేవు. చిత్రాలు మాత్రమే వ్యాసంలో సింహభాగం ఉన్నాయి. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/విడవలి నేసేవారు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 14:02, 6 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 14:02, 6 మే 2021 (UTC)

తథాస్తు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

తథాస్తు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేవు. లింకులు లేవు. ఇది ఒక అర్థాన్ని మాత్రం తెలియజెసే పదం మాత్రమే అనిపిస్తుంది. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. వ్యాసం విషయం వదిలి పలు దీవెనల సమాచారం చేర్చారు. ఒక వారం రోజులలో సరైన సమాచారంతో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/తథాస్తు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 08:08, 7 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 08:08, 7 మే 2021 (UTC)

ఎగురుట వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

ఎగురుట వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేని ఏక వాక్య వ్యాసం. లింకులు లేవు. ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఎగురుట పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:10, 10 మే 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:10, 10 మే 2021 (UTC)

పూరేకు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

పూరేకు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఏక వాక్య వ్యాసం. మూలాలు, లింకులు లేవు. ఒక వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పూరేకు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:01, 2 జూన్ 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:01, 2 జూన్ 2021 (UTC)

విజయోస్తు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

విజయోస్తు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

మూలాలు లేని వాక్యాలు గల వ్యాసం. ఒక వారం రోజులలో మూలాల సహితంగా విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/విజయోస్తు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:58, 2 జూన్ 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 16:58, 2 జూన్ 2021 (UTC)

తొలగింపు చర్చలను సజావుగా సాగనీయడం లేదు[మార్చు]

@YVSREDDY గారూ, తొలగింపు చర్చల్లో తొలగింపు ప్రతిపాదన గురించి చర్చించాలి. అంతేగానీ, వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారాన్నంతా యథాతథంగా తెచ్చి పెట్టడం వలన చర్చ అయోమయంగా తయారవుతోంది. ఈ సంగతి మీకు వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఎగురుట పేజిలో చెప్పారు. కానీ మీరు ఆ పద్ధతిని మీరు మానలేదు. ఈరోజు వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పూరేకు చర్చలో కూడా పూరేకు వ్యాసం లోని సమాచారం మొత్తాన్నీ ఉన్నదున్నట్టుగా తెచ్చి పెట్టారు. ఇది చర్చలో అయోమయాన్ని కలిగిస్తూ చర్చ సాఫీగా సాగకుండా అడ్డుకుంటోంది. చర్చ సాఫీగా జరిగే వీలు కల్పించేందుకు గాను, ప్రస్తుతానికి మీరు చేర్చిన సమాచారాన్ని తీసేస్తున్నాను.

ఇకపైనైనా, తొలగింపు ప్రతిపాదన పట్ల మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి గానీ, దయచేసి వ్యాసం లోని సమాచారాన్ని యథాతథంగా తెచ్చి చర్చల్లో పెట్టకండి. ఇది చర్చ సరిగ్గా సాగకుండా అడ్డుకోవడమౌతుంది. ఇకపై ఇలాంటివి జరిగితే, దుశ్చర్య నివారణ చర్య తీసుకునే అవకాశం ఉంది, గమనించగలరు. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 05:07, 9 జూన్ 2021 (UTC)

వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/ఎగురుట పేజీలో అందరం చిలకకు చెప్పినట్లు చెప్పాం. "నాకు అన్నీ తెలుసు నేను ఇంతే చేస్తాను" అనే వితండవాదం ఎవరు ప్రవర్తించినా దానికి తగిన మూల్యం ఇంకో రకంగా, నేనైనా, మీరైనా,ఇంకొకరైనా చెల్లించుకోవాలిసిందే!అది తప్పించుకోలేంఅని అనే ఒక హెచ్చరిక సందేశంద్వారా తెలుపబడినది.అయినా @YVSREDDY గారి ధోరణిలో ఎటువంటిమార్పు లేదు.తెలిసిన వ్యక్తి మూర్ఖత్వంగా ప్రవర్తించుట చాలా భాధాకరం. యర్రా రామారావు (చర్చ) 07:00, 9 జూన్ 2021 (UTC)

సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి=[మార్చు]

రచ్చబండలో చదువరిపై అధికార, నిర్వాహక హోదాల నిరోధంపై సరైన నిర్ణయం తీసుకొని తెవికీ అభివృద్ధికై తోడ్పడండి. వికీపీడియా:రచ్చబండ#చదువరిపై అధికార, నిర్వాహక హోదాలపై నిరోధం ప్రతిపాదన / / అజయ్ కుమార్ / / తెలుగు భాషాభిమాని.

2021 Wikimedia Foundation Board elections: Eligibility requirements for voters[మార్చు]

Greetings,

The eligibility requirements for voters to participate in the 2021 Board of Trustees elections have been published. You can check the requirements on this page.

You can also verify your eligibility using the AccountEligiblity tool.

MediaWiki message delivery (చర్చ) 16:39, 30 జూన్ 2021 (UTC)

Note: You are receiving this message as part of outreach efforts to create awareness among the voters.

చేమురు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

చేమురు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

చేమురు అనే పదం గూర్చి వెతికితే ఎటువంటి మూలాలు లభించుట లేదు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. వారం రోజులలో సరైన మూలాలతో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/చేమురు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 12:24, 5 జూలై 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 12:24, 5 జూలై 2021 (UTC)

తూగు వ్యాసం తొలగింపు ప్రతిపాదన[మార్చు]

Ambox warning yellow.svg

తూగు వ్యాసాన్ని ఈ దిగువ కారణం వలన తొలగింపు కొరకు ప్రతిపాదించాను  :

ఎటువంటి మూలాలు దొరకలేదు. దీనిని వ్యాసంగా పరిగణించలేము. ఒక వారం రోజులలో విస్తరించనిచో తొలగించాలి.

వికీపీడియాలో నిర్మాణాత్మకమైన రచనలన్నీ స్వాగతించబడినప్పటికీ, వివిధ కారణాల రీత్యా కొన్ని వ్యాసాలు లేదా రచనలను తొలగించాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకూడదని మీరు భావిస్తే, ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మీ వాదనను వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/తూగు పేజీలో రాయవచ్చు. లేదా వ్యాసపు చర్చా పేజీలో నైనా రాయవచ్చు.

తొలగింపులో ఎత్తిచూపిన కారణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాసాన్ని మెరుగుపరచండి. ఏ మార్పూ చెయ్యకుండా, ఏ చర్చా లేకుండా తొలగింపు నోటీసును దయచేసి తీసెయ్యకండి. ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 14:48, 6 జూలై 2021 (UTC) ➠ కె.వెంకటరమణచర్చ 14:48, 6 జూలై 2021 (UTC)

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communities[మార్చు]

Hello,

As you may already know, the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term. After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election.

An event for community members to know and interact with the candidates is being organized. During the event, the candidates will briefly introduce themselves and then answer questions from community members. The event details are as follows:

 • Bangladesh: 4:30 pm to 7:00 pm
 • India & Sri Lanka: 4:00 pm to 6:30 pm
 • Nepal: 4:15 pm to 6:45 pm
 • Pakistan & Maldives: 3:30 pm to 6:00 pm
 • Live interpretation is being provided in Hindi.
 • Please register using this form

For more details, please visit the event page at Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP.

Hope that you are able to join us, KCVelaga (WMF), 06:35, 23 జూలై 2021 (UTC)