లక్ష్మీనారాయణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

లక్ష్మీనారాయణ పేరు శ్రీలక్ష్మీదేవి సమేతుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు మీద భక్తితో పెట్టుకొనేది.


లక్ష్మీనారాయణ పేరుతో ప్రసిద్ధులైన కొందరు వ్యక్తులు: