కర్రబొగ్గు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ప్రధానంగా కర్బనం, తగినంత గాలి లెని చోట కట్టెలు మండించినపుడు యేర్పడుతుంది. దీనికి పొగరాదు. ఇది కట్టెల కంటే మెరుగైన ఇంధనం. పెద్ద ఎత్తున అడవుల నిర్మూలనం వల్ల కట్టెలు, తద్వారా కర్రబొగ్గు కనుమరుగవుతున్నాయి.