వాడుకరి:Indicwiki/ప్రయోగశాల/ఉదయరవిచంద్రిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉదయరవిచంద్రిక
రకముఔడవ-శాడవ
ఆరోహణS R₂ M₁ P S N₂ 
అవరోహణ N₂ P M₁ G₂ M₁ R₂ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

ఉదయరవిచంద్రిక రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 20వ మేళకర్త రాగము నటభైరవి జన్యము. ఈ రాగం ఆరోహణలో ఐదు స్వరాలు, అవరోహణంలో ఆరు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ-షాడవ రాగం అంటారు.

రాగ లక్షణాలు[మార్చు]

దస్త్రం:Udayaravicandrika ar kb2wiki.png
ఉదయరవిచంద్రిక ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
దస్త్రం:Udayaravicandrika av kb2wiki.png
ఉదయరవిచంద్రిక అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S R₂ M₁ P S N₂ 
  • అవరోహణ :  N₂ P M₁ G₂ M₁ R₂ Sఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, షడ్జమం, కైసికి నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కైసికి నిషాదం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, సాధారణ గాంధారం, సుద్ద మధ్యమం, చతుశృతి రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు[మార్చు]

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల పాక్షిక జాబితా [1]

  • ఎంత నేర్చిన ఎంత జుచిన - త్యాగరాజ
  • నిరతముగ నిన్నె - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం
  • పలయమం సిద్ధివినాయకం - మైసూరు సదాశివ రావు
  • శ్రీ గురుగుహ మూర్తే - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
  • శ్రీ హరి వల్లభే మం - మైసూరు వసుదేవాచార్

ఈ రాగం ఆధారంగా ఉన్న కొన్ని పాటలు [2].

  • ప్రియా ప్రియతమా రాగాలు సఖీ - కిల్లర్

పోలిన రాగాలు[మార్చు]

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.