ఉపసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉపసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɪ̈
IPA అంకె319 415
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɪ​̈
యూనికోడ్ (hex)U+026A U+0308
X-SAMPAI_"
కిర్షెన్‌బాంI"
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు ఉప సంవృతం, అంటే సుమారుగా చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɨ̞ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.