అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తాలూకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతదేశం పాలనా వ్యవస్థ విభాగాలు

పాలనా వ్వవస్థ పరంగా భారత దేశం కొన్ని రాష్ట్రాల సముదాయం (Union of States) . ప్రతి రాష్ట్రాన్ని కొన్ని జిల్లాలుగా విభజించారు. (కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొన్ని జిల్లాలను కలిపి ఒక రెవిన్యూ డివిజన్‌గా కూడా పరిగణిస్తారు.) ఒక్కొక్క జిల్లాను కొన్ని ఉప విభాగాలుగా చేశారు. ఇలాంటి ఉప విభాగాలను తాలూకా, తహసీలు, మండలం , పరగణా, మహాకుమా వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. అత్యధిక రాష్ట్రాలలో "తాలూకా", "తహసీలు", "మండల్" పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి.

సాధారణంగా జిల్లాలో విభాగాలు ఇలా ఉంటాయి

 • పెద్ద నగరమైతే అది ఒక మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (మహానగర పాలిక) గా పరిగణింపబడుతుంది.
 • ఒకమాదిరి పట్టణమైతే అది ఒక మునిసిపాలిటీ (నగరపాలిక) గా పరిగణింపబడుతుంది.
 • పెద్ద గ్రామాన్ని "నగర పంచాయితీ"గా పరిగణించడం కొన్ని రాష్ట్రాలలో జరుగుతుంది.
 • తతిమ్మా వాటిలో కొన్ని కొన్ని గ్రామాల సముదాయాన్ని ఒక మండలం లేదా తహసీలు లేదా తాలూకాగా విభజించడం జరుగుతుంది.
 • కొన్ని గ్రామ పంచాయితీల సముదాయాన్ని "బ్లాక్" లేదా "సమితి" అనే విభాగం (తాలూకా కంటే చిన్నది, పంచాయితీ కంటే పెద్దది) కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఉంది.

రాష్ట్రంలో తాలూకాలు[మార్చు]

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా తాలూకాళు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ARUNACHAL PRADESH

తవాంగ్ - Tawang[మార్చు]

 • జెమితాంగ్ సర్కిల్ - Zemithang Circle
 • లుమ్లా సర్కిల్ Lumla - Circle
 • డుడుంఘర్ సర్కిల్ - Dudunghar Circle
 • తవాంగ్ సర్కిల్ - Tawang Circle
 • జాంగ్ సర్కిల్ - Jang Circle
 • ముక్తో సర్కిల్ - Mukto Circle
 • తింగ్బు సర్కిల్ - Thingbu Circle

పశ్చిమ కామెంగ్ - West Kameng[మార్చు]

 • దిరాంగ్ సర్కిల్ - Dirang Circle
 • నాఫ్రా సర్కిల్ - Nafra Circle
 • బోండిలా సర్కిల్ - Bomdila Circle
 • కలక్తంగ్ సర్కిల్ - Kalaktang Circle
 • రూపా సర్కిల్ - Rupa Circle
 • సింగ్చుంగ్ సర్కిల్ - Singchung Circle
 • జామిరి సర్కిల్ - Jamiri Circle
 • త్రిజినో సర్కిల్ - Thrizino Circle
 • భలూక్పాంగ్ సర్కిల్ - Bhalukpong Circle
 • బలేమూ సర్కిల్ - Balemu Circle

తూర్పు కమెంగ్ - East Kameng[మార్చు]

 • సీజోసా సర్కిల్ - Seijosa Circle
 • పక్కే కెస్సాంగ్ సర్కిల్ - Pakke Kessang Circle
 • రిచుక్రాంగ్ సర్కిల్ - Richukrong Circle
 • సెప్పా సర్కిల్ - Seppa Circle
 • లాడా సర్కిల్ - Lada Circle
 • బమెంగ్ సర్కిల్ - Bameng Circle
 • పిపు సర్కిల్ - Pipu Circle
 • ఖెనేవా సర్కిల్ - Khenewa Circle
 • ఛాయంగ్‌తాజో సర్కిల్ - Chayangtajo Circle
 • సవా సర్కిల్ - Sawa Circle

పాపుం పరే - Papum Pare *[మార్చు]

 • బలిజాన్ సర్కిల్ - Balijan Circle
 • ఇటానగర్ సర్కిల్ - Itanagar Circle
 • నహర్‌లాగున్ సర్కిల్ - Naharlagun Circle
 • దోయిముఖ్ సర్కిల్ - Doimukh Circle
 • తోరు సర్కిల్ - Toru Circle
 • సగాలీ సర్కిల్ - Sagalee Circle
 • లెపోరియాంగ్ సర్కిల్ - Leporiang Circle
 • మెంగియో సర్కిల్ - Mengio Circle
 • కిమిన్ సర్కిల్ - Kimin Circle

లోయర్ సుబాన్సిరి - Lower Subansiri[మార్చు]

 • జైరో సర్కిల్ - Ziro Circle
 • యచూలి సర్కిల్ - Yachuli Circle
 • పిస్తానా సర్కిల్ - Pistana Circle
 • పాలిన్ సర్కిల్ - Palin Circle
 • యాంగ్‌టే సర్కిల్ - Yangte Circle
 • సంగ్రాం సర్కిల్ - Sangram Circle
 • న్యాపిన్ సర్కిల్ - Nyapin Circle
 • కొలోరియాంగ్ సర్కిల్ - Koloriang Circle
 • చంబాంగ్ సర్కిల్ - Chambang Circle
 • సార్లి సర్కిల్ - Sarli Circle
 • పర్సి-పార్లో సర్కిల్ - Parsi-Parlo Circle
 • దామిన్ సర్కిల్ - Damin Circle
 • లోంగ్‌డింగ్ కోలింగ్ సర్కిల్ - Longding Koling Circle
 • తాలి సర్కిల్ - Tali Circle
 • కంపోరిజో సర్కిల్ - Kamporijo Circle
 • దోల్లుంగ్‌ముఖ్ సర్కిల్ - Dollungmukh Circle
 • రాగా సర్కిల్ - Raga Circle

అప్పర్ సుబాన్సిరి - Upper Subansiri[మార్చు]

 • టాక్సింగ్ సర్కిల్ - Taksing Circle
 • లిమెకింగ్ సర్కిల్ - Limeking Circle
 • నాచో సర్కిల్ - Nacho Circle
 • సియుమ్ సర్కిల్ - Siyum Circle
 • తలీహా సర్కిల్ - Taliha Circle
 • పాయెంగ్ సర్కిల్ - Payeng Circle
 • గిబా సర్కిల్ - Giba Circle
 • దపోరిజో సర్కిల్ - Daporijo Circle
 • పుచి గెకో సర్కిల్ - Puchi Geko Circle
 • దుమ్‌పోరిజో సర్కిల్ - Dumporijo Circle
 • బారిరిజో సర్కిల్ - Baririjo Circle

వెస్ట్ సియాంగ్ - West Siang[మార్చు]

 • మేచుకా సర్కిల్ - Mechuka Circle
 • మోనిగోంగ్ సర్కిల్ - Monigong Circle
 • పిడి సర్కిల్ - Pidi Circle
 • పయుమ్ సర్కిల్ - Payum Circle
 • టాటో సర్కిల్ - Tato Circle
 • కేయింగ్ సర్కిల్ - Kaying Circle
 • దారక్ సర్కిల్ - Darak Circle
 • కంబా సర్కిల్ - Kamba Circle
 • రుమ్‌గోంగ్ సర్కిల్ - Rumgong Circle
 • జోమ్‌లో మోబుక్ సర్కిల్ - Jomlo Mobuk Circle
 • లిరోమోబా సర్కిల్ - Liromoba Circle
 • యోమ్‌చా సర్కిల్ - Yomcha Circle
 • అలాంగ్ సర్కిల్ - Along Circle
 • టిర్బిన్ సర్కిల్ - Tirbin Circle
 • బాసర్ సర్కిల్ - Basar Circle
 • డేరింగ్ సర్కిల్ - Daring Circle
 • గెన్సీ సర్కిల్ - Gensi Circle
 • లికాబాలి సర్కిల్ - Likabali Circle
 • కాంగ్‌కు సర్కిల్ - Kangku Circle
 • బాగ్రా సర్కిల్ - Bagra Circle

ఈస్ట్ సియాంగ్ - East Siang[మార్చు]

 • బోలెంగ్ సర్కిల్ - Boleng Circle
 • రిగా సర్కిల్ - Riga Circle
 • పంగిన్ సర్కిల్ - Pangin Circle
 • రెబో-పెరిగింగ్ సర్కిల్ - Rebo-Perging Circle
 • కోయు సర్కిల్ - Koyu Circle
 • నారి సర్కిల్ - Nari Circle
 • న్యూ సెరెన్ సర్కిల్ - New Seren Circle
 • బిలాత్ సర్కిల్ - Bilat Circle
 • రుక్సిన్ సర్కిల్ - Ruksin Circle
 • సిల్లె-ఓయాన్ సర్కిల్ - Sille-Oyan Circle
 • పసీఘాట్ సర్కిల్ - Pasighat Circle
 • మెబో సర్కిల్ - Mebo Circle

అప్పర్ సియాంగ్ - Upper Siang *[మార్చు]

 • టుటింగ్ సర్కిల్ - Tuting Circle
 • మిగ్గింగ్ సర్కిల్ - Migging Circle
 • పల్లింగ్ సర్కిల్ - Palling Circle
 • గెల్లింగ్ సర్కిల్ - Gelling Circle
 • సింగా సర్కిల్ - Singa Circle
 • యింగ్‌వోంగ్ సర్కిల్ - Yingwong Circle
 • జెంగింగ్ సర్కిల్ - Jengging Circle
 • గెకు సర్కిల్ - Geku Circle
 • మారియాంగ్ సర్కిల్ - Mariyang Circle
 • కటాన్ సర్కిల్ - Katan Circle

దిబాంగ్ వేలీ - Dibang Valley[మార్చు]

 • మిపి సర్కిల్ - Mipi Circle
 • అనిని సర్కిల్ - Anini Circle
 • ఎటాలిన్ సర్కిల్ - Etalin Circle
 • అనెలిహ్ సర్కిల్ - Anelih Circle
 • కొరోన్‌లి సర్కిల్ - Koronli Circle
 • హున్‌లి సర్కిల్ - Hunli Circle
 • డేసాలి సర్కిల్ - Desali Circle
 • రోసింగ్ సర్కిల్ - Roing Circle
 • డాంబుక్ సర్కిల్ - Dambuk Circle
 • కొరోను సర్కిల్ - Koronu Circle

లోహిత్ - Lohit[మార్చు]

 • సున్‌పురా సర్కిల్ - Sunpura Circle
 • తేజు సర్కిల్ - Tezu Circle
 • హయూలియాంగ్ సర్కిల్ - Hayuliang Circle
 • మాంచల్ సర్కిల్ - Manchal Circle
 • గోయిలియాంగ్ సర్కిల్ - Goiliang Circle
 • చగ్‌లాగమ్ సర్కిల్ - Chaglagam Circle
 • కిబితూ సర్కిల్ - Kibithoo Circle
 • వాలోంగ్ సర్కిల్ - Walong Circle
 • హవాయి సర్కిల్ - Hawai Circle
 • వాక్రో సర్కిల్ - Wakro Circle
 • చౌఖమ్ సర్కిల్ - Chowkham Circle
 • నమ్‌సాయి సర్కిల్ - Namsai Circle
 • పియోంగ్ సర్కిల్ - Piyong Circle
 • మహాదేవ్‌పూర్ సర్కిల్ - Mahadevpur Circle

చాంగ్‌లాంగ్ - Changlang[మార్చు]

 • ఖిమియోంగ్ సర్కిల్ - Khimiyong Circle
 • చాంగ్‌లాంగ్ సర్కిల్ - Changlang Circle
 • నామ్టోక్ సర్కిల్ - Namtok Circle
 • మన్‌మావో సర్కిల్ - Manmao Circle
 • నాంపోంగ్ సర్కిల్ - Nampong Circle
 • జైరామ్‌పూర్ సర్కిల్ - Jairampur Circle
 • విజోయ్‌నగర్ సర్కిల్ - Vijoynagar Circle
 • మియావో సర్కిల్ - Miao Circle
 • ఖర్సాంగ్ సర్కిల్ - Kharsang Circle
 • దియూన్ సర్కిల్ - Diyun Circle
 • బోర్డుమ్‌సా సర్కిల్ - Bordumsa Circle

తిరాప్ - Tirap[మార్చు]

 • నమ్‌సాంగ్ సర్కిల్ - Namsang Circle
 • ఖోన్సా సర్కిల్ - Khonsa Circle
 • కనుబారి సర్కిల్ - Kanubari Circle
 • లోంగ్‌డింగ్ సర్కిల్ - Longding Circle
 • పుమావో సర్కిల్ - Pumao Circle
 • పంగ్‌చావో సర్కిల్ - Pangchao Circle
 • వక్కా సర్కిల్ - Wakka Circle
 • లాజు సర్కిల్ - Laju Circle

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు, వనరులు[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]