1985 హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని 68 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి డిసెంబర్ 1985లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి.

ఫలితాలు

[మార్చు]
ర్యాంక్ పార్టీ పోటీ చేసిన సీట్లు సీట్లు గెలుచుకున్నారు % ఓట్లు
1 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 68 58 55.86
2 భారతీయ జనతా పార్టీ 57 7 35.87
3 స్వతంత్రులు 68 2 8.28
4 లోక్ దళ్ 3 1 1.44
మొత్తం 68

మూలం: సార్వత్రిక ఎన్నికలపై గణాంక నివేదిక, 1985 హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
AC నం. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు రిజర్వేషన్ విజేత అభ్యర్థుల పేరు పార్టీ ఓటు రన్నరప్ అభ్యర్థుల పేరు పార్టీ ఓటు
1 కిన్నౌర్ ఎస్టీ దేవ్ రాజ్ నేగి ఐఎన్‌సీ 12859 ఠాకూర్సేన్ నేగి స్వతంత్ర 10843
2 రాంపూర్ ఎస్సీ సింఘి రామ్ ఐఎన్‌సీ 19033 నింజూ రామ్ లోక్ దళ్ 4461
3 రోహ్రు జనరల్ నెహర్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 22282 ప్రతాప్ సింగ్ ముఖియా బీజేపీ 3321
4 జుబ్బల్-కోట్‌ఖాయ్ జనరల్ వీరభద్ర సింగ్ ఐఎన్‌సీ 20125 ప్రకాష్ చంద్ స్వతంత్ర 2667
5 చోపాల్ జనరల్ యోగీంద్ర చంద్ ఐఎన్‌సీ 16221 కేవల్ రామ్ చౌహాన్ స్వతంత్ర 6229
6 కుమార్సైన్ జనరల్ జై బిహారీ లాల్ ఖాచీ ఐఎన్‌సీ 14016 భగత్ రామ్ చౌహాన్ బీజేపీ 9456
7 థియోగ్ జనరల్ విద్యా స్టోక్స్ ఐఎన్‌సీ 13941 మెహర్ సింగ్ చౌహాన్ జనతా పార్టీ 10416
8 సిమ్లా జనరల్ హర్భజన్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 8825 రాధా రామన్ శాస్త్రి బీజేపీ 8195
9 కసుంప్తి ఎస్సీ షోంకియా రామ్ కశ్యప్ ఐఎన్‌సీ 12801 బాలక్ రామ్ బీజేపీ 8819
10 అర్కి జనరల్ హీరా సింగ్ పాల్ ఐఎన్‌సీ 13554 నాగిన్ చందర్ పాల్ బీజేపీ 7142
11 డూన్ జనరల్ రామ్ ప్రతాప్ చందేల్ ఐఎన్‌సీ 11878 లేఖ రామ్ స్వతంత్ర 10494
12 నలగర్హ్ జనరల్ విజయేంద్ర సింగ్ ఐఎన్‌సీ 22284 కేహర్ సింగ్ స్వతంత్ర 5237
13 కసౌలి ఎస్సీ రఘు రాజ్ ఐఎన్‌సీ 9514 చమన్ లాల్ స్వతంత్ర 6593
14 సోలన్ జనరల్ జియాన్ చంద్ తోటు ఐఎన్‌సీ 15117 రామా నంద్ బీజేపీ 4995
15 పచ్చడ్ ఎస్సీ గంగూ రామ్ ఐఎన్‌సీ 17485 శివ రామ్ బీజేపీ 5280
16 రైంకా ఎస్సీ ప్రేమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 13968 మోహన్ లాల్ బీజేపీ 5564
17 షిల్లై జనరల్ గుమాన్ సింగ్ చౌహాన్ ఐఎన్‌సీ 15852 జగత్ సింగ్ నేగి లోక్ దళ్ 6319
18 పోంటా డూన్ జనరల్ కుష్ పర్మార్ ఐఎన్‌సీ 15203 కరమ్ చంద్ బీజేపీ 10429
19 నహన్ జనరల్ అజయ్ బహదూర్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 12864 శ్యామ శర్మ జనతా పార్టీ 11065
20 కోట్‌కెహ్లూర్ జనరల్ రామ్ లాల్ ఠాకూర్ ఐఎన్‌సీ 11183 క్రిషన్ కుమార్ కౌశల్ సీపీఐ 10739
21 బిలాస్పూర్ జనరల్ బాబు రామ్ గౌతమ్ ఐఎన్‌సీ 11125 సదా రామ్ ఠాకూర్ బీజేపీ 10757
22 ఘుమర్విన్ జనరల్ కాశ్మీర్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 13694 జగదీష్ రామ్ శర్మ బీజేపీ 10528
23 గెహర్విన్ ఎస్సీ రిఖి రామ్ కొండల్ బీజేపీ 12477 బీరు రామ్ కిషోర్ ఐఎన్‌సీ 9856
24 నాదౌన్ జనరల్ ప్రేమ్ దాస్ పఖ్రోల్వి ఐఎన్‌సీ 12788 ధని రామ్ బీజేపీ 8512
25 హమీర్పూర్ జనరల్ జగదేవ్ చంద్ బీజేపీ 12753 బిధి చంద్ ఐఎన్‌సీ 11286
26 బంసన్ జనరల్ కరమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 12513 పిర్తి సింగ్ బీజేపీ 9837
27 మేవా ఎస్సీ ధరమ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 13437 మేళా రామ్ బీజేపీ 11512
28 నాదౌంట జనరల్ మంజిత్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 14692 రామ్ రత్తన్ శర్మ బీజేపీ 10387
29 గాగ్రెట్ ఎస్సీ మిల్కీ రామ్ ఐఎన్‌సీ 13664 సాధు రామ్ బీజేపీ 8460
30 చింతపూర్ణి జనరల్ గణేష్ దత్ ఐఎన్‌సీ 9864 గుల్వంత్ సింగ్ బీజేపీ 7839
31 సంతోక్‌ఘర్ జనరల్ విజయ్ కుమార్ జోషి ఐఎన్‌సీ 15591 కాశ్మీరీ లాల్ బీజేపీ 15062
32 ఉనా జనరల్ వీరేంద్ర గౌతమ్ ఐఎన్‌సీ 13463 దేస్ రాజ్ బీజేపీ 11826
33 కుట్లేహర్ జనరల్ రామనాథ్ శర్మ ఐఎన్‌సీ 13766 రంజిత్ సింగ్ జనతా పార్టీ 9714
34 నూర్పూర్ జనరల్ సత్ మహాజన్ ఐఎన్‌సీ 19643 మేఘ్ రాజ్ బీజేపీ 11460
35 గంగాత్ ఎస్సీ గిర్ధారి లాల్ ఐఎన్‌సీ 10711 దేస్ రాజ్ బీజేపీ 9074
36 జావళి జనరల్ రాజన్ సుశాంత్ బీజేపీ 14040 సుజన్ సింగ్ పఠానియా ఐఎన్‌సీ 13684
37 గులేర్ జనరల్ చందర్ కుమార్ ఐఎన్‌సీ 12223 హర్బన్స్ సింగ్ రానా బీజేపీ 9022
38 జస్వాన్ జనరల్ విప్లవ్ ఠాకూర్ ఐఎన్‌సీ 15163 జియాన్ సింగ్ బీజేపీ 5674
39 ప్రాగ్‌పూర్ ఎస్సీ యోగ్ రాజ్ ఐఎన్‌సీ 12272 వరీందర్ కుమార్ బీజేపీ 11512
40 జవాలాముఖి జనరల్ ఈశ్వర్ చంద్ స్వతంత్ర 8050 సుశీల్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 8041
41 తురల్ జనరల్ దుర్గా చంద్ లోక్ దళ్ 12775 కర్తార్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 5295
42 రాజ్‌గిర్ ఎస్సీ మిల్కీ రామ్ గోమా ఐఎన్‌సీ 10646 ఆత్మ రామ్ బీజేపీ 7306
43 బైజ్నాథ్ జనరల్ సంత్ రామ్ ఐఎన్‌సీ 13767 దులో రామ్ బీజేపీ 9462
44 పాలంపూర్ జనరల్ బ్రిజ్ బిహారీ లాల్ ఐఎన్‌సీ 11722 సర్వన్ కుమార్ బీజేపీ 9137
45 సుల్లా జనరల్ మాన్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 11018 శాంత కుమార్ బీజేపీ 10557
46 నగ్రోటా జనరల్ రామ్ చంద్ బీజేపీ 12530 హార్డియాల్ ఐఎన్‌సీ 12158
47 షాపూర్ జనరల్ విజయ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 15956 రామ్ రత్తన్ బీజేపీ 9094
48 ధర్మశాల జనరల్ మూల్ రాజ్ పద ఐఎన్‌సీ 10663 కిషన్ చంద్ బీజేపీ 9580
49 కాంగ్రా జనరల్ విద్యా సాగర్ బీజేపీ 13443 పుష్పా చౌదరి ఐఎన్‌సీ 10800
50 భట్టియాత్ జనరల్ కులదీప్ సింగ్ పఠానియా ఐఎన్‌సీ 10374 శివ కుమార్ స్వతంత్ర 8430
51 బనిఖేత్ జనరల్ ఆశా కుమారి ఐఎన్‌సీ 12891 దౌలత్ రామ్ నిర్దోషి సీపీఐ 5236
52 రాజ్‌నగర్ ఎస్సీ నంద్ కుమార్ చౌహాన్ ఐఎన్‌సీ 13026 మోహన్ లాల్ బీజేపీ 10759
53 చంబా జనరల్ సాగర్ చంద్ నాయర్ ఐఎన్‌సీ 13278 కిషోరి లాల్ బీజేపీ 9946
54 భర్మోర్ ఎస్టీ ఠాకూర్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 10689 తులసీ రామ్ బీజేపీ 7030
55 లాహౌల్ స్పితి ఎస్టీ దేవి సింగ్ ఐఎన్‌సీ 8646 శివ్ చంద్ ఠాకూర్ స్వతంత్ర 331
56 కులు జనరల్ రాజ్ క్రిషన్ గౌర్ ఐఎన్‌సీ 20685 చందర్ సైన్ ఠాకూర్ బీజేపీ 12542
57 బంజర్ జనరల్ సత్య ప్రకాష్ ఠాకూర్ ఐఎన్‌సీ 17383 మహేశ్వర్ సింగ్ బీజేపీ 16816
58 అన్నీ ఎస్సీ ఈశ్వర్ దాస్ ఐఎన్‌సీ 16106 ఖుబ్ రామ్ బీజేపీ 12123
59 కర్సోగ్ ఎస్సీ జోగిందర్ పాల్ బీజేపీ 11925 మన్షా ​​రామ్ ఐఎన్‌సీ 8540
60 చాచియోట్ జనరల్ శివ లాల్ ఐఎన్‌సీ 12958 మోతీ రామ్ స్వతంత్ర 11074
61 నాచన్ ఎస్సీ టేక్ చంద్ ఐఎన్‌సీ 14039 దిలే రామ్ (మహదేవ్) బీజేపీ 8332
62 సుందర్‌నగర్ జనరల్ రూప్ సింగ్ బీజేపీ 10220 ధర్మ్ దత్ ఐఎన్‌సీ 8492
63 బాల్ ఎస్సీ పీరు రామ్ ఐఎన్‌సీ 12719 దామోదర్ దాస్ బీజేపీ 12440
64 గోపాల్పూర్ జనరల్ రంగిలా రామ్ ఐఎన్‌సీ 18423 లీలా శర్మ బీజేపీ 7586
65 ధరంపూర్ జనరల్ నాథ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 13713 ఓం చంద్ బీజేపీ 6023
66 జోగిందర్ నగర్ జనరల్ రతన్ లాల్ స్వతంత్ర 12790 గులాబ్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 10075
67 దరాంగ్ జనరల్ కౌల్ సింగ్ ఐఎన్‌సీ 17344 దీనా నాథ్ బీజేపీ 8498
68 మండి జనరల్ దుర్గా దత్ ఐఎన్‌సీ 12166 కన్హయ లాల్ బీజేపీ 10884

మూలాలు

[మార్చు]

బయటి లింకులు

[మార్చు]