అర్థసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అర్థసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɘ
IPA అంకె397
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɘ
యూనికోడ్ (hex)U+0258
X-SAMPA@\
కిర్షెన్‌బాం@<umd>
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

అర్థసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు ఒక రకమైన అచ్చు ధ్వని,[1] ఇది కొన్ని మాట్లాడే భాషలలో ఉపయోగించబడుతుంది. అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɘ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది. దీనిని ఆంగ్ల అక్షరం e కు ప్రతిబింబంగా రాస్తారు. దీనిని ష్వా ⟨ə⟩ కు దగ్గరగా ఉన్నందున అయోమయం చెందరాదు. ఈ అక్షరం ఐ.పి.ఏ చే 1993లో చేర్చబడినది. [2]

మూలాలు[మార్చు]

  1. While the International Phonetic Association prefers the terms "close" and "open" for vowel height, many linguists use "high" and "low".
  2. For example Collins & Mees (1990).

బాహ్య లంకెలు[మార్చు]