వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -36

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
14001 check
14002 check
14003 check
14004 check
14005 check
14006 check
14007 check
14008 check
14009 check
14010 check
14011 check
14012 check
14013 check
14014 check
14015 check
14016 check
14017 check
14018 check
14019 check
14020 check
14021 check
14022 check
14023 check
14024 check
14025 check
14026 check
14027 check
14028 check
14029 check
14030 check
14031 check
14032 check
14033 check
14034 check
14035 check
14036 check
14037 check
14038 check
14039 check
14040 check
14041 check
14042 check
14043 check
14044 check
14045 check
14046 check
14047 check
14048 check
14049 check
14050 check
14051 check
14052 check
14053 check
14054 check
14055 check
14056 check
14057 check
14058 check
14059 check
14060 check
14061 check
14062 check
14063 check
14064 check
14065 check
14066 check
14067 check
14068 check
14069 check
14070 check
14071 check
14072 check
14073 check
14074 check
14075 check
14076 check
14077 check
14078 check
14079 check
14080 check
14081 check
14082 check
14083 check
14084 check
14085 check
14086 check
14087 check
14088 check
14089 check
14090 check
14091 check
14092 check
14093 check
14094 check
14095 check
14096 check
14097 check
14098 check
14099 check
14100 check
14101 check
14102 check
14103 check
14104 check
14105 check
14106 check
14107 check
14108 check
14109 check
14110 check
14111 check
14112 check
14113 check
14114 check
14115 check
14116 check
14117 check
14118 check
14119 check
14120 check
14121 check
14122 check
14123 check
14124 check
14125 check
14126 check
14127 check
14128 check
14129 check
14130 check
14131 check
14132 check
14133 check
14134 check
14135 check
14136 check
14137 check
14138 check
14139 check
14140 check
14141 check
14142 check
14143 check
14144 check
14145 check
14146 check
14147 check
14148 check
14149 check
14150 check
14151 check
14152 check
14153 check
14154 check
14155 check
14156 check
14157 check
14158 check
14159 check
14160 check
14161 check
14162 check
14163 check
14164 check
14165 check
14166 check
14167 check
14168 check
14169 check
14170 check
14171 check
14172 check
14173 check
14174 check
14175 check
14176 check
14177 check
14178 check
14179 check
14180 check
14181 check
14182 check
14183 check
14184 check
14185 check
14186 check
14187 check
14188 check
14189 check
14190 check
14191 check
14192 check
14193 check
14194 check
14195 check
14196 check
14197 check
14198 check
14199 check
14200 check
14201 check
14202 check
14203 check
14204 check
14205 check
14206 check
14207 check
14208 check
14209 check
14210 check
14211 check
14212 check
14213 check
14214 check
14215 check
14216 check
14217 check
14218 check
14219 check
14220 check
14221 check
14222 check
14223 check
14224 check
14225 check
14226 check
14227 check
14228 check
14229 check
14230 check
14231 check
14232 check
14233 check
14234 check
14235 check
14236 check
14237 check
14238 check
14239 check
14240 check
14241 check
14242 check
14243 check
14244 check
14245 check
14246 check
14247 check
14248 check
14249 check
14250 check
14251 check
14252 check
14253 check
14254 check
14255 check
14256 check
14257 check
14258 check
14259 check
14260 check
14261 check
14262 check
14263 check
14264 check
14265 check
14266 check
14267 check
14268 check
14269 check
14270 check
14271 check
14272 check
14273 check
14274 check
14275 check
14276 check
14277 check
14278 check
14279 check
14280 check
14281 check
14282 check
14283 check
14284 సంజీవదేవ్ వ్యాసాలు-1 తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 19. 5
14285 సంజీవదేవ్ వ్యాసాలు-2 మదన మోహన విద్యాసాగర్ " 1980 7. 25
14286 గ్రంధాలయం-సమాజం కోటి వేంకన " " 9
14287 గ్రంధాలయ నిర్వహణ జగ్గు వేంకటాచార్యులు " 1981 10
14288 అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య " 1989 10
14289 నూరేళ్ళు గ్రంధాలయ ఉద్యమం ఏటుకూరు బాలరామమూర్తి " 1990 26. 5
14290 భారత రాజ్యంగశాసనము చలసాని ప్రసాద్ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, , చెన్నై 1987 8
14291 వనసీమలతో మాకం తిమ్మయ్యశ్రేష్టి అనంతిప్రచురణలు, విజయవాడ 1985 3. 5
14292 మగువలూ-మనసులూ ఎ. పండరీనాద్ యం. యస్. కో. మచిలీపట్నం
14293 ప్రియజనని ఉషశ్రీ 1980 10
14294 విద్య కారల్ మార్క్ బాలసాహితి, హైదరాబాద్
14295 ఆన్ధ్రశబ్దచిన్తామణి తురగా కృష్ణమూర్తి వావిళ్ళరామస్వామిశాస్త్రులు&సన్స్, చెన్నై 1992
14296 త్రిలింగలక్షణశేషము రాయల్ విక్టోరియా ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1911 2
14297 ముముక్షు కల్పకము-5 గోపిదేవ్ శ్రీలొక మాన్యగ్రంధమాల, నిడదవోలు 1901 "
14298 కావ్యశ్రీ గిరిజశ్రీ భగవాన్ క్రొత్తపేట 1957
14299 బాలవ్యాకరణము 1951 1
14300 శ్రీనామ మహత్యము శ్రీరాఘవ చైతన్యదాస మహోదయము, బృందావనం 4
14301 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము శ్రీవాణీ నికేతనము, తెనాలి 1957
14302 క్రొత్తనిభందన గ్రంధము బ్రిటిష్&ఫారిన్ బైబిలు సొసైటి, చెన్నై 1948
14303 ఆర్యగృహిణి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1931 1
14304 ఆంధ్రభాషార్ణవము ముదిగొండ నాగలింగారాధ్యులు అర్షప్రెస్, విశాఖపట్నం 1960
14305 శ్రీయాదగిరిమహాత్స్యసంగ్రహము కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి 1900
14306 కళాపూర్ణోదయము " 1985 45
14307 భారతియసంస్కృతి " విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 25
14308 వ్యులు రివ్యూలు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 5
14309 శ్రీగీతా జ్ఞానోదయము కల్యాణి సోమరాజ్ బాలాత్రిపుర సుందరి ముద్రాక్షరశాల 1992 7
14310 పాతుమ్మామేక చిన్ననాటి చెలి మాగుంట దయాకర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1950
14311 భారత-రామాయణాలు సోమిరెడ్డి జయప్రద భారతప్రచురణలు, విజయవాడ 1973 0. 9
14312 విలువ, ఖరీదు, లాభం సోమిరెడ్డి జమున విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1981
14313 దక్షారామభీమేశ్వరాలయ శాసనమణి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి రచయిత, తణుకు 1962
14314 వసుచరిత్ర సవ్యాఖ్యానము సూర్యనేత్ర 1979 4
14315 ఆస్తికవాదము యద్దనపూడి సులోచనారాణి ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 36
14316 శాసనదిక్కారి బలభద్రపాత్రుని రమణి మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969
14317 గోల్డెన్ జాబిలి సావనీర్, తిరుపతి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్దానం, తిరుపతి 1993
14318 అమరకోశాదర్శే చల్లా సుబ్రహ్మణ్య౦
14319 టంగుటూరి ప్రకాశం సెంటనరి సావనీర్ వేంపల్లి నిరంజన్ రెడ్డి ఆంధ్రకేసరి యువజనసమితి, రాజమండ్రి
14320 మానవత యర్ర్రంశెట్టి శాయి
కొనకంచి లక్ష్మినరసింహరావ్ 0. 12
14321 శివపంచాక్షరి మహామంత్రార్ధము శ్రీరంగం ఎస్సేస్ బాలత్రిపురసుందరి ముద్రాణాలయం, సికింద్రాబాద్ 3
14322 శుకసప్తతికధలు జి. వి. అమరేశ్వరరావు కల్యాణి గ్రంధమండలి, విజయవాడ 1941 0. 75
14323 ఆత్మబలి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి " 1963 5
14324 జాతకకధలు పానుగంటి " 1963 45
14325 రాకోయి అనుకోని అతిధి చల్లా సుబ్రహ్మణ్య౦ విజయసారధి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 18
14326 ప్రేమతీర్ధం శిఖర క్వాలిటి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 40
14327 ది వార్ ఆఫ్ అవంతి కొంగర జగ్గయ్య జె. పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 40
14328 నీలిమ " వంశీ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1994 35
14329 శివ-నృత్య " " 1995 36
14330 అదిగోపులి " లిపిపబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ " 36
14331 మాయాబజార్ " రవితేజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 36
14332 అర్ధస్దిత " ఆ౦. ప్ర. బుక్ డిస్ట్రిబ్యుటర్స్, విజయవాడ 1994 36
14333 మధురమైన ఓటమి " సుధాబుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 32
14334 కాసనోవ-99-1 నటరాజ రామకృష్ణ " 1995 45
14335 ప్రియురాలి సాక్షిగా అవసరాల సూర్యారావు చరిత బుక్ ఎంటర్ ప్రైజస్, హైదరాబాద్ " 45
14336 మోనం చక్రవర్తుల పద్మనాభశాస్త్రి గురుపబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 45
14337 శ్రీమతి. . . శ్రీవారు చాగంటి తులసీ విజయసారధి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ " 45
14338 పులిభూతం దేవిప్రసాద్ కె. ఆర్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 45
14339 రావణలేఖ ప్రియబాంధవి గాయత్రి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 40
14340 బ్లూక్విన్ రాధాకృష్ణ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 40
14341 అంకుల్ సామ్ నన్నపనేని మంగాదేవి లిపిపబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 40
14342 భగవాన్ జె. శ్రీ రఘుపతిరావు గురుపబ్లికేషన్స్, విజయవాడ " 40
14343 గౌతమి ఎక్షప్రెస్ పాలంకి వేంకటరామచ౦ద్ర మూర్తి " 1994 25
14344 అపరిశ్క్రుత౦ పింగళి లక్ష్మికాంతం చరిత బుక్ ఎంటర్ ప్రైజస్, హైదరాబాద్ 1995 225
14345 ఆత్రేయ సాహితి-మొ. సం కోకా రాఘవరావు మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1994
14346 " -రెం. సం లలితాదేవి " 1990
14347 " -ము. సం సదాశివ " "
14348 " -నా. సం బి. గోపాల్ " "
14349 " -అ. సం బబ్బిళ్ళపాటి కామేశ్వరరావు " "
14350 " -ఆ. సం చెలికాని సత్యనారాయణ " "
14351 " -ఏ. సం ఆదివిష్ణు " " 80
14352 దాక్షిణాత్యుల నాట్యకళాచరిత్ర పాత్రోగణేష్ విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ " 3
14353 పంజరం శ్రీవిరించి " 1968 15
14354 ఆయుర్వేద చికిత్సావిధానము , గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1958 12
14355 తులసీకధలు తిరుపతి వేంకటేశ్వర్లు విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 10
14356 ప్రకృతివైద్యం నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 25
14357 తొలకరి జల్లులు చరిత బుక్ ఎంటర్ ప్రైజస్, హైదరాబాద్ 1995 18
14358 సాహితివ్యాసాలు కోటగిరి వెంకటనరసింహసత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 8
14359 రాణిరుద్రమదేవి పాతూరి నాగభూషణం " 1990 28
14360 బుద్దుడు " తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 20
14361 పంచతంత్రము " ఆం. ప్ర. బుక్ డిస్ట్రిబ్యుటర్స్, విజయవాడ 1994 5
14362 తొలకరి " పింగళి-కాటూరిసాహిత్య పీఠ౦, హైదరాబాద్ 1992 10
14363 కావ్యశిల్పి కోకా రాఘవరావు కల్చరల్, లీగల్&ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1923 1
14364 తెలుగునాడు అప్పారాయ గ్రంధమాల, నూజివీడు 1988 1
14365 మోలానా రూమీ మన్నవి ఆ౦. ప్ర. సాహిత్య అకాడిమి, హైదరాబాద్ 1975 6
14366 కావ్యకన్య మాధవి ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్
14367 శ్రీరామచంద్ర ప్రభుశతకము కోటగిరి వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు, అంపాపురం 1990
14368 శ్రీరాజావెంకటరామరాయపట్టాష్టికు ముముక్షువు ప్రెస్, ఏలూరు 1976 3
14369 అతిధి అరుణా పబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 5
14370 ఆగండి! కొంచెం ఆలోచించండి Moriah Heeralal " 1966 15
14371 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్త్వ దర్శనం N. K. Mishra జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 10
14372 ఈనగరం జాబిల్లి P. N. Nanda శేషేంద్ర సాహిత్య పీఠము, హైదరాబాద్ 1992
14373 బొబ్బిలి పట్టాభిషేకము Besant Annie వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు&సన్స్, చెన్నై 1985
14374 మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ 1932
14375 బి. యన్. రెడ్డి, అభినందనసంచిక ILA RAO ఉత్తమచలనచిత్రాభిమానుల సంఘం, తెనాలి 1971
14376 జూపల్లి పద్మనాయకుల చరిత్ర R. K. Prabhu జూపల్లి సత్యనారాయణరావు, ఏలూరు 1974 0. 8
14377 తపోవనంలో ప్రేమయోగి చలం బాపూజీశతజయంతి ప్రచ్రణలు, విజయవాడ 1980 1. 25
14378 దాదాజీతో కొన్ని మధురక్షణాలు ఎ. విశ్వేశ్వరరెడ్డి " 1871 1
14379 దివ్యజీవన దృశ్యములు గాంధీ మోహన్దాస్ కరమ్చంద్ " " 0. 75
14380 సాదుపుంగవులు కె. దమయంతిదేవి " 1969 35
14381 project profiles on reserved items-1 కె. బి. గోపాలం development commissioner, small scale indusries, Delhi " "
14382 " -2 దుగ్గిరాల వేంకటపూర్ణ భుజంగశర్మ " "
14383 " -3 హరిరామనాద్ "
14384 Thermal power station in India బొరిన్ పుత్రిన్ central board irrigation and power, New Delhi
14385 Manual on the planning and design of dravlic tunnels దేవరాజు మహారాజు " 1983
14386 life of resevior వి. వి. శాస్త్రి " 1984
14387 proceedings comptes-Rendus-1 చటోపాధ్యాయ దేవిప్రసాద్ " 1980 20
14388 Re-Echo ధాపర్ రొమిల్లా Ramsha-siriesha publications press, samalkot 1982 15
14389 The charm of English prose తిరుపతి వేంకటేశ్వర్లు Macmillan India Ltd, Madras 3. 75
14390 Everyday Letters కాళ్ళకూరి నారాయణరావు captial book co, New delhi 1968
14391 The Pedigree of man వేంకటసుబ్రహ్మణ్యరమణ The Theosophica; publishing House, madras
14392 Select Poems 1903
14393 Native Chants స్దానాపతి రిక్మినమ్మ Gupta brothers books, visakhapatnam 2. 5
14394 An Anthology of Modern Indian Eloquence యన్. లక్ష్మినారాయణ bharatiya vidya bhavan, Bombay 15
14395        
14396        
14397        
14398        
14399        
14400