నాట్ల పాటలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వరి, మిరప, వంగ, టొమేటో లాంటి పంటలను ముందుగా బావుల కిందనో, చెరువుల కిందనో, దొరువుల కిందనో కొంత నేలను తడిపి చిక్కగా నారుపోసి పండిస్తారు. ఇవి చిన్నచిన్న కయ్యలు కాబట్టి నీరు పొయ్యడం, సంరక్షించడం సులువైన పని. నారు మొలకలు వచ్చి దాదాపు నెల రోజులు పెరిగిన తర్వాత ఆ నారును పీకి చిన్న చిన్న కట్టలుగా కట్టి తోటల్లోకి తీసుకువచ్చి నాటుతారు. నారును సాధారణంగా స్త్రీలే నాటుతారు. నాట్లు వేసేటప్పుడు వారు తమ శ్రమను మరిచిపోవడానికి పాడుకునే పాటలే నాట్ల పాటలు. ఒకరు పాడుతుంటే ఇతరులు పలుకుతుంటారు.

జానపద గీతాలు

జోల పాటలు || లాలి పాటలు || పిల్లల పాటలు || బతుకమ్మ పాటలు || గొబ్బిళ్ళ పాటలు || సుమ్మీ పాటలు || బొడ్డేమ్మ పాటలు || వానదేవుని పాటలు || తుమ్మెద పాటలు || సిరిసిరి మువ్వ పాటలు || గొల్ల పాటలు || జాజఱ పాటలు || కోలాటపు పాటలు || భ్రమర గీతాలు || నాట్ల పాటలు || కలుపు పాటలు || కోతల పాటలు || చెక్కభజన పాటలు || జట్టిజాం పాటలు || వీధిగాయకుల పాటలు || పెళ్ళి పాటలు || గ్రామదేవతల పాటలు || తత్త్వాలు || భిక్షుకుల పదాలు || ఇంకా వర్గీకరింపబడని గీతాలు