1977 హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని 68 నియోజకవర్గాల సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి 1977లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి.

ఫలితాలు

[మార్చు]
ర్యాంక్ పార్టీ పోటీ చేసిన సీట్లు సీట్లు గెలుచుకున్నారు % ఓట్లు
1 జనతా పార్టీ 68 53 49.01
2 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 56 9 27.32
3 స్వతంత్ర 68 6 21.10
మొత్తం 68

మూలం:[1]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
AC నం. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు రిజర్వేషన్ విజేత అభ్యర్థుల పేరు పార్టీ ఓట్లు రన్నరప్ అభ్యర్థుల పేరు పార్టీ ఓట్లు
1 కిన్నౌర్ ఎస్టీ ఠాకూర్ సేన్ నేగి స్వతంత్ర 10543 జ్ఞాన్ సింగ్ స్వతంత్ర 2937
2 రాంపూర్ ఎస్సీ నింజూ రామ్ జనతా పార్టీ 5572 మంగత్ రామ్ స్వతంత్ర 2947
3 రోహ్రు జనరల్ సత్య దేవ్ జనతా పార్టీ 9785 నెహర్ సింగ్ స్వతంత్ర 7113
4 జుబ్బల్-కోట్‌ఖాయ్ జనరల్ రామ్ లాల్ ఐఎన్‌సీ 11115 పదమ్ సింగ్ జినా జనతా పార్టీ 5799
5 చోపాల్ జనరల్ రాధా రామన్ జనతా పార్టీ 6466 సంత్ రామ్ స్వతంత్ర 3313
6 కుమార్సైన్ జనరల్ భాస్కర నంద్ స్వతంత్ర 7199 జై బిహారీ లాల్ ఖాచీ ఐఎన్‌సీ 5762
7 థియోగ్ జనరల్ మెహర్ సింగ్ చౌహాన్ జనతా పార్టీ 13081 విద్య ఐఎన్‌సీ 5839
8 సిమ్లా జనరల్ దౌలత్ రామ్ చౌహాన్ జనతా పార్టీ 14105 ఉషా మల్హోత్రా ఐఎన్‌సీ 3658
9 కసుంప్తి ఎస్సీ రూప్ దాస్ కశ్యప్ స్వతంత్ర 6526 షోంకియా రామ్ కశ్యప్ ఐఎన్‌సీ 4060
10 అర్కి జనరల్ నాగిన్ చంద్ర పాల్ జనతా పార్టీ 10976 కామేశ్వర్ సీపీఐ 2659
11 డూన్ జనరల్ రామ్ ప్రతాప్ స్వతంత్ర 7827 కృష్ణ మోహిని జనతా పార్టీ 5583
12 నలగర్హ్ జనరల్ విజయేంద్ర సింగ్ జనతా పార్టీ 14684 అర్జున్ సింగ్ స్వతంత్ర 3756
13 కసౌలి ఎస్సీ చమన్ లాల్ జనతా పార్టీ 5197 క్రిషన్ దత్ ఐఎన్‌సీ 4718
14 సోలన్ జనరల్ గౌరీ శంకర్ జనతా పార్టీ 7422 ఈశ్వర్ సింగ్ స్వతంత్ర 2809
15 పచ్చడ్ ఎస్సీ శ్రీ రామ్ జఖ్మీ జనతా పార్టీ 6512 విద్యా నంద్ స్వతంత్ర 3837
16 రైంకా ఎస్సీ రూప్ సింగ్ జనతా పార్టీ 8568 నైన్ సింగ్ తోమర్ ఐఎన్‌సీ 4416
17 షిల్లై జనరల్ గుమాన్ సింగ్ చౌహాన్ ఐఎన్‌సీ 5994 జగత్ సింగ్ జనతా పార్టీ 5899
18 పోంటా డూన్ జనరల్ మిల్క్ రాజ్ స్వతంత్ర 7643 రత్తన్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 5081
19 నహన్ జనరల్ శ్యామ శర్మ జనతా పార్టీ 11874 సుందర్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 4481
20 కోట్‌కెహ్లూర్ జనరల్ దౌలత్ రామ్ సంఖ్యాన్ జనతా పార్టీ 12074 కులదీప్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 4546
21 బిలాస్పూర్ జనరల్ ఆనంద్ చంద్ స్వతంత్ర 8821 సంత్ రామ్ సంత్ జనతా పార్టీ 7398
22 ఘుమర్విన్ జనరల్ నారాయణ్ సింగ్ స్వామి జనతా పార్టీ 11188 సీతా రామ్ ఐఎన్‌సీ 7728
23 గెహర్విన్ ఎస్సీ బచిత్తర్ సింగ్ జనతా పార్టీ 10466 రిఖి రామ్ ఐఎన్‌సీ 2484
24 నాదౌన్ జనరల్ నారాయణ్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 8361 ప్రేమ్ సింగ్ జనతా పార్టీ 6197
25 హమీర్పూర్ జనరల్ జగదేవ్ చంద్ జనతా పార్టీ 9322 రమేష్ చంద్ వర్మ ఐఎన్‌సీ 6686
26 బంసన్ జనరల్ రంజిత్ సింగ్ వర్మ జనతా పార్టీ 7623 భూమి దేవ్ ఐఎన్‌సీ 5002
27 మేవా ఎస్సీ అమర్ సింగ్ చౌదరి జనతా పార్టీ 8533 ధరమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 7512
28 నాదౌంట జనరల్ ఉధో రామ్ జనతా పార్టీ 9380 ప్రమోద్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 3810
29 గాగ్రెట్ ఎస్సీ సాధు రామ్ జనతా పార్టీ 7520 మిల్కీ రామ్ ఐఎన్‌సీ 6959
30 చింతపూర్ణి జనరల్ హన్స్ రాజ్ జనతా పార్టీ 7636 ఓంకార్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 6055
31 సంతోక్‌ఘర్ జనరల్ విజయ్ కుమార్ జోషి జనతా పార్టీ 14058 కాశ్మీరీ లాల్ జోషి ఐఎన్‌సీ 7111
32 ఉనా జనరల్ దేస్ రాజ్ జనతా పార్టీ 8001 సురేందర్ నాథ్ స్వతంత్ర 5314
33 కుట్లేహర్ జనరల్ రామ్ నాథ్ శర్మ జనతా పార్టీ 9836 సరళా దేవి ఐఎన్‌సీ 6000
34 నూర్పూర్ జనరల్ సంత్ మహాజన్ ఐఎన్‌సీ 12617 కేవల్ సింగ్ జనతా పార్టీ 11105
35 గంగాత్ ఎస్సీ దుర్గా దాస్ జనతా పార్టీ 9416 శంకర్ సింగ్ సీపీఐ 7261
36 జావళి జనరల్ సుజన్ సింగ్ పఠానియా జనతా పార్టీ 9965 విక్రమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 5075
37 గులేర్ జనరల్ హర్బన్స్ సింగ్ జనతా పార్టీ 6649 చందర్ కుమార్ స్వతంత్ర 5905
38 జస్వాన్ జనరల్ అగ్యా రామ్ జనతా పార్టీ 8504 పరాస్ రామ్ సీపీఐ 4760
39 ప్రాగ్‌పూర్ ఎస్సీ యోగ్ రాజ్ జనతా పార్టీ 9881 దలీప్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 5036
40 జవాలాముఖి జనరల్ కాశ్మీర్ సింగ్ రాణా జనతా పార్టీ 6992 ఈశ్వర్ చంద్ స్వతంత్ర 4827
41 తురల్ జనరల్ జియాన్ చంద్ జనతా పార్టీ 8705 తారా చంద్ స్వతంత్ర 1922
42 రాజ్‌గిర్ ఎస్సీ గులేర్ చంద్ జనతా పార్టీ 6571 మిల్కీ రామ్ గోమా ఐఎన్‌సీ 4729
43 బైజ్నాథ్ జనరల్ సంత్ రామ్ ఐఎన్‌సీ 9200 ఓం ప్రకాష్ కౌడ జనతా పార్టీ 7175
44 పాలంపూర్ జనరల్ సర్వన్ కుమార్ జనతా పార్టీ 9930 బిధి చంద్ ఐఎన్‌సీ 7633
45 సుల్లా జనరల్ శాంత కుమార్ జనతా పార్టీ 11832 బిధి చంద్ సీపీఐ 5685
46 నగ్రోటా జనరల్ హార్డియాల్ ఐఎన్‌సీ 11652 సమీందర్ ప్రకాష్ జనతా పార్టీ 6687
47 షాపూర్ జనరల్ రామ్ రత్తన్ జనతా పార్టీ 9812 కుల్తార్ చంద్ రాణా ఐఎన్‌సీ 4796
48 ధర్మశాల జనరల్ బ్రిజ్ లాల్ జనతా పార్టీ 8576 చందర్ వెర్కర్ ఐఎన్‌సీ 5649
49 కాంగ్రా జనరల్ ప్రతాప్ చౌదరి జనతా పార్టీ 8739 సురీందర్ పాల్ ఐఎన్‌సీ 6839
50 భట్టియాత్ జనరల్ శివ కుమార్ జనతా పార్టీ 8881 జగదీష్ చంద్ స్వతంత్ర 1710
51 బనిఖేత్ జనరల్ జియాన్ చంద్ జనతా పార్టీ 13235 దేస్ రాజ్ ఐఎన్‌సీ 5681
52 రాజ్‌నగర్ ఎస్సీ మోహన్ లాల్ జనతా పార్టీ 9848 విద్యా ధర్ ఐఎన్‌సీ 4367
53 చంబా జనరల్ కిషోరి లాల్ జనతా పార్టీ 11239 సాగర్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 7393
54 భర్మోర్ ఎస్టీ రామ్ చంద్ జనతా పార్టీ 7223 థాకర్ సింగ్ స్వతంత్ర 3903
55 లాహౌల్ స్పితి ఎస్టీ ఠాకూర్ దేవి సింగ్ జనతా పార్టీ 5649 శివ చంద్ స్వతంత్ర 1548
56 కులు జనరల్ కుంజ్ లాల్ జనతా పార్టీ 9688 రాజ్ క్రిషన్ గౌర్ ఐఎన్‌సీ 6324
57 బంజర్ జనరల్ మహేశ్వర్ సింగ్ జనతా పార్టీ 10478 దిలే రామ్ షబాబ్ ఐఎన్‌సీ 6495
58 అన్నీ ఎస్సీ ఇషార్ దాస్ ఐఎన్‌సీ 5573 శారదా దేవి జనతా పార్టీ 4486
59 కర్సోగ్ ఎస్సీ జోగిందర్ పాల్ జనతా పార్టీ 7582 సంగత్ రామ్ స్వతంత్ర 3200
60 చాచియోట్ జనరల్ మోతీ రామ్ జనతా పార్టీ 10423 కరమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 4588
61 నాచన్ ఎస్సీ దిల్ రామ్ జనతా పార్టీ 7222 తెహల్ దాస్ ఐఎన్‌సీ 3751
62 సుందర్‌నగర్ జనరల్ రూప్ సింగ్ జనతా పార్టీ 5105 అజిత్ రామ్ స్వతంత్ర 4278
63 బాల్ ఎస్సీ తులసీ రామ్ జనతా పార్టీ 8157 పిరూ రామ్ ఐఎన్‌సీ 7765
64 గోపాల్పూర్ జనరల్ రంగిలా రామ్ ఐఎన్‌సీ 12735 హరి సింగ్ స్వతంత్ర 2925
65 ధరంపూర్ జనరల్ ఓం చంద్ జనతా పార్టీ 9139 భిఖా రామ్ ఐఎన్‌సీ 5908
66 జోగిందర్ నగర్ జనరల్ గులాబ్ సింగ్ జనతా పార్టీ 5705 రత్తన్ లాల్ ఐఎన్‌సీ 4815
67 దరాంగ్ జనరల్ కౌల్ సింగ్ జనతా పార్టీ 6588 దీనా నాథ్ గౌతమ్ స్వతంత్ర 6057
68 మండి జనరల్ సుఖ్ రామ్ ఐఎన్‌సీ 12150 లీలా దేవి జనతా పార్టీ 6917

మూలాలు

[మార్చు]

బయటి లింకులు

[మార్చు]