సాహసం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాహసం (Adventure) కొన్ని ప్రమాదమైన చర్యలు.