చంద్రశేఖర్ పరిమితి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చంద్రశేఖర్ పరిమితి స్థిరంగా ఉండగలిగే మరుగుజ్జు తార యొక్క అత్యధిక ద్రవ్యరాశి. భారతీయ అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త సుబ్రమణ్యన్ చంద్రశేఖర్ 1930లో ఈ పరిమితిని ఊహించాడు. మరుగుజ్జు నక్షత్రాలు సాధారణ నక్షత్రాలలాగా కాకుండా గురుత్వ సంకోచాన్ని ఎలక్ట్రాన్ వికర్షణ ద్వారా ఆపుతాయి. చంద్రశేఖర్ పరిమితికి మించి ద్రవ్యరాశి కలిగి ఉన్న నక్షత్రాలు వాటి సొంత గురుత్వ ఆకర్షణ వల్ల పూరిగా సంకోచించి న్యూట్రాన్ తారలుగానో లేక కృష్ణ బిలాలుగనో మారతాయి. ఈ పరిమితి కంటే తక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్న నక్షత్రాలు స్థిరమైన మరుగుజ్జు తారలుగా ఉంటాయి.

ప్రస్తుతం దీనికి అంగీకరించబడిన విలువ 1.44  ( 2.864 × 1030 kg).