పంచకావ్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు సాహిత్యంలో ఐదు ప్రముఖ రచనలు "పంచ కావ్యములు"గా లేదా "పంచ ప్రబంధములు"గా ప్రసిద్ధి చెందాయి.

సంస్కృత భాషలో పంచ కావ్యాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి :

కన్నడ సాహిత్యము లో:[3]

 1. పంపభారతము (పంపకవి రచన)
 2. ఆది పురాణము ()
 3. శాంతిపురాణము
 4. గదా యుద్ధము
 5. కర్ణాట కాదంబరి.

తమిళ భాష లో పంచ కావ్యాలు:[4]

 1. శిలప్పదిగారం
 2. మణిమేఖల
 3. జీవక చింతామణి
 4. వళయాపతి
 5. కుండలకేశి

మూలాలు

[మార్చు]
 1. "Allasani Peddana". vedapanditulu.net. Archived from the original on 2012-08-04. Retrieved 2008-10-10.
 2. Sonti, Venkata Suryanarayana Rao. "Panchakavyas in Telugu Literature". mihira.com. Archived from the original on 2005-05-03. Retrieved 2008-10-10.
 3. A history of Kanarese literature. Retrieved 1 August 2020.
 4. Historical sketches of ancient Dekhan. Retrieved 1 August 2020.