సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము తెలుగు భాషలో ప్రచురించబడిన విజ్ఞాన సర్వస్వము (Encyclopedia). దీనిని సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశ సమితి, హైదరాబాదు ప్రచురించినది. దీని సంపాదకవర్గానికి అధ్యక్షులుగా ప్రముఖ విద్యావేత్త మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య గారు వ్యవహరించారు.

  • మొదటి సంపుటము (అ-ఆర్ష) (906 పేజీలు) : 1958.
  • రెండవ సంపుటము (887 పేజీలు) : 1960.
  • మూడవ సంపుటము :
  • నాలుగవ సంపుటము (784 పేజీలు) : 1964.
  • అయిదవ సంపుటము (758 పేజీలు) : 1966.
  • ఆరవ సంపుటము (723 పేజీలు) : 1969.

బయటి లింకులు[మార్చు]