బహిర్గత పరిహారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
బహిర్గత పరిహారం లేని మంచు కొండల ఛాయాచిత్రం
+2EV బహిర్గత పరిహారంతో అదే మంచు కొండల ఛాయాచిత్రం

బహిర్గత పరిహారం (ఆంగ్లం:Exposure Compensation) ఛాయాచిత్రకళలో బహిర్గతాన్ని ఛాయాచిత్ర బహిర్గత కొలబద్ద (Photographic Exposure Meter) చే సరిచేయు ఒక సాంకేతికాంశం. ఛాయాచిత్రం కావలసినంత కాంతివంతంగా రాకుండా ఉండే కారకాలని (ఉదా: అసాధారణ కాంతి ప్రసరణ, కెమెరా వ్యవస్థలోని తేడాలు, ఫిల్టర్లు, అప్రమాణీక ప్రక్రియలు, ఉద్దేశ్యపూర్వక అతిబహిర్గతం/అల్పబహిర్గతం వంటి వాటిని) దృష్టిలో ఉంచుకొని బహిర్గతం సరిచేయబడుతుంది. సినిమాటోగ్రఫిలో బహిర్గత పరిహారాన్ని షట్టరు కోణం, ఫిలిం వేగం, బహిర్గత సూచిక, ఇతరాలలోని తేడాల వలన బహిర్గతాలలో కలగే వ్యత్యాసాలని సరిచేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు.