ఘటం (వాయిద్యం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘటం

ఘటం అనేది ఒక విధమైన కర్ణాటక సంగీతంలో ఉపయోగించే వాద్య పరికరము. ఇది కుండ మాదిరిగా ఉంటుంది.