పందలపాడు సైదులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజయవాడ ఆకాశవాణిలో నాదస్వరవిద్వాంసుడు. పందలపాడు సైదులు ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు తాలూకా పందలపాడు లో షేక్ హసాన్, అల్లీబీ దంపతులకు 1926 లో జన్మించారు.ఈయన తనతండ్రి వద్ద కుంకలగుంట సైదులు గారి వద్ద నాదస్వరం నేర్చుకున్నారు.స్వగ్రామంలోనే సువర్ణ కంకణ గ్రహీత.