హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
హిమాచల్ ప్రదేశ్

భారతదేశంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు భారత రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా నిర్వహించబడతాయి.

లోక్‌సభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
సంవత్సరం లోక్‌సభ ఎన్నికలు పార్టీల వారీగా వివరాలు
1951 1వ లోక్‌సభ మొత్తం: 3. కాంగ్రెస్ : 3
1957 2వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1962 3వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1967 4వ లోక్‌సభ మొత్తం: 6. కాంగ్రెస్ : 6
1971 5వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1977 6వ లోక్ సభ మొత్తం: 4. జనతా పార్టీ/BLD : 4.
1980 7వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1984 8వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1989 9వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
1991 10వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 2, కాంగ్రెస్ : 2
1996 11వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1998 12వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
1999 13వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, HVC : 1
2004 14వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 3, బిజెపి : 1
2009 15వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
2014 16వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బీజేపీ : 4
2019 17వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బీజేపీ : 4
ఎన్నికలు లోక్‌సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు నియోజకవర్గాలు
పార్టీ సీట్లు కంగ్రా మండి హమీర్పూర్ సిమ్లా మహాసు చంబ
1951 1వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1957 2వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1962 3వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1967 4వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 6 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్
1971 5వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1977 6వ లోక్‌సభ JP 4 జెపి జెపి జెపి జెపి Not There Not There
1980 7వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1984 8వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1989 9వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1991 10వ లోక్‌సభ బిజెపి/కాంగ్రెస్ 4 బిజెపి కాంగ్రెస్ బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1996 11వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1998 12వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1999 13వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2004 14వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
2009 15వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి కాంగ్రెస్ బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2014 16వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2019 17వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
తరువాతి ఎన్నికలు 18వ లోక్‌సభ TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]

1952 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1952 1వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 24 యశ్వంత్ సింగ్ పర్మార్ కాంగ్రెస్
కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ 3
స్వతంత్ర 8
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1
మొత్తం 36

1967 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1967 2వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 34 యశ్వంత్ సింగ్ పర్మార్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనసంఘ్ 7
స్వతంత్ర 16
స్వతంత్ర పార్టీ 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 2
మొత్తం 60

1972 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1972 3వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 53 ఠాకూర్ రామ్ లాల్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనసంఘ్ 5
స్వతంత్ర 7
లోక్ రాజ్ పార్టీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

1977 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1977 4వ విధానసభ జనతా పార్టీ 53 శాంత కుమార్ JP
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 9
స్వతంత్ర 6
మొత్తం 68

1982 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1982 5వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 31 ఠాకూర్ రామ్ లాల్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 29
స్వతంత్ర 6
జనతా పార్టీ 2
మొత్తం 68

1985 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1985 6వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 58 వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 7
స్వతంత్ర 2
లోక్ దళ్ 1
మొత్తం 68

1990 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1990 7వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 46 శాంత కుమార్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 9
జనతాదళ్ 11
స్వతంత్ర 1
సిపిఐ 1
మొత్తం 68

1993 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1993 8వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 52 వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 8
స్వతంత్ర 7
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

1998 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1998 9వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 31 ప్రేమ్ కుమార్ ధుమాల్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 31
హిమాచల్ వికాస్ కాంగ్రెస్ 5
స్వతంత్ర 1
మొత్తం 68

2003 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2003 10వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 43 వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 16
స్వతంత్ర 6
హిమాచల్ వికాస్ కాంగ్రెస్ 1
లోక్ జనశక్తి పార్టీ 1
లోక్తాంత్రిక్ మోర్చా హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1
మొత్తం 68

2007 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2007 11వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 41 ప్రేమ్ కుమార్ ధుమాల్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 23
స్వతంత్ర 3
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ 1
మొత్తం 68

2012 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2012 12వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 36 వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 26
స్వతంత్ర 5
హిమాచల్ లోఖిత్ పార్టీ 1
మొత్తం 68

2017 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2017 13వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 44 జై రామ్ ఠాకూర్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 21
స్వతంత్ర 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

2022 శాసనసభ ఎన్నికలు

[మార్చు]
ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2022 14వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 40 సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 25
స్వతంత్ర 3
మొత్తం 68

మూలాలు

[మార్చు]