వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/కళాసమాహారం/చిత్రలేఖనం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
 
=== ప్రాజెక్టు లో భాగం అయ్యే వ్యాసాల స్థితిగతులు ===
{| class="wikitable"
|+ ప్రాజెక్టు లో భాగం అయ్యే వ్యాసాలు
|-
! వ్యాసం !! స్థితి !! కామెంటు
|-
| [[ఆక్రిలిక్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[రంగు పెన్సిళ్ళు]]/[[కలర్ పెన్సిళ్ళు]], అటు తర్వాత [[జలవర్ణ చిత్రలేఖనం]]/[[వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్]] వ్యాసాలు సృష్టించాలి. [[ఆయిల్ పెయింటింగ్]]/[[తైలవర్ణ చిత్రలేఖనం]] కు ముందే ఈ వ్యాసం సృష్టించాలి/మొలక స్థాయి దాటించాలి
|-
| [[ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్ప్రెషనిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్]]/[[నైరూప్య చిత్రలేఖనం]], అటు తర్వాత [[ఎక్స్ప్రెషనిజం]] వ్యాసాలు సృష్టిస్తే, ఈ వ్యాసం సృష్టికి దారులు పడతాయి
|-
| [[ఆయిల్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[డూడుల్]], [[పెన్సిల్ స్కెచ్]] [[కలర్ పెన్సిల్]], అటు పిమ్మట [[వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్]], [[ఆక్రిలిక్ పెయింటింగ్]] మొలక స్థాయి లను దాటించాకే ఈ వ్యాసం సృష్టించాలి
|-
| [[ఆలిగోరి]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఇంప్రెషనిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఎక్స్ప్రెషనిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[కలర్ పెన్సిల్]] ([[రంగు పెన్సిళ్ళు]]) || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[డూడుల్]], [[పెన్సిల్ స్కెచ్]] లను మొలక స్థాయి దాటించాకే ఈ వ్యాసం సృష్టించాలి
|-
| [[కలర్ ఫీల్డ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> ||
|-
| [[కుంచె]] || <font style="background:green"> వ్యాసం ఉంది </font> || వ్యాసం ఉంది కానీ విస్తరణ/శుద్ధి అవసరం
|-
| [[క్యూబిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[కేవ్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> ||
|-
| [[చిత్రం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || కేవలం ఈ పదం పైన వ్యాసం లేదు. చిత్రం ఏదైనా కావచ్చు. రేఖా చిత్రం, ఛాయా చిత్రం, చలన చిత్రం వంటివి
|-
| [[చిత్రకారుడు]] || <font style="background:green"> వ్యాసం ఉంది </font> || ఈ వ్యాసాన్ని (ఆంగ్ల వికీ లో సైతం) [[చిత్రలేఖనం]] వ్యాసానికి దారి మార్పు చేశారు. ఈ రెండు వేర్వేరు వ్యాసాలని, చిత్రకారుడు కు ప్రత్యేక వ్యాసం ఉండాలని నా అభిప్రాయం
|-
| [[చిత్రలేఖనం]] || <font style="background:yellow"> విస్తరణ జరుగుచున్నది </font> || వ్యాసం ఉంది కానీ, దీనిని విస్తరించవలసిన అవసరం ఉన్నది.
|-
| [[చిత్రలేఖనం చరిత్ర]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || [[చిత్రలేఖనం]] వ్యాసం తర్వాతి అంశం ఇదే
|-
| [[జలవర్ణ చిత్రలేఖనం]] || <font style="background:green"> విస్తరణ జరుగుచున్నది </font> || మొదట [[డూడుల్]], [[పెన్సిల్ స్కెచ్]] [[కలర్ పెన్సిల్]] వ్యాసాలు మొలక స్థాయి దాటాకే ఈ వ్యాసాన్నిసృష్టించాలి
|-
| [[తైలవర్ణ చిత్రలేఖనం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[డూడుల్]], [[పెన్సిల్ స్కెచ్]] [[కలర్ పెన్సిల్]], అటు పిమ్మట [[వాటర్ కలర్ పెయింటింగ్]], [[ఆక్రిలిక్ పెయింటింగ్]] మొలక స్థాయి లను దాటించాకే ఈ వ్యాసం సృష్టించాలి
|-
| [[డాడా]] లేదా [[డాడాయిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[దృశ్య కళ]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || [[చిత్రలేఖనం]] వ్యాసానికి ముందే సృష్టించబడవలసిన వ్యాసం.
|-
| [[నైరూప్య చిత్రలేఖనం]]/[[నైరూప్య చిత్రకళ]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[పాప్ ఆర్ట్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[పేస్టెల్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కలర్ పెన్సిల్]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దాని తర్వాతే ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[పోర్ట్రెయిట్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[పోస్ట్ ఇంప్రెషనిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ప్లూరలిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఫావిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఫిగర్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఫోటోరియలిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ఫ్యూచరిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[బాడిగాన్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[బౌహాస్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[మాడర్న్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[మాడర్న్ క్యూబిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[యాక్షన్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[రియలిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[రినైజెన్స్]] || <font style="background:yellow"> మొలక వ్యాసం </font> || వ్యాసం మొలక స్థాయిలో ఉంది. ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[రంగు పెన్సిళ్ళు]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[డూడుల్]], [[పెన్సిల్ స్కెచ్]] వ్యాసాలు సృష్టించాలి. ఆ తర్వాతే వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[లిరికల్ ఆబ్స్ట్రాక్షన్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[ల్యాండ్ స్కేప్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[వేద్యుత]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[స్టిల్ లైఫ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[సమకాలీన చిత్రకళ]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[సర్రియలిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[హైపర్ రియలిజం]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
|-
| [[హార్డ్ ఎడ్జ్డ్ పెయింటింగ్]] || <font style="background:red"> వ్యాసం లేదు </font> || మొదట [[కళా ఉద్యమం]] వ్యాసం సృష్టించాలి. దానిలో భాగంగా ఈ వ్యాసాన్ని విస్తరించాలి
 
ఈ ప్రాజెక్టు లో ఏయే వ్యాసాలు ఉన్నాయి? ఏవి లేవు? ఏవి మొలక స్థాయిలో ఉన్నాయి? ఏవి విస్తరించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ వివరాలకై '''[[వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/కళాసమాహారం/చిత్రలేఖనం/వ్యాసాల స్థితిగతులు|ఇక్కడ]]''' క్లిక్ చేయండి
|}
 
==సహాయం==
11,659

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/3223018" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ