అర్థసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అర్థసంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɘ
IPA అంకె397
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɘ
యూనికోడ్ (hex)U+0258
X-SAMPA@\
కిర్షెన్‌బాం@<umd>
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɘ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.