వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -6

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
2001 ప్రహ్లాద అయినాపురపు సోమేశ్వరరావు ఆల్బర్టు ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1923 1
2002 విజయవిజయము భాగవతుల నృసింహశర్మ శ్రీవిక్టోరియా ముద్రాక్షరశాల బ్రహ్మపురము 1917 0.1
2003 శ్రీయాదవసంభవము యోగానంద సిటీముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1927 1
2004 స్వప్నవాసవదత్త దివాకర్ల వెంకటావధాని కొల్లూరి సుబ్రహమణ్యం రాజమండ్రి 0.12
2005 శాకుంతలము వడ్డాది సుబ్బారాయుడు శ్రీచింతామణి ముద్రాక్షరశాల రాజమండ్రి 1906 1
2006 ఆలోకమునుండి ఆహ్వానము పిఠాపురం యువరాజు అద్దేపల్లి&కోసరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ రాజమండ్రి 1938 1
2007 యయాతి చరిత్ర కేతవరపు వెంకటరామకోటిశాస్త్రి గంగాధర పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1972 3.75
2008 విలాసార్జునము తాపీ ధర్మారావు శ్రీస్వేచ్ఛావతీ ముద్రాక్షరశాల బరంపురం 1914 0.12
2009 వనవాసరాఘవము పానుగంటి లక్ష్మినారసింహరావు శ్రీసౌదామినీముద్రాక్షరశాల తణుకు 1909 0.12
2010 తిలకమహారాజు శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి శ్రీవిద్యానిలయ ముద్రాక్షరశాల రాజమండ్రి 1921 1
2011 శ్రీరామజననము ద్రోణంరాజు సీతారామారావు కర్రా అచ్చయ్య బుక్కు సేల్లరు రాజమండ్రి 1914 0.8
2012 వీరమతి పానుగంటి లక్ష్మినారసింహరావు శ్రీవిద్వజ్ఞాన మనోరంజని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం 1925 1.4
2013 పున్నాబాయి పానుగంటి వెంకటలక్ష్మినరసింహరావు
2014 వీరసేనవిజయము అవసరాల వెంకటహనుమంతురావు శ్రీవిద్వజ్ఞాన మనోరంజని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం 1919 0.1
2015 సతిసంయుక్త బాలాంత్రపు వెంకటరావు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1924 1
2016 విజయరాఘవము పానుగంటి లక్ష్మినరసింహరావు శ్రీసౌదామినిముద్రాక్షరశాల తణుకు 1909 1.4
2017 పీష్యానారాయణరావు ద్రోణంరాజు సీతారామారావు శ్రీవిద్యానిలయముద్రాక్షరశాల రాజమండ్రి 1912 0.8
2018 రాతిస్తంభము పానుగంటి లక్ష్మినరసింహరావు శ్రీవిద్వజ్ఞానమనోరంజని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం 1930 0.1
2019 శిలాప్రతిమ దర్భా వెంకటరామశాస్త్రి భావుక యువజనసమితి కాకినాడ 0.25
2020 మహర్షిపాదపద్మసన్నిధిలో ఓ.కృష్ణయ్య దామరపాక్కం ప్రభాతముద్రణాలయము నెల్లూరు 1936 0.2
2021 పద్మావతి చరణచారణ చక్రవర్తి శ్రీశివశంకరశాస్త్రి సాహితిసమితి పిఠాపురం
2022 చిత్రనిలయ ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు కపాలి ముద్రాక్షరశాల చెన్నపురి 1914 1
2023 స్వార్ధత్యాగము పిఠాపురం యువరాజు అద్దేపల్లి&కో సరస్వతి పవర్ ప్రెస్ రాజమండ్రి 1937 1
2024 సౌభాగ్యసుందరి ప్రభల శ్రీరామశాస్త్రి శ్రినికేతన ముద్రాక్షరశాల మదరాసు 1917 0.12
2025 ప్రద్యుమ్నానంద ద్వివేది బ్రహ్మనందశాస్త్రి శైవసిద్దాంత ముద్రాక్షరశాల మద్రాసు 1908 0.1
2026 రత్నావళి సామవేదం జానకిరామశర్మ శ్రీసీతారామ౦జనేయ ప్రెస్ ఏలూరు 1955 2
2027 ప్రియదర్సిక
2028 చారుమతిపరిణయము మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు సదానందనిలయ ముద్రాక్షరశాల చెన్నపురము 1917 0.12
2029 నర్తనశాల విశ్వనాధ సత్యనారాయణ రసతరంగిణి ముద్రాక్షరశాల బెజవాడ 1947 1.8
2030 ఆనందోయము ద్వివేది బ్రహ్మనందశాస్త్రి శ్రీసావిత్రి ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1909 0.8
2031 మాలతీవసంతము
2032 సురానంద కె.యస్.నారాయణరావు గొల్లపూడి వీరస్వామి రాజమండ్రి 1926 1
2033 పృథ్విపుత్రి గుండిమెడ వెంకటసుబ్బారావు వేగుచుక్క ప్రింటింగ్ వర్క్స్ బరంపూర్ 1945 1
2034 అనర్ఘరాఘవము సత్యవోలు కామేశ్వరరాయ రంగా&కో ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1937 1
2035 స్వీయగాధలు యం.యన్.రాయ్ ప్రజాసాహిత్యపరిషత్తు తెనాలి 1965 15
2036 చిట్టిగాంగ్ విప్లవవీరులు కల్పనాదత్తు జయంతిపబ్లికేసన్స్ విజయవాడ 1984 7.5
2037 ప్రతాపసింహము కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి భాషాపోషకగ్రంధమండలి గుంటూరు 1968 2
2038 కేవరుప్రధాని కోలవెన్ను రామకోటిశ్వరరావు ఆంధ్రగ్రంధలయ ముద్రాక్షరశాల బెజవాడ 1921
2039 నా జీవితయాత్ర-1 టంగుటూరి ప్రకాశం యమ్.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1972 3.5
2040 నా జీవితయాత్ర-2 " " " "
2041 నా జీవితయాత్ర-3 " " " "
2042 శ్రీకోకావెంకటసుబ్బరాయచరిత్రము పెండ్యాల వెంకటసుబ్రహమాన్య శాస్త్రి శ్రీవిద్వజ్ఞానమనోరంజని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం 1936
2043 ఆత్మకథ-2 మహత్మా గాంధీ ఆంధ్రపత్రిక ముద్రాలయం చెన్నపురి 1930 1
2044 తినిన్ గిడుతూరి సూర్య ప్రగతిప్రచురణాలయం మాస్కో 1.8
2045 అశోకుడు యం.జయరా౦ పంతులు కె.యల్.యన్.సోమయాజులు రాజమండ్రి 1921 1
2046 వీరేశలింగరచనలు-1 కందుకూరి వీరేశలింగము విశాలాంధ్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్ విజయవాడ 1982 16
2047 ఏటుకూరివెంకటనరసయ్య తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదరి కవిరాజు సాహితిసదనం హైదరాబాదు 1970 5
2048 ఆత్మకథ పద్యము యమ్.గోర్కి రామమోహనగ్రంధమాల విజయవాడ 1941 10
2049 నా బాల్యసేవ " ప్రగతిప్రచురణాలయం మాస్కో 3
2050 నా విశ్వవిద్యాలయాలు దేవగుప్త సన్యాసిరాజు " 1.7
2051 మీరాబాయి చరిత్రము శ్రీసావిత్రి ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1911 0.4
2052 స్వీయచరిత్రసంగ్రహము కందుకూరి వీరేశలింగము నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ న్యూఢిల్లీ 1972 7.5
2053 హంసధ్వని ఆవంత్స సోమసుందర౦ కళాకేళి ప్రచురణలు పిఠాపురం 1987 25
2054 నాజీవితయాత్ర దాసరి లక్ష్మణకవి శ్రీవర్ణనరత్నాకరకార్యస్థానము పిఠాపురం 1956 1.8
2055 మొటపర్తి వెంకటనారాయణ చౌదరి మోటపర్తి సోమయ్య కార్యదర్శి వివేకనంద పతనమందిరము ఏలూరు 1926
2056 అనంతం శ్రీశ్రీ నవయుగ బుక్ హౌస్ హైదరాబాదు 1986 25
2057 పీష్వానారాయణరావు వేమవరపు రామదాసు పంతులు ఆంధ్రభాషబివర్ధనసంఘం మచిలీపట్నం 1908 0.1
2058 సారంగధర చరిత్రము చెలికాని వెంకటనరసింహారావు స్కేప్&కో కాకినాడ 1922 0.4
2059 సంగ్రహజీవితచరిత్ర పిళ్ళారిశెట్టి సీతారామయ్య సిటీ ముద్రాలయము కాకినాడ 1934
2060 ఆత్మకథ మహాత్మాగాంధీ
2061 ఆధునిక కవిజీవితములు మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు కపాలి ముద్రాక్షరశాల ఏలూరు 1916 1.8
2062 బతుకుపుస్తకము వుప్పల లక్ష్మణరావు 12.5
2063 భూపతిరాజు తిరుపతిరాజు హరి ఆదిశేషువు శ్రీవీరేశలింగకవి సమజాగ్రంథాలయం భీమవరం 1971 3
2064 జవహార్ లాల్ నెహ్రు మదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి రాయలముద్రణాలయము తణుకు 6
2065 నాజీవితయాత్ర దాసరి లక్ష్మణకవి దాసరిరాంమోహనరావు పిఠాపురం 1962 2
2066 స్త్రిచరితకదంబము తీకుమళ్ళ రాజగోపాలరావు ఆర్య భారతి ప్రెస్ చెన్నపురి 1930 0.6
2067 భారతరమణిమాణాలు-2 శ్రీపాద సుబ్రహమణ్య శాస్త్రి వావిళ్ళరామస్వామిశాస్త్రులు&సన్సు చెన్నపురి 1923
2068 నారాట్నచక్రం తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు గాంధేయ సమాజ సేవాసంస్త అవనిగడ్డ 1984 20
2069 మంచుబెబ్బులి బెల్లంకొండ రాఘవరావు ది ఓరియంట్ పబ్లిసింగ్ కంపెనీ తెనాలి 1958 1.75
2070 అహింసామూర్తులు అమరగాధలు లవణం హేమలత ఆదర్శగ్రంధ మండలి విజయవాడ 1970 3
2071 సురాదాసు చరిత్రము భీ.బాలాజీదాసు శ్రీవాణిముద్రాక్షరశాల బెజవాడ 1914 0.4
2072 దమయంతి చరిత్రము పంచవటి వెంకటరామయ్య స్మార్టాన్ ముద్రాక్షరశాల చెన్నపట్నం 1911 0.1
2073 ఐరోపాదేశ సేవకలు చిర్రావూరి కామేశ్వరరావు ఆంధ్రసారస్వతనికేతనము రాజమహేంద్రవరము 1917
2074 శ్రీకుసుమ హరనాద్ బాబా-1 పోలిశెట్టి సుబ్బారావు శ్రీహరనాధతత్వప్రచారాని సేవ కాకినాడ 1927 0.8
2075 భక్త ముకుంద జీవితము వడ్లమాని సోమనాధశర్మ కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1932 0.6
2076 దివ్యమూర్తులు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రాజహంస పబ్లికేసన్సు తెనాలి 1957 0.9
2077 శ్రీఅల్లూరి సీతారామరాజు భమిడిపాటి సత్యనారాయణ కేసరిముద్రనాలయం రాజమండ్రి 1925 1
2078 మహాపురుషుల జివచరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహము స్కేప్&కో ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1911 0.1
2079 మనరామకృష్ణుడు మాతాజీ శ్రీఅనుభవన౦ద గ్రంథమండలి భీమునిపట్నం 1954 0.8
2080 స్వీయచరిత్రము-2 కందుకూరి వీరేశలింగము విజ్ఞానచంద్రికామండలి మద్రాసు 1915 1.1
2081 మహాపతివ్రతల చరిత్రము-2 శ్రీ చింతామణి ముద్రాక్షరశాల 1911 0.6
2082 అయ్యప్పదిక్షిత చారిత్రము మంజువాణీ
2083 రాయనిభాస్కరాది మంత్రులు అల్లంరాజు సుబ్రహమణ్యకవి పిఠాకాపుర సంస్థాన ముద్రాక్షరశాల 1888 0.3
2084 అశోకిని చరిత్రము బేతపూడి లక్ష్మికాంతారావు శ్రీవైజయంతి ముద్రాశాల చెన్నపురి 1910 1.4
2085 స్వీయచరిత్రసంగ్రహము కందుకూరి వీరేశలింగము నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ న్యూఢిల్లీ 1971 4.25
2086 శ్రీమహమ్మద్రసూల్ప్రవక్తవారి ఆలీషా ఉమర్ శ్రీ వెంకటేశ్వరా ప్రెస్ పిఠాపురం 0.2
2087 శ్రీకుసుమ హరనాద్ బాబా-1 పోలిశెట్టి సుబ్బారావు పి.అర్.దాసు శ్రీహరనాధతత్వప్రచారిణిసేవ కాకినాడ 1927 0.8
2088 నాఅంతరంగకథనం బుచ్చిబాబు ఆదర్శగ్రంధ మండలి విజయవాడ 1968 5
2089 ఇలమహారాజు చరిత్ర కె.సుందరరామానుజ నాయుడు శ్రీ ఆనందచంద్రిక సంఘము చెన్నపట్నం 1914 0.3
2090 ప్రజాప్రతినిధులశాసనసభ్యుల యస్.కె.వెంకటాచారి శ్రీస్వరాజ్య పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1981
2091 శ్రీరాణిరావుభావయాంబ కూచిమంచి సుబ్బారావు వి.యస్.ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1928 0.8
2092 యుగపురుషులు యన్.రాఘవరావు కవిరాజుసాహిత్యవిహారము గుడివాడ 1963
2093 మనరైతుపెద్ద గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశికవితామండలి బెజవాడ 1948 1.8
2094 నాజీవితయాత్ర టంగుటూరి ప్రకాశం కాళహస్తితమ్మారావు&సన్సు రాజమండ్రి 1957 5
2095 నలభైయేండ్ల నా అనుభవాలు సి.హెచ్.ఆచార్య యమ్.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1962 3
2096 భ్రమలతానంద జీవచరిత్ర స్వాముల భాన్మర్శి శ్రీ భ్ర సంఘం కాకినాడ 1979 2.5
2097 విఖ్యాతపురుషుల జీవిత చిత్రాలు మాలతీచందూర్ శ్రీకమలపబ్లిసింగ్ హౌస్ విజయవాడ 1982 6
2098 వెన్నెలకంటి సుబ్బారావుజీవిత యాత్రచరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు శ్రీభారతి ప్రచురణలు సికింద్రాబాదు 1976 6.5
2099 మేజినీ జీవితము
2100 రాజామహేంద్రప్రతాప్ వి.యల్.సుందరరావు కలిదిండి పెదసుబ్బరాజు పొలమూరు 1974 2
2101 శ్రీరాణిరావుభావయాంబ కూచిమంచి సుబ్బారావు వి.యస్.ముద్రాక్షరశాల కాకినాడ 1928 0.8
2102 శ్రీ రాణిరావు జగ్గమంబ " " 1927 0.6
2103 శ్రీరాణిరావురమణయాంబ " తనూజ ముద్రాలయం కాకినాడ 1926 0.5
2104 మహర్షిదేవేంద్రనాదాఠాకూరు ఆకురాతి చలమయ్య సిటీ ప్రెస్ కాకినాడ 1934 0.8
2105 ఉన్నవ దంపతలు కనుపర్తి వరలక్షమమ్మ్మ శ్రీ గోదాగ్రంధమాల బాపట్ల 1963 0.9
2106 నా యెరుక యస్వీ జాగారావు శ్రీమతి యు.సావిత్రమ్మ గుంటూరు 1976 22
2107 తత్త్వవేత్తలు-1 గోపిచంద్ డీలక్స్ పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1984 25
2108 వివేకానంద జీవితచరిత్ర చిరంతనా నందస్వామీ శ్రీరామకృష్ణమఠము మద్రాసు 1955 3
2109 సోక్రటీసు-జీవితము చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్షవిజ్ఞానపరిషత్తు హైదరాబాదు 1972 3
2110 టాల్ స్టయ్ జీవితం మహీధర రామమోహనరావు విశ్వసాహిత్యమాల రాజమండ్రి 1935 1.25
2111 శ్రిరామునుజల జీవితచరిత్ర పుట్టపర్తి తులజ ఆంధ్రసారస్వతపరిషత్తు హైదరాబాదు 1984 8
2112 సర్వేపల్లిరాధాకృష్ణన్ గుంటుపల్లి రామారావు తెలుగువిశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాదు 1988 3
2113 శ్రీఅరవిందులు మనోజ్ దాస్ సాహిత్య అకాడమి న్యూఢిల్లీ 1977 5
2114 శ్రీవివేకనందస్వామి కృష్ణకుమారి వివేకపబ్లిసర్సు నెల్లూరు 0.14
2115 గురునానక్ వేమరాజు భానుమూర్తి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ న్యూఢిల్లీ 1969 2.25
2116 రామానుజవిజయము క౦దాడై శేషాచార్యులు శ్రీవిద్వజ్ఞానమనోరంజని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం
2117 ఆత్మకథ-4
2118 శ్రీకంచికామకోటి జగద్గురు దివ్యచరిత్ర నుదురుమాటి వేంకటరమణశర్మ కమలాపబ్లికేసన్స్ విజయవాడ 1974 12
2119 శ్రీవివేకనందజీవితచరిత్ర చిరంతనా నందస్వామీ శ్రీరామకృష్ణమఠము మద్రాసు 1976 4.4
2120 శ్రీశంకరాచార్య, కేశవస్వామిల హోతా వెంకట్రామశాస్త్రి దేవస్థాన విద్వాంసుడు కొత్తపేట 1271 1.5
2121 స్వామిరామతీర్ధ జీవితము పెమ్మురాజు వేంకటాచలపతిరావు వావిళ్ళ రామస్వామీశాస్త్రులు చెన్నపురి 1913 1
2122 శ్రీ అరవింద జీవితము ఆంధ్రపత్రిక ముద్రణాలయం మద్రాసు 1939
2123 వినోబా జీవితం లవణం భూదాన సాహిత్యప్రచారసమతి హైదరాబాదు 1956 0.3
2124 గురునానక్ దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ వాహినిప్రచురణాలయం విజయవాడ 1975 3
2125 శ్రీమహర్షిజీవితకథామృతము బులుసు వెంకటేశ్వర్లు రచయిత రామారావు పేట కాకినాడ
2126 మహాత్మాగాంధీ వడ్డాది వీర్రాజుసిద్దాంతి పసుపులేటి బాపిరాజు రాజమండ్రి
2127 శ్రీయోగి రాఘవేంధ్రజీవిత సంగ్రహం శ్రీయోగాశ్రామము గుంటూరు 1939
2128 సిదార్ధ చరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం
2129 బుద్ధ భగవానుడు కోశాంబి ధర్మానంద దేశికవితామండలి విజయవాడ 1957 7.5
2130 సిద్దార్ధ బెల్లంకొండ రాఘవరావు యం.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1957 1.25
2131 రామాతర్ధస్వామి పంగనామాల వెంకటరంగరావు వైశ్యా ముద్రాక్షరశాల నెల్లూరు 1914
2132 షహీద్ భగవత్సింగ్ పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్ల్లికేసన్సు విజయవాడ 1982 7.5
2133 బ్రతుకుబాటలోమైలురాళ్ళు ఎస్.రాధాకృష్ణన్ 1988
2134 లాలాలజపతిరాయి పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి వెంకట్రామ&కో. విజయవాడ 1966 2.5
2135 జయప్రకాష్ ఎం.ఎల్.నరసింహరావు కాకతీయ విజ్ఞాన సమితి హైదరాబాదు 1977 12
2136 ఫక్రుద్దిన్ ఆలి అహమ్మద్ నాదిరా శ్రీశార్వాని పబ్లికేసన్సు హైదరాబాదు 1976 3
2137 నుజీవిటి అప్పారాయులు బుచ్చినాయన రచయిత అ౦పాపురం
2138 గాంధీ మహాత్ముని ఉపదేశములు తల్లాప్రగడ రామారావు సుధర్మ ముద్రణాలయం మచిలీపట్నం 1922
2139 అండమాన్ జైలులో స్వాతంత్ర్యవీరులు గుప్తాసుధా౦సుదాసు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 1984 5
2140 జీవితం ఆటు పోట్లు జోశ్యభట్ల సత్యనారాయణ రచయిత పెజ్జోనిపేట విజయవాడ 1988 1
2141 శివాజీ చరిత్రము కొమర్రాజు వేంకటలక్ష్మణరావు అభ్యుదయ ప్రెస్ బెజవాడ 3
2142 చిత్తరంజన్ దాస్ ద్రోణంరాజు వేంకటపూర్ణప్రజ్ఞ శారదా ముద్రాక్షరశాల తణుకు 1939 0.2
2143 గాంధీ మహాత్ముని దశావతారలీలలు నాళము కృష్ణరావు రౌతు బుక్ డిపో రాజమహేంద్రవరము 1948 0.12
2144 డాక్టర్ భాను బోయి భీమన్న సుఖేలానికేతన్ హైదరాబాదు 1968 3
2145 అక్కన్నమాదన్నలచరిత్ర వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి రచయిత&బ్రదర్సు మద్రాస్ 1962
2146 మాక్స్ మూలర్ శ్రీధరబాబు ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్ హైదరాబాదు 1968 3
2147 పట్టాభి సీతారామయ్య జీవితము వావిళ్ళ వెంకటేశ్వర్లు వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్త్రులు చెన్నపురి 1952 0.1
2148 సర్దార్ పృథ్విసింగ్ చంద్రం జయ౦తి పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1984 5.5
2149 ధామస్ జెఫర్సన్ టేంపోరావ్ కుబేర ప్రింటర్స్ మద్రాస్ 0.4
2150 టంగుటూరి ప్రకాశం పి.రాజేశ్వరరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ న్యూఢిల్లీ 1972 3
2151 అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు యన్.సి.రంగాచార్యులు వెంకట్రామ&కో. విజయవాడ 1954
2152 అల్లూరిసీతారామరాజు జోలపాలెం మంగమ్మ విశాలాంధ్రపబ్లిసింగ్ హౌస్ హైదరాబాదు 1985 15
2153 వీరేశలింగం అక్కిరాజు రమాపతిరావు సమాచార పౌరసంభందశాఖ హైదరాబాదు 1976
2154 " " " "
2155 గాంధీపదం ఊట్ల కొండయ్య బాలాజీపబ్లిసింగ్ హౌస్ హైదరాబాదు 1966 3
2156 సీజరుచరిత్రము ముడియం సీతారామారావు రామ్&సన్సు మదనపల్లె
2157 అబ్రహిములింకన్ గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు వైజయంతి ముద్రాశాల చెన్నపురి 1907 0.12
2158 అశోకుడు యమ్.జయంరావు కె.యల్.యన్.సోమయాజులు రాజమండ్రి 1921 1
2159 మహత్మాగాంధీ దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేసన్సు విజయవాడ
2160 ఇందిరాగాంధీ గోరేవ్ అలక్సా౦దర్ సోవియట్ నాడు ఆఫీసు మద్రాస్
2161 రాణాప్రతాపుడు వనమా వేంకటరమణగుప్త రాయలు&కో ఎడ్యుకేసనల్ పబ్లిసేర్స్ కడప 1964 1.25
2162 లెనిన్ వి.జేవిన్ సోవియట్ నాడు ఆఫీసు మద్రాస్ 2
2163 బులుసు సాంబమూర్తి వాడ్రేవు వేంకటేశ్వరరావు మహర్షి సాంబమూర్తిసామాజిక అభివృద్ధి విషయాలఅద్యయనసంస్త 1990
2164 సుభాష్ చంద్రబోష్ సామవేదం జానకిరామశాస్త్రి వెంకట్రామ&కో విజయవాడ 1966 2.5
2165 ఎరినార్ రూజ్వేల్ట్ యస్.ఆర్.చందూర్ అద్దేపల్లి&కో సరస్వతి పవర్ ప్రెస్ రాజమండ్రి 1962 1
2166 రాణాసంగుడు గాడేపల్లి కుక్కుటేశ్వరరావు ఆర్.బీ.పెండ్యాల రాజమండ్రి 1967 2.5
2167 రష్యాచక్రవర్తి పీటరు 1898
2168 చైనాలో నా బాల్యం నోరి రామశర్మ వెంకట్రామ&కో విజయవాడ 1958 2
2169 చంద్రశేకర్ ఆజాద్ ఎ౦.ఆర్.నాగం జయంతి పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1982 7.5
2170 రాజారామమోహనరాయులు ఆకురాతి చలమయ్య శ్రీవిద్వజ్ఞాన మనోర౦జని ముద్రాక్షరశాల పిఠాపురం 1935 0.6
2171 శ్రీకృష్ణదేవరాయులు అంతటి నరసింహ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాదు 1988 3
2172 కళావెంకట్రావు మల్లాది నరసింహసోమయాజులు కోనసీమపబ్లిసర్సు అమలాపురం
2173 యుగకర్త వీరేశలింగంఫై నీలాపనిందలు! అక్కిరాజు రమాపతిరావు జయంతి పబ్లికేసన్సు విజయవాడ 1986 7
2174 " " " " "
2175 చరిత్రకెక్కిన చరితార్ధులు చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ యం.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1971 3.5
2176 నెహ్రూ చరిత్ర కొమాండూరి శఠకోపం దక్షిణభారతహిందిప్రచారసభ హైదరాబాదు 1958 2.5
2177 గోపాలకృష్ణ గోఖిలే మన్నేపల్లి రామకృష్ణరావు యం.ఆర్.కృష్ణరావు&కంపెని నెల్లూరు 1922 0.8
2178 బహదూర్ షా జఫర్ కాజిమ్ రిజ్వీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ 1983
2179 లియోనార్డో డావిన్సీ సోమసుందర్ కళాకేళిప్రచురణలు పిఠాపురం 1986 7
2180 గోపాలకృష్ణ గోఖిలే కా.వీ.స్వామి కాళహస్తితమ్మరావు&సన్సు రాజమండ్రి 1950 1.5
2181 గాంధీమహాత్ముడు నూరేళ్ళు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అన్నపూర్ణ పబ్లిసర్షు విజయవాడ 1970 25
2182 వీరేశలింగం(సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర) అక్కిరాజు రమాపతిరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వసమాచారపౌరసంభందశాఖా హైదరాబాదు 1976 2.5
2183 " " " " "
2184 లెనిన్ కొమరెల్ల కేశవరెడ్డి హైదరాబాదు బుక్ ట్రస్ట్ హైదరాబాదు 10
2185 అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలూను-3 శ్రీపాదసుబ్రహమణ్యశాస్త్రి అద్దేపల్లి&కో సరస్వతి పవర్ ప్రెస్ రాజమండ్రి 1966 4
2186 బ్రహ్మర్షివెంకటరత్నంనాయుడు యం.ఆర్.అప్పారావు ఆంధ్రయునివెర్సిటీ ప్రెస్ విశాఖపట్నం 1977 3.75
2187 దేశం పిలిచింది ఎ.పి.విఠల్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 1984 6
2188 జూలియాస్ ఫ్యుజిక్ డాని.ఉషా.ఎస్. సాహితి విజయవాడ 1981 4
2189 ఆపద్బా౦ధవలు సామ్రాజ్యం శ్రీనివాసురావు విజ్ఞానసాహితి కాకినాడ 1962 1.5
2190 డా.బి.యల్.నారాయణరావు జీ.చ హోమోపతి మెడికల్ హాల్ విశాఖపట్నం 1960 0.5
2191 ముట్నూరికృష్ణారావు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాదు 1989 3
2192 రఘుపతివెంకటరత్నం నాయుడు యం.ఆర్.అప్పారావు " " "
2193 శాలివాహనుడు నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు " " "
2194 బళ్ళారి రాఘవ జానమద్ది హనుమాచ్చాస్త్రి " 1988 "
2195 చైనాలో నా బాల్యం నోరి రామశర్మ వెంకట్రామ&కో విజయవాడ 1958 2
2196 చార్లీ చాప్లిన్ వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు 1984 8
2197 ఆంధ్రగాయకులచరిత్రలు మంగపూడి రామలింగశాస్త్రి విశ్వసాహిత్య మాల, రాజమండ్రి 1957 1
2198 క్షేత్రయ్య మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు 1988 3
2199 అన్నమాచార్య కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు " " "
2200 రామదాసు తాళ్లూరి ఆంజనేయులు " " "
2201 మబ్డు౦ మొహియుద్దిన్ పటేలు అనంతయ్య " " "
2202 జాషవా త్రిపురనేని సుబ్బారావు " " "
2203 మొల్ల సి.వేదవతి " " "
2204 పింగళి వెంకయ్య రజాహుస్సేన్ " " "
2205 కులపతి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి భాషాపోషక గ్రంథమండలి, గుంటూరుజిల్లా 1969 2.75
2206 తాపీధర్మారావు తాపీ మోహనరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు 1987 6
2207 భారతి ఆర్.ఎస్.సుదర్సనం సాహిత్యఅకాడమి, న్యూఢిల్లీ 1982 4
2208 రసతపస్వి కృష్ణరావు గొర్రెపాటి వేంకటసుబ్బయ్య దేశిబుక్ డిస్ట్రిబ్యుటేర్స్ విజయవాడ 1972 6
2209 తెగిన జ్ఞాపకాలు సంజీవదేవ్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి విజయవాడ 1970 10
2210 కవిరాజు జీవితం-సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజు సాహితి సదనం, హైదరాబాదు 1964 5
2211 శ్రీ వీరేశలింగం పంతులు కె.వి.దేశికాచార్యులు రౌతూబుక్కు డిపో, రాజమండ్రి 1952 1
2212 ఆంగ్లకవులు మునిపల్లె రామారావు చతుర్వేదుల పార్ధసారథి, గుంటూరు 1976 2.5
2213 రవికవి కోడూరి లీలావతి దేవి ఆం.ప్ర.రవీంద్ర్త శతుర్షిక జయంతుత్సవ సంఘం, హైదరాబాదు 1962 22.5
2214 రవీంద్రుడు మందలపర్తి ఉపేంద్రశర్మ మారుతి బుక్ డిపో, గుంటూరు 1
2215 కృష్ణ శాస్త్రివెలిగించిన కార్తిక దీపాలు సోమసుందర్ మాక్జిమ్స్ గోర్కి ప్రచురణాలయం, నెల్లూరు 1985 10
2216 యుగపురుషులు యన్.రాఘవరావు కవిరాజు సాహిత్య విహారము, గుడివాడ
2217 దేశోద్దారకులు మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ శ్రీవిద్యాలయ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1917
2218 సారథిరామబ్రహ్మం గొర్రెపాటి వేంకటసుబ్బయ్య దేశిబుక్ డిస్ట్రిబ్యుటేర్స్ విజయవాడ 1980 4
2219 చలం చలం " 1973 16
2220 ధర్మ అప్పారాయ చరిత్ర కోటగిరి వేంకటనరసింహసత్యనారాయణరావు శ్రీఅప్పారాయగ్రంధమాల సాహితిసంస్త,నూజివీడు
2221 శ్రీ సర్వోత్తమ జీవితము మాదల వీరభద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము,విజయవాడ 1965 10
2222 మిర్జాగాలిబ్ యస్.సదాశివ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యఅకాడమి,హైదరాబాదు 1969 1.5
2223 వేదము వెంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి సాహిత్యఅకాడమి ,న్యూఢిల్లీ 1980 2.5
2224 సరోజినాయుడు కుందుర్తి " 1980 2.55
2225 " " " " "
2226 బంకించంద్రచటర్జీ దేవురపల్లి రామానుజరావు " " "
2227 మహర్షిదేవేంద్రనాధ్ టాగూర్ రాచపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి " " 5
2228 రావి శాస్త్రీయం రాచకొండ విశ్వనాధశాస్త్రి అరుణా పబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 15
2229 బ్రహ్మర్షి వేంకటరత్నం నాయుడు కోటిపల్లి సూర్యనారాయణ మాదిరెడ్డి జగన్నాధరావు&కో, కాకినాడ 1952 1
2230 శరత్ బాబు కె.వి.రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1968 2.5
2231 గోపిచంద్ త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజు సాహితి సదనం, హైదరాబాదు 1967 2
2232 నన్నయ భట్టారక చారిత్రము కాశీభట్ల బ్రహ్మయ్య సుజరంజన ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1901 0.8
2233 వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వెంకటరాయశాస్త్రి&బ్రదర్సు, మద్రాసు 1949 4
2234 ప్రేమ్ చంద్ జీవితం చెలికాని సూర్యారావు శ్రీ రామ విలస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1987
2235 శ్రీచెలికానిలచ్చారాయ జీ.చ. వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశాలంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1955 6
2236 శతక కవుల చరిత్రము వంగూరు సుబ్బారావు ఆంధ్రగ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల.బెజవాడ 1984
2237 నారాయణాదుల మహాత్స్యము అల్లమరాజు రంగదామకవి శ్రీ రామ విలస ముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1923 0.12
2238 ప్రాస్తావిక పద్యావళి కామశాస్త్రులు సరస్వతి నిలయముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు 1896 0.6
2239 శివానందలహరి శంకరాచార్య శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1937 0.8
2240 జగన్నాటకం నార్ల వెంకటేశ్వర్లు నార్ల వారు, పై క్రాప్ట్ ఫస్ట్ స్ట్రీట్, మద్రాసు 1957 2
2241 రాజశేఖర విలాసము కూచిమంచి తిమ్మకవి శ్రీపాండురంగా బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1938
2242 బాలచంద్ర చరిత్రము చెన్నాప్రగడ భానుమూర్తి పి.ఆర్.&సన్సు, బెజవాడ 1940 1
2243 గబ్బిలము-2 జి.జాఘవ శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1950 1
2244 సుధా౦శువులు మేకా సుధాకరరావు మేకాసుధాకరరావు, పిఠాపురం 1975 4
2245 కృష్ణరాయవిజయము
2246 హైమావతి విలాసము పి.చిదంబరశాస్త్రి శ్రీవిద్వజ్ఞాన మనోరంజని ముద్రాక్షరశాల, పిఠాపురం 1930 0.8
2247 బ్రాహ్మణగీత బూరుగు రామజోగరావు కేసరి ముద్రాలయం, చెన్నపురి 1932 0.8
2248 జేజిమామయ్య పాటలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతారావు యం.యస్.కో. బందరు 1961 1.25
2249 శ్రీస్మరణామృతము కారుపల్లి శివరామదాసు
2250 ఋతుచర్యా దువ్వూరి సుర్యనారాయణశాస్త్రి 2
2251 చీకటితరగలు కె.మదన్ మోహన్ నిశీ పబ్లికేసన్సు, చిత్తూరు 1980 3
2252 మృగయా నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు 0.5
2253 రాణిసంయుక్త
2254 తెలుసుకో దగ్గవి-2 ఎ.యస్.మూర్తి దేశసేవప్రచురణలు, ఏలూరు 1967 5
2255 లక్ష్మిరంజనివ్యాసావళి ఖ౦డవల్లి లక్ష్మిరంజనం ఖండవల్లి లక్ష్మిరంజనం, హైదరాబాదు 1970 5
2256 వ్యాసావళి ఇంద్రకంటి హనుమచ్చాస్త్రి ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయం, చెన్నపురి
2257 ఆలోచించండి మిత్రా చార్వాక పబ్లికేసన్స్, విజయవాడ 1972 1.25
2258 వలపు తాతా కృష్ణమూర్తి నమ్మాళ్వార్స్, మద్రాసు 1940 0.8
2259 ఆంధ్రసంస్కృతి వ్యాసావళి మేకా సుధాకరరావు ఆంధ్రయునివర్సిటీ ప్రెస్&పబ్లికేసన్స్, విశాఖపట్నం 1975 1
2260 మా నాన్నగారు లవణం హేమలత హేమలతలవణం, విజయవాడ 1976 1.5
2261 నాటకప్రయోగం గరికిపాటి రాజారావు విశాలంద్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1963 0.4
2262 వ్యాసరత్నావళి మల్లారి సూర్యనారాయణశాస్త్రి అద్దేపల్లి&కోసరస్వతి పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1963 12
2263 సారస్వతనవనీతము దేవురపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్, హైదరాబాదు 6
2264 ఆభిప్రాయాలు-అనుభవాలు లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణిపబ్లిసేర్స్, మచలిపట్నం 1972 5
2265 దారితప్పిన నది డాక్టర్ నరేంద్ర ఎ.పి.బుక్ డిస్ట్రిబ్యుసన్ 5
2266 వి.ఐ.లెనిన్ రాచమట్ల రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, భుస్కో 1974 0.5
2267 వ్యాసపద్మం అడివికొలను పార్వతీ అపర్ణాపబ్లికేసన్సు, కాకినాడ 1976 6.5
2268 మనకుతెలియని మనచరిత్ర కె.లలిత జయశ్రీ విఠల్ వాడి, హైదరాబాదు 1986 15
2269 రత్నావళి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1964 1..5
2270 పావ్లావ్ పరిశోధనలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1963 0.75
2271 కన్నవీ.విన్నవీ కె.దేశపతిరావు అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1.5
2272 మ్యూజింగ్స్ చలం అరుణాపబ్లిసింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 30
2273 చైతన్యలహరి దివాకర్ల వే౦కటావధాని యువభారతి, సాహితిసంస్కృతిసంస్త, సికింద్రాబాద్ 1972 6
2274 పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి " ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు,హైదరాబాదు 1976 2
2275 నభావేదిక వేదుల మీనాక్షిదేవి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్,రాజమండ్రి 1959 0.75
2276 కృష్ణరాయబారం ఉషశ్రీ భారత ప్రచురణలు,విజయవాడ 1981 6
2277 తెలుగులో-పదకవిత ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు,హైదరాబాదు 1973 2
2278 నన్నయ భట్టారకుడు పుదుప్పాకం సుబ్రహమణ్య అయ్యర్ జ్యోతిష్మిత ముద్రాక్షరశాల,చెన్నపట్నం 1910
2279 తిలక్ మహనీయుని జీవితము మానికొండ సత్యనారయణశాస్త్రి ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము,చెన్నపురి 1921 2.4
2280 బాబు బిపిన్ చంద్రపాల్ స్వదేశిప్రెస్,మచిలీపట్నం 1907 0.6
2281 సాహిత్యోపన్యాసనములు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యఅకాడమి,హైదరాబాదు 1971 1.5
2282 రేడియో ఉపన్యాసములు జటావల్లభుల పురుషోత్తము జటావల్లభుల పురుషోత్తమ,కొవ్వూరు 1962 0.9
2283 చిలకమర్తి ప్రహసనములు చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహము యం.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1969 2
2284 గిరీశం లెక్చర్లు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ నవోదయపబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1962 2.5
2285 భక్తీయోగ కూచి నరసింహము శ్రీవేంకటేశ్వర ముద్రాశాల,పిఠాపురం 1934 0.1
2286 కులుకో!ఓరైతన్నా! రేంగ్దీ శ్రీదత్తోపంత్ భారతీయ కిసాన్ సంఘం,హైదరాబాదు 1988 8
2287 విసంధివివేకము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి జ్యోతిష్మతి ముద్రాక్షరశాల,మదరాసు 1913 0.1
2288 లెనినూ,తినినిజం హోచిమన్ సోవియాట్ భూమి ప్రచురణలు 1972
2289 విశ్వప్రేమ భోగరాజు సూర్యారావు శ్రీకృష్ణాపవర్ ప్రెస్,విజయనగరం
2290 కందుకూరి వీరేశలింగం అక్కిరాజు రమాపతిరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిసింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1970 3
2291 నెహ్రు లేఖలు-2 అవసరాల సూర్యారావు ఆదర్శగ్రంధమండలి,విజయవాడ 1960 3
2292 నెహ్రు లేఖలు-1 " " " "
2293 నెహ్రు లేఖలు-3 " " " "
2294 భర్తను లొంగదిసుకోవడం ఏలా? పరిమళా సోమేశ్వర్ మనోజ్ పబ్లికేసన్స్,హైదరాబాదు 1971 3
2295 హాశ్యపుపాటలు శ్రీసత్యనారయణ బుక్ డిపో,రాజమండ్రి 1931 0.6
2296 సాహిత్య హింసావలోకనం నండూరి పార్ధసారధి యం.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1973 2.5
2297 రేడియో చేలుకులు పన్నాల సుబ్రహమణ్య భట్ట సామాన్యప్రచురణలు,పిఠాపురం 1975 3
2298 అష్టదిగ్గజములు పులగుర్త లక్ష్మినరసమాంబ వి.యమ్..ఆర్.ప్రెస్..పిఠాపురం 1927 0.1
2299 శ్రీరామచంద్రమూర్తి జనమంచి శీతారామస్వామి రామా&కో,ఏలూరు 1924 0.1
2300 కళాపుర్ణోదయము భోమ్మకంటి శ్రీనివాసుచార్యులు యం.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1971 3.5
2301 అచలాత్మజా పరిణయము
2302 తెలుగులో రామాయణము మధునాపంతులు సత్యనారయణశాస్త్రి ఎ.పి.సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాదు 1975 2
2303 వివిధ కుసుమావళి కవికొండల వేంకటరావు గాడిచర్ల రామమూర్తి,రాజమండ్రి 1916 0.12
2304 ఆంధ్రసామ్రాజ్యము-2 జంధ్యాల సుబ్రహమణ్యశాస్త్రి నాగార్జున ప్రింటింగ్ వర్క్సు,హైదరాబాదు 1964 7
2305 భద్రాద్రి రామశతకము పరుశురామనర్సింహదాస 1955 2.8
2306 తెలుగువాక్యం చేకూరిరామారావు ఆ.ప్ర.సాహిత్యఅకాడమి,హైదరాబాదు 1975 3
2307 వాజ్గ్మయ వ్యాసమ౦జరి నేలటూరి వేంకటరరమణయ్య ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తు,హైదరాబాదు 1967 8
2308 ధర్మఖ౦డము-1 ఈదులపల్లి భవానీశకవి శ్రీవిద్వజ్ఞాన మనోరంజని ముద్రాశాల,పిఠాపురం 1931
2309 జానపదసాహిత్యము వీరగాధలు తంగిరాల సుబ్బారావు ఆ.ప్ర.సంగితనాటక అకాడమి,హైదరాబాదు 1975 2
2310 కావ్యకధావళి ఆర్యపుస్తకాలయము,రాజమండ్రి 1929 1.8
2311 " " " "
2312 ఆంధ్రీకృత శివలీలార్ణవము దువ్వూరి సూర్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీపతిప్రెస్,కాకినాడ 1968 5
2313 విమర్శాదర్స విమర్సాదర్శము
2314 శారదదరహాసాలు జోశ్యుల సూర్యప్రకాశరావు ఆంధ్ర యునివర్సిటీ ప్రెస్,విశాఖపట్నం 1979 2.5
2315 ఆముక్తమాల్యద వావిళ్ళరామస్వామిశాస్త్రుల&సన్సు,చెన్నపట్నం 1907
2316 కళాపుర్ణోదయము పింగళి సూరన " 1968 6.5
2317 కందుకూరివీరేశలింగకృత గ్రంథములు-5 కందుకూరి వీరేశలింగం శ్రీవిద్యానిలయముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి
2318 ఊహాలో గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు
2319 పాతజ్ఞల మహీభాష్యము అప్పలాచార్య శ్రీభాష్యం విద్యాసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 3.5
2320 నవలలు, నారిమణులు-3 మాలతీ చందూర్ కమలాపబ్లికేసన్స్, విజయవాడ 1967 5
2321 నయప్రదీపము-విగ్రహము కోరాడ రామచంద్రకృతి సి.యమ్.యస్.దోవ్ ప్రెస్, మచిలీపట్నం 1892 1
2322 ఆముక్తమాల్యద వెల్డండ ప్రభాకరామాత్య వెల్దండ రామకృష్ణరావు, హైదరాబాదు 1945 6
2323 విజయవిలాసము చేమకూర వేంకటకవి వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్త్రులు&సన్సు, చెన్నపురి 1952 3.8
2324 మేఘసందేశము కాళిదాసు " 1963 2.5
2325 బిల్హణియము సింగరాచార్య చిత్రకవి య౦.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1971 5.25
2326 కరుణశ్రీ-1 జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి రమాపబ్లిషర్సు,విజయవాడ
2327 శ్రీకాళహస్తి మహత్స్యము ధూర్జటి యం.యస్.కో.మచిల్లిపట్నం 1970 3.75
2328 రసికజిన మనోభిరామం కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్త్రులు&సన్సు,చెన్నపురి 1920
2329 సాహిత్యభాషగా తెలుగు ఖండవల్లి లక్ష్మిరంజనం ఆ.ప్ర.సాహిత్యఅకాడమి,హైదరాబాదు 1975 2.5
2330 " " " " "
2331 వైజయంతి కర్రా చంద్రశేఖరశాస్త్రి శ్రీపతిప్రెస్, కాకినాడ 1972 5
2332 కందుకూరివీరేశలింగకృత గ్రంథములు కందుకూరి వీరేశలింగం
2333 సాహిత్యంలో సంశయకల్లోలం ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేలి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1984 12
2334 వచనాంధ్రకొదంబరి సత్యవోలు సోమసుందరకవి శ్రీరామవిలాసముద్రాక్షరశాల, చిత్రాడ 1925 1.8
2335 భాషాచారిత్రిక వ్యాసావళి తూమాటి దోణప్ప ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1972 9
2336 ఛ౦దఃశిల్పము పాటిబండ మాధవశర్మ రచయిత, హైదరాబాదు 1966 30
2337 కానుక ఎమ్వియల్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1973 6
2338 ఆంధ్రకవిసప్తశతి బులుసు వేంకటరమణయ్య తిరువళిక్కేణి, మద్రాసు 1956 8
2339 గోమాత భలం తిరుపతిరాజు ఉదయభాను సత్యనారాయణరాజు, కవిటం, ప.గో.జిల్లా 1975 3.5
2340 విప్రనారాయణచరిత్రము
2341 లెనిన్-సాహిత్య వివేచన పరుచూరి రాజారామ్ ఆ౦.ప్ర.అభ్యుదయ రచయతుల సంఘం, గుంటూరు 1984 12
2342 చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహము మొదలి నాగభూషణశర్మ ఆ౦.ప్ర.సంగితనాటకఅకాడమి, హైదరాబాదు 1973 4
2343 గుంటూరు సీమ, పూర్వరంగము తిరుపతి వేంకటేశ్వర్లు భైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీబందరు 1913 1
2344 సువర్ణధార ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి సాహితిసమితి, రేపల్లె 1964
2345 పోతన నిడదవోలు వేంకటరావు భారతప్రభుత్వ సమాచార, రేడియో మంత్రిత్వశాఖా 1962 2.75
2346 ఇంద్రహల్యావిలాసము ధరణికోట సుబ్రహమణ్య కవి శ్రీ ఉమామహేశ్వర, ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్నం 1898
2347 సాహితితరంగము-1 డి.నాగసిద్దారెడ్డి శ్రీబాలాజీ పబ్లిషర్సు, తిరుపతి 1972 2.5
2348 దశరూపకసారము గడియారము రామకృష్ణశర్మ ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు 1960 2
2349 నానారాజ సందర్శనము తిరుపతి వేంకటేశ్వర్లు మినర్వాప్రెస్, బందరు 1934 2.4
2350 కలగూరగంప " శారదాముద్రాక్షరశాల,కాకినాడ 1929 0.14
2351 కావ్యోద్యానము గరికిపాటి లక్ష్మికాంతయ్య శ్రీనివాసబుక్ డిపో,సికింద్రాబాదు 1965 2.5
2352 తెలుగుసీమలో సాంస్కృతికపునరాజ్జివనము దేవురపల్లి రామానుజరావు సాహితిప్రింటర్స్,హైదరాబాదు 1962 2.5
2353 తెలుగుకన్నడంలో సాంస్కృతిక సంభందాలు ఆరవ అఖిలభారత తెలుగురచయతలు,బెంగుళూరు
2354 ఆంధ్రసదుక్తి కర్ణామృతం యన్.యస్.సుందరేశ్వరరావు ఆ౦.ప్ర.సాహిత్యఅకాడమి,హైదరాబాదు 1975 2
2355 స్వర్ణహంస గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు,హైదరాబాదు 1968 5
2356 గీర్వాణరూపకము తల్లావజ్జ్ఞల కృతివాసతిర్ధులు " 1952 3
2357 సాహిత్యరత్నాలు-వేదాంతవజ్రాలు కంబాల కృష్ణమూర్తి రచయిత, హైదరాబాదు 1973 4
2358 హరదత్త విజయము ముదిగొండ నాగవీరయ్యశాస్త్రి ప్రిమియర్ ముద్రణాలయం, సికింద్రాబాద్ 1953 2
2359 కళాపుర్ణోదయము పింగళి సూరన యమ్.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1971 6
2360 శశాంకవిజయము శేశము వేంకటపతి " 1971 4.25
2361 మనుచరిత్రము అల్లసాని పెద్దనామాత్యుడు " 1970 3.75
2362 దర్పదళనము గొల్లపూడి శ్రీరామశాస్త్రి విక్టోరియా జూబిలీ ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1928
2363 చుక్.గెక్:అన్నదములు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతిప్రచురణాలయం, మాస్కో 3
2364 నీళ్ళకు పోయినమొలక రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి " 0.6
2365 కుక్కదొరా,పిల్లిదోరా,దొరసాని,కోడిపెట్టా " " 1975 1
2366 తెల్లజింక " " 0.9
2367 పిల్లచేపలు " " 0.8
2368 హనికేక్సు పేడతాను,తాయంపెడతాను వుప్పల లక్ష్మణరావు " 1
2369 యెర్రగుట్ట రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి " 1.2
2370 పుంజుబాబు " " 1975 0.75
2371 మొర్గేనూ,అతనిమిత్రులూ " " 1973 0.9
2372 మనదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఎలా వచ్చంది కృష్ణచైతన్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1973 1.5
2373 వర్షంలో నక్షత్రాలు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతిప్రచురణాలయం,మాస్కో 2
2374 ఆశ్ముకావాలి ధనం న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1975 4
2375 ఎ౦ద్రకాయ యుక్తి వాకాటి పాండురంగారావు యమ్.యస్.కో.మచిలీపట్నం 1967 1.5
2376 యువరాజు కె.రామలక్ష్మి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యుటర్స్,సికింద్రాబాదు 1969 1.5
2377 మహాత్మాగాంధీ జీవితచరిత్ర ఎస్.డి.సావంత్ పబ్లికేసన్సు డివిజన్ 1966 10
2378 కాశినాధునినాగేశ్వరరావు పంతులు జయశ్రీమల్లిక్ ప్రశాంతి పబ్లికేసన్సు,విజయవాడ 1990 10
2379 మదర్ ధెరిసా డి.కె.ప్రభాకర్ మహాలక్ష్మి పబ్లి'కేసన్సు,విజయవాడ 1990 10
2380 బుద్ధంశరణం గచ్చామి పోలి శకుంతలారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి,హైదరాబాదు 1991 6
2381 రోహంతుడు-నందియుడు కృష్ణ చైతన్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,న్యూఢిల్లీ 1.5
2382 ఒక నాటకం వేద్దాము ఉమా ఆనంద్ " 1971 1.5
2383 సముద్రపు దొంగలు సింగంపల్లి అప్పారావు బాలజ్యోతి పబ్లికేసన్సు, విజయవాడ 1979 6.5
2384 మనసైన్య౦ వెలగా వెంకటప్పయ్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1982 2.5
2385 అమరజ్యోతులు పులిగడ్డ విశ్వనాధం " 1977 2.5
2386 బడాపానీ వి.పతంజలి " 1971 1.5
2387 బుడుగు-1 ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1967 3.5
2388 బుడుగు-2 " " 1980 10
2389 బంగారు కథలు-చిట్టికథలు-2 ఆవంచ లక్ష్మారావు సాధనప్రకాశన, హైదరాబాదు 1959 1
2390 " -ఛాయాచిన్నపుడు-3 సత్తిరాజు రాజ్యలక్ష్మి " " "
2391 " -ఎలుగాయికధ-6 " " " "
2392 " -కమలవిమల-7 " " " "
2393 " -గమ్మత్తుకధ-8 " " " "
2394 " -పాపఉపాయం-9 సత్తిరాజు కృష్ణారావు " " "
2395 " -మూడుకోతులు-10 ము.వే౦.రాఘవాచార్య " " "
2396 " -వీరరాఘవలు-12 ఆవంచ లక్ష్మారావు " " "
2397 కళ్యాణదంపతులు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషిడ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1
2398 మూడుమొగ్గలు లక్ష్మిరమణ
2399 గాంధీజీవితకథ కార్యంపూడి నాగేంద్రుడు బహుత్తమ పబ్లికేసన్స్, కాకినాడ 1970 0.3
2400 నాయకురాలు మహావాది వేంకటరత్నము జూపీటర్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 2