వికీపీడియా:Bot/Requests for approvals

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Instructions

Old Requests: 1, 2, 3


Request format
== [[User:BotUsername|BotUsername]] ==
Hello! I would like to request a bot flag for [[User:BotUsername|BotUsername]].
* Operator: [[User:Username|Username]]
* Operator's home project: [[:xx:User:Username]]
* Software :
* Purpose: Interwiki
* Have bot flag at: 
* Details: 
Thank you! 


Operator: Cyberpower678

Automatic or manually assisted: Automatic

Programming language(s): PHP

Function summary: Identify and repair dead links

Edit period(s) (e.g. continuous, daily, one time run): continuous

Edit rate requested: Up to 60 edits per minute

Already has a bot flag (Y/N): N

Function details: InternetArchiveBot will crawl through all of the articles of Wikipedia, search for dead links, and then attempt to add archive URLs to them. The bot has been invited per వికీపీడియా:రచ్చబండ/పాత_చర్చ_65#తెలుగు_వికీపీడియా_కొరకు_ఇంటర్నెట్_ఆర్కైవ్_బాటు_-సముదాయ_స్పందన and https://phabricator.wikimedia.org/T219962

Discussion

[మార్చు]

The bot is ready for deployment on Telugu wikipedia and needs bot flag. Users can discuss the same below on or before 21 Jul 2019.--అర్జున (చర్చ) 05:01, 15 జూలై 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

@Cyberpower678, In order to familiarize with the bot's edits, a trial run of 50-100 edits would help. --అర్జున (చర్చ) 04:46, 16 జూలై 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
I support the proposal. __చదువరి (చర్చరచనలు) 09:48, 16 జూలై 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
Support '-- Pranayraj Vangari (Talk2Me|Contribs) 15:27, 19 జూలై 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
Arjunaraoc, I have made about 50 test edits.—CYBERPOWER (చర్చ) 19:39, 11 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
Cyberpower678, Thank you for your test edits. We are reviewing the same. Initial impression is that lot of edits are useful. We will revert to you with feedback on translation of strings and other help with regard to configuration which may be needed in 2-3 weeks. --అర్జున (చర్చ) 23:59, 15 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
Chaduvari, I just noticed I pinged the wrong user. I have made the required test edits.—CYBERPOWER (చర్చ) 15:24, 15 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Cyberpower678,I have added bot flag for User:InternetArchiveBot, as testing is competed.--అర్జున (చర్చ) 06:40, 28 డిసెంబరు 2019 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Hello! I would like to request a bot flag for MGA73bot.

There are many other files to check and fix. For example the files on ప్రత్యేక:ఫైళ్లజాబితా/Mpradeep does not have Template:Information. Since many of those seem to be created by the uploader it is possible to use a bot to add the template and relevant information. After that the files could be moved to Commons.

Thank you! --MGA73 (చర్చ) 16:03, 8 మే 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

@MGA73, I have enabled bot flag, after the discussion at village pump. అర్జున (చర్చ) 04:59, 18 మే 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Hello! I would like to request a bot flag for CampWiz Bot.

 • Operator: Nokib Sarkar
 • Operator's home project: User:Nokib Sarkar
 • Software: Python (not pywikibot or any framework)
 • Purpose: Notify submitter about evaluations, notify (subscribed) judges about new submission, notify (subscribed) users about the statistics of ongoing campaigns on CampWiz tool.
 • Have bot flag at: mrwiki, knwiki, bclwiki
 • Details: This bot is a part of the tool CampWiz which assists organizers of various edit-a-thon to host, manage campaign, evaluate submissions, publish results (As of now, about 40 campaigns were hosted and 6500+ articles were submitted through this tool). One of its sibling tool helps organizers to generate a list of articles which are not present on their wiki based on topic (As of now, 233636+articles in 150+ lists were harvested). One of our main targets was to reduce the security issue and liability along with privacy issue. As such, this tool uses a single bot account to interact with mediawiki which eliminates the need of storing the user's access token on the server. As of now, the bot would perform the following tasks. In order to prevent spamming, all the edits on user talk pages would be done by batch hourly, rather than immediately.
 1. trackingTemplate: This bot would add a template (configured by the campaign organizers) on the talk page of an article if it does not already exist, whenever that article is submitted into a campaign.
 2. notifyEvaluation: This bot would add a message on submitter's talk page if any of his submissions get any evaluation by the judge (including any note that judge left).
 3. notifyNewSubmission (opt-in only): This bot would add a message containing new submission that were added on the talk page of the user who volunterily consented to have updates.
 4. notifyStatistics (opt-in only): This bot would periodically give statistics update about the campaign the user opted-in. (For future reference)

To demonstrate the functionalities, please look at the edits on mrwiki. All the templates that the bot uses should be localized too. These are:

Thank you! Nokib Sarkar (చర్చ) 10:52, 6 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

Discussion

[మార్చు]
@Nokib Sarkar But there is no running campaign in CampWiz at the moment. And, I cannot evaluate any, as I am not a judge in the project, currently under evaluation. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 09:21, 9 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Chaduvari: You are right. But the notification of the (evaluations that were already evaluated + the submissions that were submitted) can be demonstrated. Also, the articles that were submitted can be tagged with {{స్త్రీవాదము_-_జానపదము_2024}} or similar templates. Nokib Sarkar (చర్చ) 12:44, 9 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

@యర్రా రామారావు Actually, I don't know telugu, can you please indicate where should I change? Nokib Sarkar (చర్చ) 17:52, 12 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

@Pranayraj1985: It seems like the edits are satisfactory. Do I need to demonstrate more? (Side note, some user might've got notification twice. It was not any programming error, it was due to the fact that I reset the timestamp in the past. It is only for the testing phase. When the bot would run, it would not happen) Nokib Sarkar (చర్చ) 22:45, 12 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Nokib Sarkar, It is good. Thanks.-- ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 07:41, 13 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Pranayraj1985 Can you give me bot access, please? Nokib Sarkar (చర్చ) 08:24, 13 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Pranayraj1985 Pinging for attention. Nokib Sarkar (చర్చ) 05:59, 16 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
Dear @Nokib Sarkar, done from my side. thanks. ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 13:25, 16 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
@Pranayraj1985 Thank you very much. In Bangla, "আপনাকে ধন্যবাদ" Nokib Sarkar (చర్చ) 13:29, 16 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 1. సమ్మతిస్తున్నాను ఈ బాటు చేసే పనివలన ప్రాజెక్టు నిర్వహణ తేలికౌతుంది.__ చదువరి (చర్చరచనలు) 04:57, 9 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 2. సమ్మతిస్తున్నాను --యర్రా రామారావు (చర్చ) 05:06, 9 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 3. సమ్మతిస్తున్నాను --ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 13:26, 9 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 4. సమ్మతిస్తున్నాను --రవిచంద్ర (చర్చ) 16:50, 12 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 5. సమ్మతిస్తున్నాను -- నేతి సాయి కిరణ్ (చర్చ) 05:02, 13 ఏప్రిల్ 2024 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]