నిరోధాల చిట్టా

Jump to navigation Jump to search

సభ్యుల నిరోధాలు, పునస్థాపనల లాగ్ ఇది. ఆటోమాటిక్ గా నిరోధానికి గురైన IP అడ్రసులు ఈ జాబితాలో ఉండవు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిరోధాలు, నిషేధాల కొరకు IP నిరోధాల జాబితాను చూడండి.

చిట్టాలు
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 10:06, 6 జూలై 2019 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, 175.101.144.15 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం)
 • 08:29, 25 జూన్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2401:4900:367c:52c1:1:2:9686:d67 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 రోజులు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 00:26, 24 జూన్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2402:8100:2862:6c0e:2571:f519:f2e2:5e31 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 రోజులు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం)
 • 22:36, 17 జూన్ 2019 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, Historygirl1122 చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: ఎప్పటికీ (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం)
 • 10:44, 16 జూన్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, వికీపీడియా చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: ఎప్పటికీ (ఆటోమాటిక్ నిరోధాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: వికీపీడియా అనే పేరును వాడరాదు)
 • 11:45, 25 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2401:4900:3677:cc51:1:2:8e98:deec చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (మూసను తుడిచేసారు)
 • 08:11, 25 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 183.83.111.217 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (సాక్ పప్పెట్)
 • 05:07, 25 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Oxford12345 చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (గతంలో సాక్ పప్పెట్లు చేసిన తరహా దుర్వ్యవహారం.. పదే పదే చేస్తున్నారు.)
 • 07:32, 17 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 183.83.47.33 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (బయటి సైట్లకు లంకెలతో స్పాము చెయ్యడం)
 • 17:25, 16 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 117.249.250.102 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 12:18, 16 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 124.123.115.184 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 05:01, 16 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2409:4070:2e12:6982:707f:4ce2:94e4:d7b1 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం: రావు వేంకటకుమార మహీపతి సూర్యారావు పేజీలో సమాచారాన్ని మార్చి, చాలా చెత్త చేర్చారు.)
 • 04:48, 16 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 157.44.221.179 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (అనుమానిత సాక్ పప్పెట్)
 • 07:39, 11 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 124.123.119.156 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (బయటి సైట్లకు లంకెలతో స్పాము చెయ్యడం)
 • 11:06, 10 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, Gopalanchuriindia చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 11:19, 8 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 117.202.255.122 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 04:52, 8 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 157.44.226.105 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (Sock puppet) ట్యాగు: PHP7
 • 03:42, 8 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, ఓమ్ నమఃశివాయ చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (సాక్ పప్పెట్ల సహచర ఖాతా, అవి ఎలా పని చేసాయో ఇది కూడా అలాగే పని చేస్తోంది.) ట్యాగు: PHP7
 • 02:56, 8 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 157.44.252.9 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (సాక్ పప్పెట్ విచారఝ్ణకు సంబంధించిన పేజీలో కలగ్జేసుకున్నారు. వాటికి సంబంధించిఉనదే కావచ్చు) ట్యాగు: PHP7
 • 04:43, 7 మే 2019 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, 21August1968 చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: ఎప్పటికీ (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (అనుచితమైన వాడుకరి పేరు: not a valid username)
 • 03:45, 7 మే 2019 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, Ramesmurmu214 చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: ఎప్పటికీ (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: బిర్సా ముండా విమానాశ్రయం)
 • 00:40, 7 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Kakammaa చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (Suspected sock- under investigation) ట్యాగు: PHP7
 • 17:19, 6 మే 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, Rajasekhar Hyd చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం)
 • 12:18, 6 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 185.86.150.101 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 00:30, 6 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Balagoovi చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (సాక్ పప్పెట్ విచారణలో ఉంది. ఈలోగా ట్రోల్ కొనసాగిస్తున్నారు. దాన్ని ఆపేందుకు..) ట్యాగు: PHP7
 • 03:32, 5 మే 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Sttyoop చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (సాక్ పప్పెట్ దర్యాప్తు తేలే దాకా) ట్యాగు: PHP7
 • 06:05, 19 ఏప్రిల్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 43.241.65.5 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: చెత్తతో పేజీలను సృష్టించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 05:22, 18 ఏప్రిల్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు Nrgullapalli చర్చ రచనలు యొక్క నిరోధపు కాలం తీరిపోయే వ్యవధిని 00:36, 15 జూలై 2019 (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) గా సెట్టింగులను మార్చారు (తన తప్పులను గ్రహించకపోగా, తప్పు లేదన్నట్టుగా వాదిస్తున్నారు. ఆయన మారే అవకాశం కనిపించడం లేదు. చర్చ కాకుండా వాదన కోసం చర్చా పేజీని వినియోగిస్తున్నారు.) ట్యాగు: PHP7
 • 00:36, 15 ఏప్రిల్ 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Nrgullapalli చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం) (అనేక మార్లు హెచ్చరికలు, నిరోధాల తరువాత కూడా పద్ధతి మారలేదు. తన దిద్దుబాట్ల సంఖ్యే తప్ప, వికీ నాణ్యత పట్ల ఆయనకు పట్టింపు లేదు.) ట్యాగు: PHP7
 • 16:37, 26 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2405:204:650a:dce3:5e9c:5902:c33b:f22d చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 07:45, 14 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2001:8003:10d9:6200:7ceb:c0be:bd6f:4ae5 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 04:38, 14 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 120.29.244.114 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 00:40, 12 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, Nrgullapalli చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పదేపదే చేస్తున్న తప్పులపై వాడుకరులు అనేకమార్లు హెచ్చరించినప్పటికీ, కొనసాగిస్తున్నారు. గతంలో ఇదే కారణంపై 7 సార్లు నిరోధానికి గురైనా ఇది మానలేదు.) ట్యాగు: PHP7
 • 02:31, 8 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 117.246.5.191 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (ఇదే దుశ్చర్య పదేపదే వేరువేరు పేజీల్లో చేస్తున్నారు) ట్యాగు: PHP7
 • 12:34, 7 మార్చి 2019 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, SRI DURGA BHAVANI POULTRY FARMS & HATCHRIESS చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు)
 • 14:56, 1 మార్చి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 117.202.244.121 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 07:46, 1 మార్చి 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 175.101.12.221 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 2 గంటలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 07:30, 1 మార్చి 2019 రవిచంద్ర చర్చ రచనలు, 117.245.96.156 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 2 గంటలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం)
 • 01:57, 25 ఫిబ్రవరి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 70.106.250.245 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 వారం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం) ట్యాగు: PHP7
 • 02:02, 19 ఫిబ్రవరి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 71.135.201.214 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 06:40, 3 ఫిబ్రవరి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2405:204:628f:65f4:e3e1:4780:f0dd:9097 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 సంవత్సరం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం) ట్యాగు: PHP7
 • 13:06, 27 జనవరి 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2405:204:6019:2414::ae5:38a5 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 నెల (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం) ట్యాగు: PHP7
 • 06:15, 29 డిసెంబరు 2018 B.K.Viswanadh చర్చ రచనలు, 103.69.77.30 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 రోజు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు)
 • 05:28, 10 డిసెంబరు 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, 124.123.64.137 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 6 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
 • 09:15, 5 నవంబర్ 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, 103.200.42.146 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 సంవత్సరం (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: బూతులు రాసారు)
 • 19:02, 30 అక్టోబరు 2018 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, Savithri Anchor చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: ఎప్పటికీ (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం)
 • 05:30, 25 అక్టోబరు 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, Nrgullapalli చర్చ రచనలును నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 2 వారాలు (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (లింకులు ఒవ్వడంలోని ఔచిత్యాన్ని, నియమాలనూ మీరు పట్టించుకోవడం లేదు. గతంలో అనేక మార్లు చెప్పినప్పటికీ, నిరోధాలు విధించినప్పటికీ మార్పు లేదు, అసంబద్ధమైన లింకులు ఇస్తూనే ఉన్నారు. (ఉదా:https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AC%E0%B1%8A%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%9C_(%E0%B0%85%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BF)&diff=prev&oldid=2476369&diffmode=source))
 • 13:30, 22 అక్టోబరు 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, 103.110.146.5 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 1 సంవత్సరం (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (బయటి సైట్లకు లంకెలతో స్పాము చెయ్యడం)
 • 14:53, 21 అక్టోబరు 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, 202.133.54.1 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు) (పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: రామదాసు పేజీలో తీవ్రమైన దుశ్చర్యలు)
 • 14:58, 15 అక్టోబరు 2018 Chaduvari చర్చ రచనలు, 183.83.251.60 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 6 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం)
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:చిట్టా/block" నుండి వెలికితీశారు