ఇస్లాం ఐదు మూలస్తంభాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇస్లాం ఐదు మూలస్తంభాలు

ఏమతానికైనా విశ్వాసం అవసరం. ఏవిశ్వాసానికైన ధర్మం అవసరం. ఏధర్మానికైనా నిబంధనలు అవసరం. అలాగే ఇస్లాంలో కూడా నిబంధనలు ఉన్నాయి. అవి ఐదు. వీటినే ఇస్లాం ఐదు మూలస్తంభాలు అంటారు. ఇవి క్రింద ఇవ్వబడినవి.

  • షహాద (విశ్వాసం) : *لا إله إلا الله محمد رسول الله : " లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మదన్ రసూల్ అల్లాహ్. కలిమయె

షహాద: అష్ హదు అన్ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, వ అష్ హదు అన్ న ముహమ్మదన్ రసూల్ అల్లాహ్ " నేను సాక్షి చెబుతున్నాను, అల్లాహ్ ఒక్కడే, అతనికి ఎవ్వరూ సాటిరారు, ముహమ్మద్ అల్లాహ్ చే పంపబడ్డ ప్రవక్త "

ఈ ఐదు నిబంధనలు పాటించినవాడే ఒక సంపూర్ణ మహమ్మదీయుడు.

ఇవీ చూడండి[మార్చు]