అర్థసంవృత తాలవ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అర్థసంవృత తాలవ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు
ø
IPA అంకె 310
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal) ø
యూనికోడ్ (hex) U+00F8
X-SAMPA 2
కిర్షెన్‌బాం Y
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది తాలవ్యం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో ø అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.