నాగాలాండ్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాగాలాండ్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం
లోక్‌సభ నియోజకవర్గం
స్థాపన లేదా సృజన తేదీ1967 మార్చు
దేశంభారతదేశం మార్చు
వున్న పరిపాలనా ప్రాంతంనాగాలాండ్ మార్చు
అక్షాంశ రేఖాంశాలు25°40′12″N 94°7′12″E మార్చు
పటం

నాగాలాండ్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గం భారతదేశంలోని 543 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో, మిజోరాం రాష్ట్రంలోని ఏకైక లోక్‌సభ నియోజకవర్గం.[1] ఈ నియోజకవర్గం దీమాపూర్,ఛుమౌకేడిమ, నియూలండ్, పెరెన్, కోహిమా, త్సేమియు, జునెబోటొ, ఫెక్, మొకొక్‌ఛుంగ్, వోఖా, మోన్, లాంగ్‌లెంగ్, తుఏన్‌సాంగ్, కిఫిరే, శమటర్ జిల్లాల పరిధిలో 60 అసెంబ్లీ స్థానాలతో ఏర్పాటైంది.[2]

లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధిలో అసెంబ్లీ స్థానాలు[మార్చు]

నియోజకవర్గ సంఖ్య పేరు రిజర్వ్ జిల్లా 2018 ఎమ్మెల్యే పార్టీ
1 దిమాపూర్-I జనరల్ దీమాపూర్ H. తోవిహోటో అయేమి బీజేపీ
2 దిమాపూర్-II ఎస్టీ దీమాపూర్ మోతోషి లాంగ్‌కుమెర్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
3 దిమాపూర్-III చమౌకెడిమా అజెటో జిమోమి నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
4 ఘస్పని-I చమౌకెడిమా N. జాకబ్ జిమోమి బీజేపీ
న్యూలాండ్
5 ఘస్పని-II చమౌకెడిమా జాలియో రియో నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
6 టెన్నింగ్ పెరెన్ NR జెలియాంగ్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
7 పెరెన్ పెరెన్ TR Zeliang నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
8 పశ్చిమ అంగామి కోహిమా కెనీజాఖో నఖ్రో నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
9 కోహిమా టౌన్ కోహిమా నిక్కీ కిరే నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
10 ఉత్తర అంగామి-I కోహిమా ఖ్రీహు లీజీట్సు నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
11 ఉత్తర అంగామి-II కోహిమా నీఫియు రియో నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
12 త్సెమిన్యు త్సెమిన్యు ఆర్. కింగ్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
13 పుగోబోటో జునెబోటొ వై. విఖేహో స్వు నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
14 దక్షిణ అంగామి-I కోహిమా నేను యోఖాని నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
15 దక్షిణ అంగామి-II కోహిమా జాలే నీఖా నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
16 ప్ఫుట్సెరో ఫెక్ నీబా క్రోను నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
17 చిజామి ఫెక్ కేజీని ఖలో నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
18 చోజుబా ఫెక్ చోటీసుహ్ సాజో నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
19 ఫేక్ ఫెక్ కుజోలుజో నీను నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
20 మేలూరి ఫెక్ యిటచు నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
21 తులి మోకోక్‌చుంగ్ అమెంబా యాడెన్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
22 ఆర్కాకాంగ్ మోకోక్‌చుంగ్ ఇమ్నతీబా జమీర్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
23 ఇంపూర్ మోకోక్‌చుంగ్ డా. ఇమ్తివాపాంగ్ ఎయిర్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ మోకోక్‌చుంగ్ టోంగ్‌పాంగ్ ఓజుకుమ్ స్వతంత్ర
25 మొంగోయా మోకోక్‌చుంగ్ న్గాంగ్షి K. Ao నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
26 ఆంగ్లెండెన్ మోకోక్‌చుంగ్ ఇమ్తికుమ్‌జుక్ లాంగ్‌కుమెర్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ మోకోక్‌చుంగ్ మెట్సుబో జమీర్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
28 కోరిడాంగ్ మోకోక్‌చుంగ్ ఇమ్‌కాంగ్ ఎల్. ఇమ్చెన్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ మోకోక్‌చుంగ్ లాంగ్రినెకెన్ బీజేపీ
30 అలోంగ్టాకీ మోకోక్‌చుంగ్ టెంజెన్ ఇమ్మా వెంట బీజేపీ
31 అకులుతో జునెబోటొ కజేతో కినిమి బీజేపీ
32 అటోయిజ్ జునెబోటొ పిక్టో నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
33 సురుహోటో జునెబోటొ H. ఖెహోవి బీజేపీ
34 అఘునాటో జునెబోటొ పుఖాయీ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
35 జున్‌హెబోటో జునెబోటొ కె. తోకుఘ సుఖాలు నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
36 సతఖా జునెబోటొ జి. కైటో ఆయ్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
37 టియు వోఖా యతుంగో పాటన్ బీజేపీ
38 వోఖా వోఖా డా. చుంబెన్ ముర్రీ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
39 సానిస్ వోఖా మ్హతుంగ్ యథాన్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
40 భండారి వోఖా మ్మ్హోన్లుమో కికాన్ బీజేపీ
41 టిజిట్ వోఖా P. పైవాంగ్ కొన్యాక్ బీజేపీ
42 వాక్చింగ్ మోన్ YM యోలోవ్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
43 తాపీ మోన్ నోక్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
44 ఫోమ్చింగ్ మోన్ పోహ్వాంగ్ కొన్యాక్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
45 తెహోక్ మోన్ CL జాన్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
46 మోన్ టౌన్ మోన్ N. థాంగ్వాంగ్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
47 అబోయ్ మోన్ ఎషక్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
48 మోకా మోన్ EE Pangteang నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
49 తమ్లూ లాంగ్‌లెంగ్ BS చాలా ఎక్కువ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
50 లాంగ్‌లెంగ్ లాంగ్‌లెంగ్ S. న్యూ ఫోమ్ బీజేపీ
51 నోక్సెన్ తుఏన్‌సాంగ్ H. చుబా చాంగ్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే తుఏన్‌సాంగ్ ముథింగ్న్యుబా సంగతం నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I  తుఏన్‌సాంగ్ టోన్యాంగ్ చాంగ్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II తుఏన్‌సాంగ్ కేజోంగ్ చాంగ్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
55 తోబు మోన్ N. బోంగ్‌ఖావో కొన్యాక్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
56 నోక్‌లాక్ నోక్‌లాక్ H. హైయింగ్ బీజేపీ
57 తోనోక్‌న్యు తుఏన్‌సాంగ్ L. ఖుమో ఖియామ్నియుంగన్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
58 షామటోర్-చెస్సోర్ షామటోర్ తోషి వింగ్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి కిఫిరే V. వెయ్యి జీడిపప్పు బీజేపీ
60 పుంగ్రో కిఫిరే కిఫిరే T. యాంగ్సెయో సంగతం స్వతంత్ర

ఎన్నికైన పార్లమెంటు సభ్యులు[మార్చు]

ఎన్నికల సభ్యుడు పార్టీ
1967 ఎస్సీ జమీర్[3] నాగాలాండ్ జాతీయవాద సంస్థ
1971 ఎ. కెవిచూసా యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్
1977 రానో ఎం. షైజా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్
1980 చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ స్వతంత్ర
1984 కాంగ్రెస్
1989 షికిహో సెమా
1991 ఇంచలేంబ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ కౌన్సిల్
1996 కాంగ్రెస్
1998 కె. అసుంగ్బా సంగతం
1999
2004 W. వాంగ్యుహ్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్
2009 CM చాంగ్
2014 నీఫియు రియో
2018 (పోల్ ద్వారా) తోఖేహో యెప్తోమి నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ
2019 [4]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Zee News (2019). "Nagaland Lok Sabha constituency" (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 7 October 2022. Retrieved 7 October 2022.
  2. "General Election 2019 - Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 23 May 2019.
  3. Ananth, Venkat (22 April 2014). "The explainer: Uncontested elections". Livemint. Retrieved 30 May 2014.
  4. The Indian Express (22 May 2019). "Lok Sabha elections results 2019: Here is the full list of winners constituency-wise" (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 18 September 2022. Retrieved 18 September 2022.