వాడుకరి:Veera.sj/sandbox/చిత్రలేఖనం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రలేఖనం[మార్చు]

ఈ పేజీ చిత్రలేఖనానికి సంబంధించిన వ్యాసాలను/మూసలను సృష్టించటానికి దిక్సూచి లా ఉపయోగపడేలా విస్తరించాలి.

సృష్టించవలసిన వ్యాసాలు

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

జ్ñఅ[మార్చు]

[మార్చు]

  • చిత్రం: కేవలం ఈ పదం పైన వ్యాసం లేదు. చిత్రం ఏదైనా కావచ్చు. రేఖా చిత్రం, ఛాయా చిత్రం, చలన చిత్రం వంటివి.
  • చిత్రకారుడు: ఈ వ్యాసాన్ని (ఆంగ్ల వికీ లో సైతం) చిత్రలేఖనం వ్యాసానికి దారి మార్పు చేశారు. ఈ రెండు వేర్వేరు వ్యాసాలని, చిత్రకారుడు కు ప్రత్యేక వ్యాసం ఉండాలని నా అభిప్రాయం.

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

[మార్చు]

క్ష[మార్చు]