వికీపీడియా:అక్షరదోష నిర్మూలన దళం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాసాల్లో అక్షర/గుణింత, వ్యాకరణ దోషాలు ఎక్కువగా ఉండి, నాణ్యతాపరంగా ఉన్నతంగా ఉండడం లేదు. ఉత్సాహం గల సభ్యులు కలిసి, ఒక దళంగా ఏర్పడి, ఈ దోషాలను తొలగించడాన్ని ఒక ఉద్యమం లాగా చేపట్టాలనే సూచన 2007 తెలుగు వికీపీడియా సమీక్షలో వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా ఈ దళం ఏర్పడింది.

దళం విశేషాలు

[మార్చు]
 • ఆశయాలు:
  • వ్యాసాల్లోని అక్షర దోషాలను నిర్మూలించి, వాటి నాణ్యతను పెంచడం.
  • దోషాలను తొలగించడం పట్లే కాకుండా, వాటిని నివారించడం పట్ల సభ్యులకు సూచనలివ్వడం
 • రణన్నినాదం: దోషాలు కనిపిస్తే క్షమించకండి, తుదముట్టించండి.
 • దళ సభ్యుల పెట్టె: {{అక్షరదోష నిర్మూలన దళ సభ్యులు}}

దళంలో చేరే విధానం

[మార్చు]

చాలా సులభం. {{అక్షరదోష నిర్మూలన దళ సభ్యులు}} అనే మూసను మీ సభ్యుని పేజీలో పెట్టుకోండి. దాంతో మీరు ఈ దళంలో చేరినట్లే. అలాగే మీ పేరును దళ సభ్యులు విభాగంలో చేర్చండి.

దళ కార్యక్రమాలు

[మార్చు]
 • దోషాలు నిర్మూలించవలసిన వ్యాసాల జాబితా వర్గం:అచ్చుతప్పులు దిద్దవలసిన వ్యాసాలు వర్గంలో ఉంటుంది. ఇదే ఈ దళానికి కార్యక్షేత్రం.
 • ప్రధాన (మొదటి) నేమ్ స్పేసు లోని వ్యాసాలను గమనిస్తూ ఉండాలి. రోజుకు మూడు లేదా నాలుగు వ్యాసాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచెయ్యాలి.
 • వ్యాసాల్లో అక్షర/గుణింత, వ్యాకరణ దోషాలను గమనించినపుడు, వెంటనే సరిదిద్దాలి.
 • వ్యాసాన్ని పూర్తిగా సరిదిద్దలేని పక్షంలో ఆ పేజీలో అన్నిటికంటే పైన {{అచ్చుతప్పులు}} అనే మూసను ఉంచాలి. దాంతో సదరు పేజీ వర్గం:అచ్చుతప్పులు దిద్దవలసిన వ్యాసాలు అనే వర్గానికి చేరుతుంది.
 • దళ లక్ష్యం అక్షర/గుణింత, వ్యాకరణ దోషాలను నిర్మూలించడం మాత్రమే. వ్యాస విషయంతో గానీ, వికీ శైలితో గానీ ఈ దళానికి సంబంధం లేదు.

తెవికీలో సాధారణంగా గమనిస్తూ ఉన్న దోషాలు

[మార్చు]

తెవికీలో సామాన్యంగా దొర్లుతున్న దోషాలను ఇక్కడ సూచించండి. సభ్యులు తమ రచనల్లో ఈ దోషాలు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసికోవడానికి ఈ జాబితా దోహదం చేస్తుంది.

 • RTS (తెలుగు రోమీకరణ) లో రాయడం వలన దొర్లే దోషాలు:
  1. త్వం, త్వం రాయడంలో దోషాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. లో ఉండాల్సిన చోట లొ అని ఉండటం ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం.
  2. ట, డ, త, ద వంటి అక్షరాలు రాసేటపుడు దొర్లే తప్పులు: వీటిని RTS పద్ధతిలో రాసేందుకు T, D, t, d లను వాడతాము. షిఫ్టుకీ పట్టుకోవడంలో వచ్చే తేడా వలన ఈ అక్షరాలు తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది.
  3. ట, డ వంటి అక్షరాల పక్కనే రాసే అక్షరపు గుణింతంలో దొర్లే తప్పులు: వీటిని RTS పద్ధతిలో రాసేందుకు కాపిటల్ అక్షరాలు T, D వాడతాము. వేగంగా టైపు చేసేటపుడు షిఫ్టుకీ పట్టుకొని ఈ అక్షరం టైపు చేసాక, దాని వెనువెంటే వచ్చే అక్షరం కూడా కాపిటల్ పడే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు అటువంటి అని రాయవలసిన చోట అటూవంటీ అని పడే అవకాశం ఉంది.
  4. అక్షరానికి బదులుగా యె అక్షరం కనపడుతుంది.

అక్షర దోషాలుండే పదాలు:

[మార్చు]
 • ఇకడ (ఇక్కడ)
 • మద్య (naduma)
 • ఆశియా (ఆసియా)
 • దక్షిన (krinda)
 • చెక్కర (చక్కెర)
 • టెలిపోన్ (టెలిఫోన్)
 • పోన్ (ఫోన్)
 • సమచార ం(సమాచారం)
 • ప్రత్యెక (ప్రత్యేక)
 • విదుదల (విడుదల)
 • పరిస్తితి (పరిస్థితి)
 • ఇకడ (ఇక్కడ)
 • అవుసరం (అవసరం)
 • ప్రచుర్యం (ప్రాచుర్యం)
 • పెర్లు (పేర్లు)
 • పాటశాల (badi)
 • రాష్త్ర (రాష్ట్ర)
 • వ్రుత్తి (pani)
 • క్రుషి (కృషి)
 • ప్రదమ, ప్రధమ (modati)
 • అథిక, ఆధిక (ekkuva)
 • చైర్మన్ (ఛైర్మన్)
 • అద్యక్ష (అధ్యక్ష)
 • ఉందును (ఉండును)
 • ప్రదర్సన (chupinchatam)
 • వాంచ (korika)
 • రెద్ ది(రెడ్డి)
 • శాస్వత (eppatiki)
 • తరవాత (తరువాత)
 • అబివృద్ధి (perugudala)
 • పభుత్వ (ప్రభుత్వ)
 • విధ్య (chaduvu)
 • రఛయిత (రచయిత)
 • అద్యక్షుడు (అధ్యక్షుడు)
 • జర్గిన (gadichina)
 • గర్బవతి (గర్భవతి)
 • కల్గిన (కలిగిన)
 • నుండీ (నుండి)
 • జాతియ, జతీయ (జాతీయ)
 • బాద్యత (బాధ్యత)
 • వాతవరణం (వాతావరణం)
 • లభిస్థుంది (dorukutundi)
 • సంత్రుప్తి (సంతృప్తి)
 • సాదనం (సాధనం)
 • రంద్రం (రంధ్రం)
 • ఛెరువు (చెరువు)
 • సంబందం (సంబంధం)
 • సాదారణం (సాధారణం)
 • మాత్రు (మాతృ)
 • సందర్బం (సందర్భం)
 • ప్రబావం (ప్రభావం)
 • ఛరిత్ర (చరిత్ర)
 • లబించింది (dorikindi)
 • బాద్యత (బాధ్యత)
 • పరిది (పరిధి)
 • తర్వత (తర్వాత)
 • ప్రారంబం (ప్రారంభం)
 • దర్సకత్వం (దర్శకత్వం)
 • బారతీయ, భారతియ (భారతీయ)
 • అదికారి (dora)
 • త్రుప్తి (తృప్తి)
 • మెర్రుగ్గా (manchiga)
 • స్రుష్టి (సృష్టి)
 • ద్రుష్ టి(chupu)
 • వద్ధ (వద్ద)
 • డిల్లీ (ఢిల్లీ)
 • తుర్పు (mundu)
 • విదానం (paddati)
 • సంవత్స్తరం (edadi)
 • నంచి (నుంచి)

దళ సభ్యులు

[మార్చు]