వికీపీడియా:రచ్చబండ (పాలసీలు)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడ్డదారి:
WP:VPP
రచ్చబండ
వార్తలు | పాలసీలు | ప్రతిపాదనలు | సాంకేతికము | ఆలోచనలు | పత్రికా సంబంధాలు | ఇతరత్రా..

కొత్త విధానం/మార్గదర్శకత్వంపై సముదాయపు అభిప్రాయం కోసం ప్రతిపాదనలపై చర్చల కోసం ఈ పేజీని వాడాలి. కొత్త విధానాన్ని ప్రతిపాదించేందుకు, ఈ పేజీకి ఒక ఉపపేజీని సృష్టించి అక్కడ ప్రతిపాదించాలి. చర్చ జరిగిన తరువాత నిర్ణయం వెలువడ్డాక, ఆ నిర్ణయా న్ననుసరించి విధానం పేజీని తయారుచేసుకోవచ్చు, లేదా ఉన్న విధానాన్ని సవరించుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతం చర్చలో ఉన్న ప్రతిపాదనలు[మార్చు]

ఫలవంతమైన ప్రతిపాదనలు[మార్చు]

ఫలించని లేక విరమించిన ప్రతిపాదనలు[మార్చు]

చర్చ జరగని ప్రతిపాదనలు[మార్చు]

సముదాయంలో కొద్దిమంది మైనారిటీ తప్పించి ఇతరులు చర్చించనందునో, ఆమోదం కాని విఫలం కానీ చేయడానికి తగినంత స్పందనలు లభించనందునో నిర్ణయించడానికి వీలులేక పక్కనపెట్టిన ప్రతిపాదనలు: