వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

అచ్చులలో ధీర్ఘ తాలవ్య సంవృత (Long close front unrounded vowel) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [iː]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [ī].

ఉచ్చారణా లక్షణాలు[మార్చు]

నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: ధీర్ఘం

చరిత్ర[మార్చు]

ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఈ&oldid=1976817" నుండి వెలికితీశారు