పరావర్తకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A traditional umbrella-style reflector, used to diffuse light from a photographic lamp to which it is normally attached.

ఛాయాచిత్రకళ లో పరావర్తకం లేదా రిఫ్లెక్టరు (Reflector) ఒక గొడుగు మాదిరిగా కనిపించి ప్రత్యేకమైన పరికరం. ఇది మెరిసే ఉపరితలాన్ని కలిగి కాంతి ని పరావర్తనం చెందించి వస్తువుమీద కేంద్రీకరించేటట్లు చేస్తుంది.

రకాలు[మార్చు]

అంబ్రెల్లాలు ముఖ్యంగా రెండు వర్గాలు:

దీపపు రిఫ్లెక్టర్లు[మార్చు]

Diagram of a lamp reflector, showing path that light typically takes from a light source.

Similar to a domestic lampshade, these reflectors are fixed to an artificial light source (for example, a filament bulb or flash tube) to direct and shape the otherwise scattered light, reflecting it off their concave inner surfaces and directing it towards the scene to be photographed. Although there are a large number of variants, the most common types are:

The reflector factor is the ratio of the illumination provided by a lamp fitted within a reflector to the illumination provided without any reflector fitted. A matte reflector will typically have a reflector factor of around 2, due to its more diffuse effect, while a polished or metallic-finished reflector may have a factor of up to 6.[1]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Focal Encyclopedia of Photography, Leslie Stroebel, Richard D. Zakia, (Focal Press, 3rd edn.) p. 689