వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/లినక్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సభ్యులు[మార్చు]

ప్రధాన ఉద్దేశం[మార్చు]

  • లినక్సుకు సంబంధించిన వ్యాసాలని ఇంగ్లీష్ వికిపీడియా నుండి తెలుగు వికిపీడియా లోకి అనువదంచడం

చిన్న ఉద్దేశం[మార్చు]

లినక్సుకు సంబంధించిన కొత్త వ్యాసాలు మరియు సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జతచేయటం

ప్రస్తుత స్థితి[మార్చు]

  1. లినక్సు 60 % అనువదించబడినడి (ఒక మోస్తరుగా)
  2. పంపిణీ వ్యవస్థలు ఒక్కొక దానికి వ్యాసం రాయాలి
  3. రంగస్థలాల గురించి వ్యాసాలు రాయాలి

పూర్తయినవి[మార్చు]

ప్రస్తుతం అనువదించబడుతున్నవి[మార్చు]

  1. లినక్సు
  2. GTK+
  3. బ్లెండర్

అనువాదాలు మొదలు పెట్టవలిసనవి[మార్చు]

చిన్న వ్యాసాలు[మార్చు]

పెద్ద వ్యాసాలు[మార్చు]

ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మూసలు, వర్గాలు వగైరా[మార్చు]

సభ్యులు ఈ మూసని వాడొచ్చు {{లినక్సు_ప్రాజెక్టులో_సభ్యులు}}