వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -20

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
7561 ఆంధ్రోపనిషత్తులు పరవస్తు వేంకటరంగాచార్యులు అర్షా ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1899 0.8
7562 దశోపనిషత్తులు బచ్చు పాపయ్యశాస్త్రి ఆంధ్రభూమి ముద్రణాలయం, చెన్నై 1939
7563 యుగపురుషుడు ఇ.వేదవ్యాస USCEFI పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1970
7564 దశోపనిషత్తు బచ్చు పాపయ్యశాస్త్రి శారదా ప్రెస్, చెన్నై 1938
7565 జ్ఞాన౦జనము
7566 గౌతమధర్మ సూత్రము చల్లా లక్ష్మినృసింహశాస్త్రి సరస్వతి పవరు ముద్రాయంత్రము, రాజమండ్రి 0.3
7567 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము-1,2,3, స్క.లు బమ్మెర పోతన వెంకట్రామ & కో, విజయవాడ 1967 5
7568 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము-4,5,6, స్క.లు బమ్మెర పోతన వెంకట్రామ & కో, విజయవాడ 1970 5
7569 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము-7,8,9, స్క.లు బమ్మెర పోతన వెంకట్రామ & కో, విజయవాడ 1970 5
7570 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము-10,11,12, స్క.లు బమ్మెర పోతన వెంకట్రామ & కో, విజయవాడ 1959 5
7571 జాంబవతి పరిణయము కొప్పరపు కామరాజు శ్రీవిద్యానిలయ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1917 1
7572 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము వెలగపూడి వెంగన హిందూ రత్నాకర ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1923
7573 సంపూర్ణ భక్తవిజయము-1 జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి అద్దేపల్లి & కోసరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1943 15
7574 సంపూర్ణ భక్తవిజయము-2 జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి అద్దేపల్లి & కోసరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1962 15
7575 శ్రీదేవిభాగవతం-1
7576 పృద్వీ భాగవతం చిర్నేడి ప్రసన్న బి.కృపావరదాన కవి, వినుకొండ 1966 2.5
7577 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము లీలా శకుడు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1918
7578 బమ్మెరపోతరాజు చరిత్ర అయ్యగారి వీరభద్రరావు శ్రీసుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1926 0.12
7579 కుచేలోపాఖ్యానము వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1923
7580 శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము జనమంచి శేషాద్రిశర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1938 1.8
7581 దమయంతి ఓలేటి వేంకటరామశాస్త్రి శ్రీకృష్ణ ముద్రాక్షరశాల, పిఠాపురం 1935 0.1
7582 శ్రీవిక్రమ చెళ్ళపిళ్ళ తిరుపతి వెంకటియము చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రి, తూ.గో.జిల్లా 0.4
7583 గజానన విజయము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి కళావతి ముద్రాక్షరసాల, రాజమండ్రి 1901 0.4
7584 కకుత్ విజయము మట్టి అనంత భూపాలుడు శ్రీబాలసరస్వతి ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1904 0.8
7585 నలచరిత్రము రాఘవాచార్యులు వేమూరు వేంకటకృష్ణ శెట్టి &సన్స్, చెన్నై 1916 0.12
7586 శ్రీకుమారాభ్యుదయము వావికొలను సుబ్బారావు శ్రీమదాల్భినియ ముద్రాక్షరశాల 1893 1
7587 కంజనచకోర చంద్రోదయము నాగపరాజు కాంతాదేవి మురహరి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1904
7588 అహల్యాబాయి
7589 సతి తిలక జనమంచి శేషాద్రిశర్మ శ్రీశారదామకుట ముద్రాక్షరసాల, విశాఖపట్నం 1903 0.4
7590 గుంటూరు కాలేజి శతావధానము
7591 భాగవతరత్నములు ద్రో సీతారామారావు శ్రీకృష్ణా ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1929 1
7592 సకలానందము ముత్య సూర్యనారాయణమూర్తి శ్రీసుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1973 1.2
7593 శ్రవణానందము తిరుపతి వెంకటియము పావనీ ముద్రాక్షరసాల, మచిలీపట్టణం 2
7594 శ్రీమహేంద్రవిజయము దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్త్రి లాలేన్సు అసైల౦ స్వీట్ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1907
7595 శశిరేఖాపరిణయము వేంకట రంగకవి శ్రీవెంకటేశ్వర ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1902
7596 బలరామక్షేత్ర మహాత్స్యము మండపాక కామకవి శ్రీరామ విలాసముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1923 0.8
7597 నిర్వచన కుమారసంభవము వేంకట సూర్యప్రసాదరాయ ఆనంద ముద్రణాలయం, చెన్నై 1913 0.1
7598 వచననైషదము
7599 మించుపల్లె నిడదవోలు వేంకటరావు పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1956 1.8
7600 శ్రీజయంతి తిరుపతి వెంకటియము కృష్ణాస్వదేశి ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1937 0.8
7601 శ్రీనివాస విలాసము తిరుపతి వెంకటియము పావనీ ముద్రాక్షరసాల, మచిలీపట్టణం 1
7602 తారాశశాంక విజయము
7603 రాజతరంగిణి-1 రామచంద్ర వేంకట కృష్ణారావు శ్రీబాలసరస్వతి ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1902 0.8
7604 నలచరిత్ర
7605 శ్రీవేదాద్రి మహాత్స్యము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి లలితా ముద్రాక్షరసాల, రాజమండ్రి 1930 0.8
7606 రసమంజరి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి జ్యోతిష్మతి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1909 0.12
7607 విజయనందన విలాసము మంగళగిరి ఆనందకవి శ్రీరామ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చిత్రాడ 1919 0.1
7608 చిత్రకధా సుధాలహరి వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు శ్రీసౌదామిని ముద్రాక్షరశాల,తణుకు 1919 0.6
7609 కువలయాశ్య చరిత్రము సవరము చిననారాయణ నాయక శ్రీబాలసరస్వతి ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1903 0.8
7610 కుచేలాపాఖ్యానము గట్టు ప్రభు కళారత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1904
7611 ఆగ్నేయాశుగములు కూచి నరసింహము శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1921 0.2
7612 శ్రీనందకిశోరియము చిదానంద గిరి R.కామేశ్వరి, పోడూరు 1969 1
7613 విప్పనారాయణ చరిత్రము చెదులవాడ మల్లయ్య శ్రీనివాస వరదాచారి & కంపెనీ, చెన్నై 1915 0.8
7614 విచిత్రచమత్కార రసమంజరి సత్యవోలు సోమసుందరకవి కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1932 0.4
7615 నలోపాఖ్యానము నన్నయ భట్టారాకుడు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1923
7616 కృష్ణాకుమారి భోగరాజు నారాయణమూర్తి స్కేప్&కో, కాకినాడ 1942 0.12
7617 శ్రీవేంకటాచల మహాత్స్యము తరిగొండ వెంకమాంబ విద్యాతరంగిణి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1902
7618 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము
7619 శ్రీహరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం వ్యాసమహర్షి కళానిధి ముద్రాక్షరశాల, బెంగుళూరు
7620 కమలినీకలహంసనాటిక రాజచూడామణి యాషన్ ముద్రశాల, విశాఖపట్నం 1872
7621 నిక్యానుసస్ధానం వివేక కళానిధి ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1891
7622 శ౦తనూపాఖ్యానము శొంటి భద్రాద్రిరామశాస్త్రి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1901 0.8
7623 శృంగార శకుంతలా పరిణయము వేదమూర్తి శాస్త్రి పంతులు శ్రీసుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1921
7624 పూర్వహరిశ్చంద్ర చరిత్రము తిరుపతి వెంకటియము సరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1946
7625 వాసుదేవమననము
7626 శకుంతలా పరిణయము కృష్ణ కవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1916
7627 సర్వకామదా పరిణయము శిష్ట కృష్ణమూర్తి శ్రీరామ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చిత్రాడ 1925 0.1
7628 ప్రతాపరుద్రీయము విద్యానాధుడు సరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1868
7629 సుందరకాండ బరూరు త్యాగరాయశాస్త్రి 1882
7630 నళోడయే-సర్వాఖ్యానే
7631 రసికజన మనోభిరామము కూచిమంచి తిమ్మకవి పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య & బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1929 1.4
7632 రథనేమి చరిత్రము తోటపల్లె గోపయ్యమంత్రి ఆదిసరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1874
7633 శ్రీరాణి చిన్నమ్మారావు జీవితం మంత్రిప్రగడ భుజంగరావు 1938
7634 సువ్రత నిర్వచనము పెదపాటి వేంకటరమణయ్య శ్రీవిద్యానిలయ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1914 0.4
7635 శ్రీమదాంధ్రలలితోపాఖ్యానము జనమంచి శేషాద్రిశర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1915 1.8
7636 హీరావలి వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు ఆంధ్ర ప్రచారిణి ముద్రాక్షరసాల, నిడదవోలు 1914 0.4
7637 రసికజన మనోరంజనము కందుకూరి వీరేశలింగం శ్రీవివేకవర్ధని ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1885 0.4
7638 బ్రహ్మోత్తరఖండము
7639 చండనృపాల చరిత్ర డి.రాజశేఖరావధాని శ్రీకన్యకాపరమేశ్వరి ముద్రాక్షరసాల, నంద్యాల 1934 0.12
7640 జ్ఞాన భాస్కరము పెద్దింటి కోదండమాచార్యులు రచయిత, తూ.గో.జిల్లా 1960
7641 నీలాసుందరి పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 0.12
7642 మేధావి-కవి బుర్రా వేంకటనాగేశ్వరరావు శ్రీవెంకటేశ్వర పవర్ ప్రెస్, అనకాపల్లి 1.5
7643 ఇలా ఎంతకాలం? తేజస్వితి సాంస్కృతిక సమాఖ్య, కడప 1981 5
7644 తొలివెలుగులు పూలికుంట పార్ధసారధి హెచ్.యం.యస్.పబ్లికేషన్స్, పలమనేరు 1980 2.5
7645 పండితారాధ్య చరిత్ర
7646 నీతిశతకదైవపద్దతికి
7647 ప్రేమాంజలి బాలాంత్రపు వేంకటరావు ఆంధ్ర ప్రచారిణి ముద్రాక్షరసాల, నిడదవోలు 1916 0.1
7648 సుదర్శనోదంతము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శ్రీవిద్యానిలయ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1923
7649 శకుంతలా పరిణయము
7650 రామచంద్రోపాఖ్యానము వారణాసి వెంకటేశ్వరకవి శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1911
7651 హీరావలి వేంకట పార్వతిశ్వరకవులు ఆంధ్రప్రచారిణి ముద్రాక్షరశాల, నిడదవోలు 1914 0.4
7652 కరణికోర్దారిణి పూరె వీరభద్రకవి వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1909 0.4
7653 ధర్మంగచరిత్ర
7654 కవిరాజ మనోరంజనము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు శ్రీవివేకవర్ధని ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1895
7655 శకుంతలా పరిణయము పెద్దాడ నాగరాజు శ్రీఆనంద ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1900
7656 శ్రీసగరాభ్యుదయము
7657 హరిశ్చంద్ర-ద్విపద వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి జ్యోతిష్మతి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1912 0.12
7658 కృష్ణదేవరాయ చరిత్రము
7659 సావిత్రి చరిత్రము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి శ్రీకళావతి ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1906 0.6
7660 సంస్కారదేవస్తవము మన్నవ నరసింహము రచయిత, గుంటూరు 1935 0.2
7661 చారుమతి పరిణయము దేవగుప్త భరద్వాజము శ్రీసౌదామినీ ముద్రాక్షరశాల, తణుకు 1912 0.8
7662 హిరావళి-1 వేంకట పార్వతిశ్వరకవులు ఆంధ్రప్రచారిణి ముద్రాక్షరశాల, నిడదవోలు 1914 0.4
7663 ఆంధ్రకధా సరిత్సాగరము వేంకటరామ కృష్ణులు శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం
7664 పుష్పకేతు విజయము ద్వివేది బ్రహ్మానందస్వామి వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1921
7665 కుసుమాంజలి కామండురు కృష్ణమాచార్యులు సాహితీ సమితి, తెనాలి 1923
7666 స్వప్నప్రయాణము
7667 బిల్హణీయము సింగరార్య చిత్రకవి యస్.అప్పలస్వామి & సన్స్, రాజమండ్రి 1947 0.12
7668 సరస భూపాలీయము వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1909
7669 కాశీఖండ ప్రారంభము శ్రీనాధుడు శ్రీసరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1887
7670 తెనాలి శతావధానము
7671 శ్రీగౌరాంగ చరిత్రము-1 కూచి నరసింహము కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1930 1.4
7672 తృణకంకణము రాయప్రోలు సుబ్బారావు 1913 0.4
7673 యమునాచార్య చరిత్రము శ్రీవెంకటేశ్వర విద్యాసాగర ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1913 0.1
7674 విద్యత్కర్ణామృతము 1853 1
7675 రామమోహన విజయము ద్రోణంరాజు రామమూర్తి శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1986 0.8
7676 భరాత్మజా పరిణయము మృత్యుంజయ కవి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1897
7677 రుక్మిణి కళ్యాణము
7678 శ్రీగౌతమీపుష్కర మహాత్స్యము
7679 శ్రీవెంకటేశ్వర విలాసము చెళ్ళపిళ్ళ నరసకవి శ్రీభైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1909 0.1
7680 పంచతంత్రము-పద్యకావ్యము వేంకటనాధ రాజకవి సరస్వతి విలాస ముద్రాక్షరశాల 1888
7681 హరిశ్చంద్రో పాఖ్యానము శంకర కవి శ్రీరంగ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1892
7682 రంభానలకూబర విలాసము బండి వేంకటస్వామినాయుడు వివేక విద్యానిలయ ముద్రాక్షరశాల 1864
7683 శ్రీవేంకటాచల మహాత్స్యము తామెర చినవేంకటరాయ ఆనంద ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1925
7684 కేయూరబహు చరిత్రము మంచన కవి బాలసరస్వతి ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1910 0.6
7685 లక్ష్మణా పరిణయము తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు శ్రీభైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1907 0.6
7686 వాల్మికీ చరిత్రము భూపాలుడు రఘునాథ శ్రీరామ విలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1919 0.8
7687 బాల వితంతు విలాపము మట్నూరి వేంకటసుబ్బారాయుడు జ్యోతిష్మతి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1913 0.4
7688 కుచేలాపాఖ్యానము ప్రభు గట్టు కళారత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1904
7689 విజయనందన విలాసము మంగళగిరి ఆనందకవి శ్రీరామవిలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1919 0.1
7690 హరిశ్చంద్రో పాఖ్యానము గౌరన మంత్రి ఆనంద ముద్రణాయంత్రం, చెన్నై 1911 1
7691 దిలీప చరిత్ర కోటికలపూడి వేంకటకృష్ణ మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1902 0.8
7692 వెఱ్ఱికి వేయివిధములు క్రొత్తపల్లి సూర్యరావు బ్రిటిష్ మోడల్ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1984 1
7693 ఏలా మహాత్స్యము తిరుపతి వెంకటియము
7694 చిత్రసీమ శొంటి భద్రాద్రిరామశాస్త్రి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1907 0.6
7695 వైజయంతీ విలాసము సారంగు తమ్మయ్య యస్.అప్పలస్వామి & సన్స్, రాజమండ్రి 1949 1
7696 విజయ విలాసము చేమకూరి వేంకటకవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1912
7697 రెట్ట మతశాస్త్రము రాజన్ ముద్రణాలయం, రాజమండ్రి 1924 1
7698 వాసవదత్త వింజమూరి కృష్ణమాచార్యులు సూర్యలోక ముద్రాక్షరశాల 1861
7699 వసంత విలాసభాణము
7700 భోజరాజీయము
7701 బుద్ధిమతి విలాసము బండేపల్లి లక్ష్మికాంతం వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1922
7702 రంగరాయ చరిత్రము
7703 అనిరుద్ధ చరిత్రము జి.ఆర్.సి.&కో. విజయవాడ
7704 శుద్ధాంధ్ర నిరోష్టనిర్వచన కుశ వేంకటరాయ సరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు 1893 0.6
7705 హిమధామార్కధర పరిణయము
7706 శ౦తనూపాఖ్యానము శొంటి భద్రాద్రిరామశాస్త్రి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1901 0.8
7707 సంగదోషము మల్లంపల్లి మల్లిఖార్జునడు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 0.2
7708 కవిచక్కర చంద్రోదయము
7709 పారిజాతాపహరణము
7710 సముద్రమధనము శేషాచల దాసు సరస్వతి విలాస ముద్రాక్షరశాల 1893
7711 ప్రభావతీ పరిణయము ఓరుగంటి సోమసుందరకవి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1912
7712 ఆదిత్య హృదయము శ్రీవెంకటేశ్వర విద్యాసాగర ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1914 0.2
7713 రాణాప్రతాపసింహాచరిత్ర డి.రాజశేఖరావధాని శ్రీజానకీ ముద్రాక్షరశాల, ప్రొద్దుటూరు 1934 1.8
7714 సుశీల తిరుపతి వెంకటియము శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1941 1
7715 సావిత్రికధాసంగ్రహము మారేపల్లి వెంకయ్య రామమోహన ప్రెస్, ఏలూరు 1908 0.2
7716 ప్రబంధ పాత్రులు కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1977 3.5
7717 విశ్వగుణాదర్శము వేంకటాద్వరి వివేక కళానిధి ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1876
7718 మాఘకావ్య సంవాఖ్య కొలిచెల మల్లినాథసూరి ఆదిసరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై
7719 కవియుగ రాజచరితే గోపాల కృష్ణమాచార్యులు వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1920
7720 స్వయంప్రభా చరిత్రము కొమరగిరి సంజీవర్పు శ్రీవాణీ వినోదమందిర ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1809 0.8
7721 నీలాసుందరీ పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి హిందూ విద్యానిలయం ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1874
7722 భోజరాజీయము
7723 శ్రీకృష్ణ కళ్యాణము అల్లమరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1896
7724 నిరంకుశోపాఖ్యానము
7725 బ్రహ్మోత్తరఖండము శ్రీధీరమల్లె వేంకటరాయకవి శ్యామలా ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1908
7726 శ్రీమహేంద్ర విజయము దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్త్రి లారెన్సు అసైలం స్టిమ్ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1907
7727 శ్రీరామేశ్వర యాత్రాచరిత్ర గుండు అచ్చమాంబ సుజనరంజని ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1900
7728 శృంగార రసాయనము చామరము రంగరామానుజయ్య ఆదివిద్యా విలాసముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1879 0.8
7729 విచిత్ర చమత్కార రసమంజరి-1 సత్యవోలు సోమసుందరం కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1932 0.4
7730 శ్రీజగన్నాధ మహాత్స్యము సర్వారాయ కవి విద్యావినోదిని ప్రెస్, పెద్దాపురం 1917 0.6
7731 పరాశరస్మృతి యాకుండి వ్యాసమూర్తిశాస్త్రి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1913 0.4
7732 యామినీ పూర్ణతిలకావిలాసము
7733 సవత్సుజాతీయము తాడూరి లక్ష్మినరసింహరాయ మనోరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1911 0.4
7734 రఘురామ చరిత్రము విద్వత్క్రుష్ణయామ్యలు ఉమామహేశ్వర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1885
7735 రామచంద్రోపాఖ్యానము వారణాసి వెంకటేశ్వరకవి శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1911
7736 శ్రీకృష్ణ కళ్యాణము
7737 శశిరేఖాపరిణయము భట్టరాజ కవి శ్రీరంగ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1907
7738 పంచబాణ విజయం
7739 ప్రద్యుమ్నయ నాటకం వేంకటాచార్యులు విద్యాతరంగిణి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై
7740 కళాశాలాభ్యుదయం కృష్ణశతావధాని శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1929
7741 నీలకంఠ ప్రకాశసహిత కవిర౦జన్యాఖ్య ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1879
7742 కర్మలిసాక గ్రంథ బెంగుళూరు బుక్ డిపో ముద్రాక్షరశాల, బెంగుళూరు 1897
7743 సుదక్షిణా పరిణయము అన్నయ్య, తెనాలి శ్రీచింతామణి ముద్రాక్షరసాల, రాజమండ్రి 1906 0.1
7744 శ్రీరాధా మాధవ విలాసము సత్యవోలు సోమసుందరం
7745 స్వాలోచిష మనుచరిత్రము
7746 శంకరవిజయే మాధవాచార్యులు ఆదిసరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1975
7747 నైషదకావ్యే సత్యాఖ్యానే
7748 నళచరిత్రము
7749 రాధామాధవ సంవాదము వెలిదండ్ల వేంకటపతి సరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1970
7750 మృత్యుంజయ విలాసము గోకులపాటి కూమన్ నాధ విద్యావిలాస ముద్రాక్షరశాల 1868
7751 సూర్యరాయ విలాసము
7752 నళోదయే సవ్యాఖ్యానే
7753 అభినవషడశితి వ్యాఖ్యాయాం
7754 వృద్ధ పారాశర్యము
7755 సవ్యాఖ్యాన పుష్పబాణవిలాసః వేంకటపండిత రాయ హిందూవిద్యా నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1879
7756 బ్రహ్మానంద చంద్రిక కటికనేని రామయకవి మాహిష్మతి ముద్రాక్షరశాల, ముక్కాల 1915
7757 జానకీ పరిణయనాటకే కళానిధి ముద్రాక్షరశాల, బెంగుళూరు 1882
7758 చంద్రాలోకము జ్ఞానసూర్యోదయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1874
7759 పుష్పబాణ విలాసం వేంకట పండితరాయ శ్రీధామ ముద్రాక్షరశాల 1883
7760 ముద్రారాక్షసం విశాఖదత్తుడు విద్యాతరంగిణి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1883
7761 దత్తకమీమాంస నందుడు శారదాంబా విలాస ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1892
7762 రంగారాయ చరిత్రము దిట్టకవి నారాయణకవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1909
7763 పుష్పబాణ విలాసం
7764 శేషధరై ఏ కోసం వింశోధ్యాయ
7765 సుందరకాండ
7766 సుందరకాండ
7767 ప్రహ్లాదచంపూ ప్రబందః వెంకన్న జయంతి శ్రీశారదా మకుట ముద్రాక్షరశాల, విశాఖపట్నం 1890
7768 శ్రీపాద్మేపురాణే వ్యాస మహర్షి సరస్వతి విలాస ముద్రాక్షరశాల 1872
7769 సుందరకాండ దంపూరి వేంకటపతి జ్యోతిషకళానిధి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1864
7770 రసికజన మనోభిరామము కూచిమంచి తిమ్మకవి శ్రీరంగ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1892
7771 నామలింగాను శాసనము
7772 శ్రీగౌరాంగ చరిత్రము-1 కూచి నరసింహము శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1912 1.4
7773 శకుంతలా పరిణయము పక్కి వేంకటనరసయ్య శ్రీశారదా మకుట ముద్రాక్షరశాల, విశాఖపట్నం 0.8
7774 ఉషా కళ్యాణము భూపతి కాళిదాసు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై
7775 నారాయణాచల మహాత్స్యము అల్లంరాజు రంగధామ కవి శ్రీరామ విలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1923 0.12
7776 హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యాన విమర్శనం వజ్జుల చినసీతారామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1918
7777 శశాంక విజయము శేషము వేంకటపతి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1960 2
7778 శ్రీచిత్రరాఘవము క్రొవ్విడి రామకవి రామమోహన ప్రెస్, ఏలూరు 1909 1.8
7779 ప్రహ్లాదమూర్తి వడ్డాది సుబ్బారాయుడు శ్రీచింతామణి ముద్రాక్షరసాల, రాజమండ్రి 1908 0.36
7780 శతఘట్టియము వేటూరి శేషయ్య వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1920 0.4
7781 సూర్యరాయ విలాసము ద్విభాష్యం పుల్లకవి శ్రీఉమామహేశ్వర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై
7782 రామేశ్వర మహాత్స్యం ఏనుగు లక్ష్మణ కవి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1903 0.8
7783 అభినవషడశితి వ్యాఖ్యాయాం సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీరామగుణ ముద్రశాల 1865
7784 వేగుచుక్క సిరీస్ ఉన్నవ వెంకటేశ్వరశర్మ
7785 సుశీల తిరుపతి వెంకటియము శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1941 1
7786 బృందావన విహారము దామరాజు లక్ష్మీనారాయణ త్రిపురసుందరి ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1894 0.16
7787 అష్టమహిషీ కళ్యాణము తాళ్ళపాక తిరువెంగళనాధసూరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్దానం, తిరుపతి 1937
7788 ఆశ్వలాయనోపనయన ప్రయోగము బొగ్గవరపు విశ్వనాధశాస్త్రి శ్రీసావిత్రి ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1925 0.12
7789 అపస్తమ్భగృహ్యే
7790 కంఠభూషణ సహితగృహ్యరత్నే
7791 రాఘవపాండవ యాదరీయము అయ్యగారి వీరభద్రరావు శ్రీరామవిలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1925 0.12
7792 శ్రీకృష్ణదాస హృదయోల్లాసము వేంకట కవి వివేకకళానిధి ముద్రాక్షరశాల 1865
7793 శ్రీనివాసపద్మావతీ పరిణయము చిల్లర భావనారాయణరావు శ్రీశారదాగ్రంథమాల, చెన్నై 1974 5
7794 శ్రీరంగ మహాత్స్యము కట్టా వరదరాజేంద్రకవి శ్రీరామ విలాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1921 1.8
7795 చమత్కార మంజరి
7796 కాళింకీ పరిణయము ధూళిపాళ వెంకట్రామయ్య వి.రమణయ్య&బ్రదర్స్ నేషనల్ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి
7797 గౌతమీ మహాత్స్యము వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు&సన్స్, చెన్నై 1889
7798 లచ్చరాయ సమయము జనమంచి సీతారామస్వామి కింగ్ & కో ముద్రాక్షరశాల, విశాఖపట్నం 1924
7799 జార్జి పట్టాభిషేక చరిత్రము రామకృష్ణ కవులు సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1912 0.2
7800 శృంగార తిలకము తాడూరి లక్ష్మినరసింహరావు మనోరంజనీ ప్రెస్, కాకినాడ 1910 0.1
7801 రసిక మనోరంజనము కందుకూరి వీరేశలింగం శ్రీవివేకవర్ధని ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1885 0.4
7802 వివాహోత్సవోదంతము శ్రీగౌరీ ముద్రాక్షరశాల, నూజివీడు 1914
7803 పండితతరలక్ష్మణము విశ్వేశ్వర కవి చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 0.1
7804 సటికాయాం పంచదన్యం
7805 రంగారాయ చరిత్రము దిట్టకవి నారాయణకవి కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1971
7806 భక్త చింతామణి వడ్డాది సుబ్బారాయుడు బ్రాన్ ఇండస్త్రిస్ మిషన్ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1910 0.46
7807 రాజవాహన విజయము కాకమాని మూర్తికవి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1902 0.12
7808 శ్రీప్రతిబంధ రాజవిజయ వెంకటేశ్వర విలాసం వేంకట కవి సరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు
7809 శుద్దాంధ్ర హరిశ్చంద్ర చరిత్రము రాయవరపు గవర్రాజు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1920 0.1
7810 ముఖలింగక్షేత్ర మహాత్స్యము
7811 జాహ్నవి మహాత్స్యము ఏనుగు లక్ష్మణ కవి శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1918 0.1
7812 వచన కాలజ్ఞానము ఎన్.వి.గోపాల్ & కో, చెన్నై 1971 0.5
7813 ఇందుమతి పరిణయము ధూర్జటి కుమార చంద్రికా ప్రెస్, గుంటూరు 0.1
7814 శేష ధర్మము తామరపల్లి తిమ్మయ్య ఆదిసరస్వతి నిలయ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1890
7815 హరవిలాసము శ్రీనాధుడు
7816 శ్రీవచనభూషణము
7817 లక్ష్మణా పరిణయము తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు శ్రీభైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1907 0.6
7818 శ్రీరామస్తవరాజము ముమ్మడి మల్లన జ్యోతిష కళానిధి ముద్రాక్షరశాల 1860
7819 సీతారామ సేవ పూళ్ళ సుబ్బారావు వెంకటేశ్వర ప్రెస్, పిఠాపురం 1934
7820 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నయము పింగళి సూరన వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు&సన్స్, చెన్నై 1914
7821 రాఘవ పాండవీయము పింగళి సూరన వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు&సన్స్, చెన్నై 1810
7822 పారుజాత పల్లవి మంగు వేంకటరంగనాధరావు విద్యా వినోదిని ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1911
7823 రాజశేఖర చరిత్రము మల్లన్న మాదయగారి శ్రీచింతామణి ముద్రాక్షరసాల, రాజమండ్రి 1899 0.8
7824 విజయ విలాసము
7825 శాంతం భూషణం పెద్దాడ చిట్టిరామయ్య మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1913 0.1
7826 శృంగార పురుషమాలిక మంగు వేంకటరంగనాధరావు, కాకినాడ
7827 అచ్చాంధ్రనిర్గధ్య నిరోశ్త్య సారంగధర చరిత్ర దేవులపల్లి నృసింహశాస్త్రి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1898 0.5
7828 దురోదరో పాఖ్యానము కోవ్విడి రామకవి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1914 0.3
7829 పంచబాణ విజయం శారదా నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1887
7830 జగద్గురు చరిత్రము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి రాజమండ్రి 1954 3
7831 చమత్కార రత్నావళి 0.2
7832 జార్జి పట్టాభిషేక చరిత్రము రామకృష్ణ కవులు సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1912
7833 శ్రీవేంకటాచల మహాత్స్యము దామెర చినవేంకటరాయ ఆనంద ముద్రణాలయం, చెన్నై 0.2
7834 లక్ష్మిసంవాదము తాడూరి లక్ష్మినరసింహరావు శ్రీసుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1902
7835 సతీస్మృతి వేమూరి శేషాచార్య శ్రీఅద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి నాయుడు, రాజమండ్రి 1931
7836 సారంగధర చరిత్రము చేమకూరి వేంకటపతి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1914
7837 రామమోహన విజయము ద్రోణంరాజు రామమూర్తి సాధన కుటీరము, పిఠాపురం 1936 0.8
7838 శ్రీసత్యదేవ విలాసము వోలేటి పార్వతిశము లక్ష్మి ప్రింటర్స్, పిఠాపురం 1950 0.12
7839 శ్రీసత్యదేవ మహాత్స్యము తటపర్తి సూర్యనారాయణమూర్తి సరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1953
7840 శ్రీలక్ష్మినారాయణ పరిణయము శివపల్లి సర్వోత్తమకవి శ్రీరామవిలాస ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1924 0.12
7841 శ్రీమహేంద్ర విజయము దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్త్రి లారెన్సు అసైలం స్టిమ్ ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1907
7842 కవిత్వతత్వ విచారము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఎచ్.వి.కృష్ణా & కంపెనీ, చెన్నై 1914
7843 రాధామాధవ సంవాదము వెలిదండ్ల వేంకటపతి శారదా నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1885
7844 మూకపంచసత్యాం
7845 అప్పారాయయశశ్చ౦ద్రోదయః సీతారామశాస్త్రి శ్రీభైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1915
7846 ఆహ్నికకాండః
7847 నిర్వచన పూర్వమేఘసందేశము
7848 కవికర్ణ రసాయనము నృసింహ కవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ చెన్నై 1916
7849 స్తోత్ర్రార్ణవః ఆనంద ముద్రణాలయం, చెన్నై 1922
7850 శ్రీకార్తిక మహాత్స్యఖండః శాస్త్ర సంజీవని ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1908
7851 ఆంధ్రకుమార సంభవము కూచిమంచి సాంబశివరావు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1926 0.12
7852 నీలాసుందరీ పరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి శ్రీనివాస ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1888
7853 ధరాత్మజా పరిణయము మృత్యుంజయ కవి సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1897
7854 శశిరేఖా పరిణయము జివరక్షామృతం ప్రెస్, మద్రాసు 1907
7855 వాసవదత్తా-సవ్యాఖ్యా దత్తవర ప్రసాద్ వైశ్య చూడామణి ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1876
7856 శశిరేఖా పరిణయము జివరక్షామృతం ప్రెస్, మద్రాసు 1907
7857 సాత్విక బ్రహ్మవిద్యా విలాస నిరసనము కల్లూరి వేంకటరామ కవి శారదా నిలయ ముద్రాక్షరశాల, మద్రాసు 1886
7858 శ్రీహరి వంశీ బరూరు త్యాగరాయశాస్త్రి విద్వన్మోద తరంగిణి ముద్రాక్షరశాల
7859 బిల్వేస్వరియము కొక్కొండ వేంకటరత్న శర్మ కళారత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై
7860 ప్రభులింగలీల పిడుపర్తి బసవకవి శ్రీధామ ముద్రాక్షరశాల 1884
7861 జయంతి తిరుపతి వెంకటియము కృష్ణాస్వదేశి ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1927 0.8
7862 శంకర విజయము మాధవాచార్యులు బెంగుళూరు బుక్ డిపో ముద్రాక్షరశాల, బెంగుళూరు 1894
7863 32 మంత్రుల చరిత్రము శ్రీ వి.యం.ఆర్.ప్రెస్, పిఠాపురం 1909 0.4
7864 రసికజన మనోభిరామము కూచిమంచి తిమ్మకవి పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య & బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1929 1.4
7865 శ్రీవేదాంత పంచదశీ శ్రీవెంకటేశ్వర రాభిధాన నిజముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1900 0.02
7866 సారంగధర చరిత్రము శ్రీరామ మూర్తి యస్.యస్.యం.ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1909 0.6
7867 సిద్దాంత కౌముది మహాముని పాణిని సరస్వతీ నిలయ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1887
7868 మాఘకావ్యే-సవ్యాఖ్యానే
7869 శ్రీతపఃప్రకాశిక
7870 సావిత్రీ చరిత్రము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి
7871 భళ్ళాణ చరిత్ర తెలుగు లా జర్నల్ ప్రెస్, మచిలీపట్టణం
7872 పంచబాణ విజయం రంగాచార్యులు శ్రీరంగ విలాస ముద్రాక్షరసాల, చెన్నై 1906
7873 రాములవారి యెరుక కమలా ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1910
7874 శ౦తనూపాఖ్యానము శొంటి భద్రాద్రిరామశాస్త్రి మంజువాణీ ముద్రాక్షరసాల, ఏలూరు 1901 0.8
7875 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము
7876 కృషీవల విలాసము చాటాద్రి చినవెంకటప్పయ్య శ్రీపాండురంగ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1935 1
7877 కువలయాశ్వ చరిత్రము
7878 దీక్షిత చరిత్రము అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయం,చెన్నై
7879 రాధికా సాంత్వనము తిరుమల తాతయాచార్యులు శ్రీధామ ముద్రాక్షరశాల 1887
7880 కైవల్య నవనీతము-2 కనుపర్తి రామశ్రీవిద్యానందనాధ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రెస్, చెన్నై 1912 1.8
7881 నైషదకావ్యము కొలచేల మల్లినాథసూరి భాషా రత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1879
7882 కాళందీకన్యా పరిణయము-1 అహోబల పండితుడు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1929 1
7883 పరమేశ్వరస్తోత్ర కదంబమ్ జైమిని దౌర్వాస మహర్షి గీర్వాణ భాషారత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1889 0.4
7884 సేతు బంద్
7885 ఫల్గుణి మహాత్స్యము వేదుల మీనాక్షిదేవి రచయిత్రి, రాజమండ్రి 1979 5
7886 విలయ మాధుర్యము డి.రాజశేఖరావధాని శ్రీకన్యకాపరమేశ్వరి ముద్రాక్షరసాల, నంద్యాల 1934 0.8
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978 మోహర్ బాబా
7979 నుజిళ్ళ లక్ష్మినరసింహం
7980 పెద్దింటి మాధవాచార్యులు
7981 దామోర చినవేంకటరాయ
7982 ఎం. శ్యామసుందరశాస్త్రి
7983 తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు
7984 మోహర్ చైతన్య జీ
7985 నములకంటి జగన్నాధం
7986 పాలడగు నాగయ్య
7987 వేం. రామానుజస్వామి
7988 ఆత్మానంద స్వామి
7989 రాయవరపు సంజీవరావు
7990 "
7991 "
7992 బచ్చు పాపయ్యశ్రేష్టి
7993 శ్రేష్టలూరి వెంకటార్య
7994 శ్రీపాద రేణువు
7995 ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి
7996 భగవద్వచనము 1. 25
7997 హిందుసంస్కృతి కస్తూరి రంగకవి 1959 5
7998 పితికాపురక్షేత్త్ర మహత్స్యము చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటేశ్వర్లు
7999 శ్రీదశావతారనుతి శతకము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు జార్జి ప్రెస్, కాకినాడ 1986 5
8000 త్రిశతి లింగం లక్ష్మిజగన్నాధరావు ఆధ్యాత్మికప్రచారిక సంఘం, రాజమండ్రి 1925 5