వేదాంతం (అయోమయనివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వేదాంతం అనగా తత్వం లేదా తత్వ శాస్త్రం


వేదాంతం తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేర్లు ఉన్న వ్యక్తులు

ప్రముఖ వ్యక్తులు[మార్చు]