తంబుర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Example of a tamburi

తంబుర (Tambura) ఒక విధమైన తంత్రీ వాద్య పరికరం. ఇది చూడడానికి వీణ మాదిరిగా ఉంటుంది.

A Lady Playing the Tanpura, ca. 1735
వనస్థలిపురంలో తంబుర పట్టుకున్న వ్వక్తి

తంబుర అనగా ఇదొక తంత్రీ వాయిద్యం. ఇందులో చాల రకాలున్నాయ్. సొరకాయ బుర్రతో చేసిన వాటికి రెండు లేద ఒక తంత్రి మాత్రమే వుంటుంది. వీటిని తత్వాలు పాడేవారు ఎక్కువగా వాడుతారు. దీనిని వాడటానికి ప్రక్క వాయిద్యాలతో పని లేదు. కేవలం తాళాలు మాత్రం ప్రక్క వాయిద్యంగా వుంటే సరిపోతుంది. ఇంకో రకం: దీనికి అనేక తంత్రులు కలిగి కర్రతో చేసినదై వుంటుండు. వీటిని బుర్రకథకులు, ఒగ్గు కథకులు ఉపయోగిస్తారు. దీనిని ప్రక్కవాయిద్యాల తోనే ఉపయోగిస్తారు. దీనికి ప్రక్కవాయిద్యం తప్పని సరిగా గుమ్మెత్త వుంటుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తంబుర&oldid=2292211" నుండి వెలికితీశారు