వర్గం:విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సాహిత్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వర్గం ఈ క్రింద తెలిపిన వాటికి చెందినది

  • విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రాసిన సాహిత్యం
  • విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురించి ఇతర రచయితల రచనలు
  • విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచనల గురించి రచనలు
  • విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సాహిత్యం గురించిన విమర్శ రచనలు

విశ్వానాధ వారిని గురించి కొంత

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ(ఆంగ్లం: Viswanatha Satyanarayana) (1895-1976) "కవి సమ్రాట్" బిరుదాంకితుడు. తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత. 20 వ శతాబ్దములోని ఆంధ్ర సాహిత్యమునకు, ప్రత్యేకించి సంప్రదాయ సాహిత్యమునకు పెద్ద దిక్కు. ఆయన చేపట్టని సాహిత్య ప్రక్రియ లేదు - కావ్యములు, కవితలు, నవలలు, నాటకములు, పద్యకావ్యములు, ప్రయోగములు, విమర్శలు, వ్యాసములు, కథలు, చరిత్రలు - ఆయన పాండిత్యము, ప్రతిభలు జగమెరిగినవి. ఆయన మాటలలోనే "నేను వ్రాసిన పద్యముల సంఖ్య , ప్రకటింపబడిన సంఖ్య, సుమారు ఇరువది వేలుండ వచ్చును. నేను చింపివేసినవి ఏబది వేలుండవచ్చును " . ఆయన వ్రాసిన రచనలన్నీ కలిపితే లక్ష పుటలు ఉండవచ్చును