వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ 1/ప్రాజెక్టు వ్యాసాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

List[మార్చు]

call via parameter https://tools.wmflabs.org/wikiviewstats/?type=myfavs&favurl=https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=WP:WP/QIPWT/Articles&Section=List
config in settings https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=WP:WP/QIPWT/Articles#List

నిర్వహణ పేజీలు[మార్చు]

call via parameter https://tools.wmflabs.org/wikiviewstats/?type=myfavs&favurl=https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=WP:WP/QIPWT/Articles&Section=నిర్వహణ_పేజీలు
config in settings https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=WP:WP/QIPWT/Articles#నిర్వహణ_పేజీలు