వికీపీడియా:రచ్చబండ (వార్తలు)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడ్డదారి:
WP:VPN
రచ్చబండవార్తలుపాలసీలుసాంకేతికముప్రతిపాదనలుఆలోచనలుపత్రికా సంబంధాలుఇతరత్రా..

The Signpost: 3 July 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 08:17, 3 జూలై 2023 (UTC)

The Signpost: 17 July 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 09:03, 17 జూలై 2023 (UTC)

The Signpost: 1 August 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 03:40, 1 ఆగస్టు 2023 (UTC)

The Signpost: 15 August 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 14:19, 15 ఆగస్టు 2023 (UTC)

Global bot flag request for Lingua Libre Bot

[మార్చు]
Apologies for sending this message solely in English. Please help translate to your language.

నమస్తే,

This is a notice pursuant the global bot policy, to inform you that Lingua Libre Bot is requesting approval to operate as a global bot.

The discussion can be found at Steward requests/Bot status in Meta-Wiki. All Wikimedia Community members can participate in the discussion if they so wish.

Thank you.

You are receiving this message because this page is listed in the list of pages to notify about new global bot discussions. If you no longer wish to be notified, you may remove this page from that list at any time.

--MA (చర్చ) 11:04, 21 ఆగస్టు 2023 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

The Signpost: 31 August 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 00:45, 31 ఆగస్టు 2023 (UTC)

The Signpost: 16 September 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 04:38, 16 సెప్టెంబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 3 October 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 20:32, 3 అక్టోబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 23 October 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 07:03, 23 అక్టోబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 6 November 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 03:46, 6 నవంబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 20 November 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 09:46, 20 నవంబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 4 December 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 10:11, 4 డిసెంబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 24 December 2023

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 10:01, 24 డిసెంబరు 2023 (UTC)

The Signpost: 10 January 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 12:51, 12 జనవరి 2024 (UTC)

The Signpost: 31 January 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 15:16, 31 జనవరి 2024 (UTC)

Request for global bot flag for CommonsDelinker

[మార్చు]

Hello!

This is a notification to let you know that a new request for the global bot flag for CommonsDelinker has been started.

Please note that the request will remain open for 14 days starting today. You can leave a comment or opinion on the relevant page!

Best regards --Superpes15 (talk)

Hello gicaluess the old of the history but it's comes shortly as well as comes in the world histor

[మార్చు]

vello kurondi 2401:4900:4E05:9E57:D844:BCFF:FEF4:EEA5 06:47, 7 ఫిబ్రవరి 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

The Signpost: 13 February 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 04:38, 13 ఫిబ్రవరి 2024 (UTC)

The Signpost: 2 March 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 11:03, 2 మార్చి 2024 (UTC)

The Signpost: 29 March 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 22:42, 29 మార్చి 2024 (UTC)

The Signpost: 25 April 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 11:51, 25 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)

The Signpost: 16 May 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 11:00, 16 మే 2024 (UTC)

The Signpost: 8 June 2024

[మార్చు]
News, reports and features from the English Wikipedia's newspaper
Read this Signpost in full · Single-page · Unsubscribe · Global message delivery 12:29, 8 జూన్ 2024 (UTC)