తెలుగు కులాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిందూ మతం ముఖ్యంగా ఉండే తెలుగు సమాజంలో కులాలు వృత్తులను అనుసరించి నిర్ణయించబడ్డాయి.

అగ్ర కులాలు

అగ్ర కులాలకు చెందిన వారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో రిజర్వేషనుకు అనర్హులు. 2007 లో జరిపిన ప్రత్యేక గణాంకాల్లో 28% జనాభా అగ్ర కులాలని తేలింది. వీరిలో ముఖ్యంగా జందెము వేసుకునే కులాలయిన బ్రాహ్మణ క్షత్రియ, వైశ్య కులాలను ఆర్యులుగా పరిగణిస్తారు.రెడ్డి, కమ్మ, కాపు, వెలమ, బలిజ, ఒంటరి తెలగ కులాల వారు జందెము వేసుకోని ఆర్యులు కాని అగ్రకులస్థులు. నిజమైన క్షత్రియులు అంతరించిపోయారు.

 1. అగ్ర కులాలు
  1. రెడ్డి ( రాజులు,రాజకీయవేత్తలు, రైతులు,జమీందార్లు, భూపతులు,సైన్యాధిపతులు,సైనికులు, యోధులు, వర్తకులు, గ్రామ అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, వాణిజ్యవేత్తలు) 6% in andra
  2. బ్రాహ్మణ 1%
  3. బ్రాహ్మణ{కరణాలు(నియోగులు, నియోగి కరణాలు, ఆరువేల నియోగులు, శిష్టకరణం, కరణ కమ్ములు)}
  4. బ్రాహ్మణ{కళింగ బ్రాహ్మణులు - వీర్నే ఒడియా బ్రాహ్మణులు అని కూడా అంటారు! పండా, పాత్రో, పాణీగ్రాహి, పట్నాయక్, సాహు వంటి బిరుదులు పేరుచివర ధరింతురు. మాంసాహారులు లైన వీరు విశాఖ జిల్లా నుండి ఓడిస్సా వరకు అగుపితురు}1%
  5. క్షత్రియులు{రాజు లేదా వర్మ అని పేరు చివర కలిగిన వారు} .కొన్ని కుటుంబాలు రాజా అనే బిరుదును పేరుకు ముందు చేర్చుకుంటున్నారు. రాజులు సూర్యవంశ, చంద్రవంశంకి, భట్టు రాజులు. చాళుక్యులు, చోళులు ,కాకతీయుల .విష్ణుకుందినియల్, శాతవాహన ,పల్లవ , చక్రవర్తిలు, రాజులు, నరపతులు, సైన్యాధిపతులు, జమీందార్లు, భూపతులు, పెద్దకారురైతులు, రాజకీయవేత్తలు, కర్షకులు) 2% in andhra, తమిళనాడు రాజయపాలెం లో కనపడతారు
  6. వైశ్యులు{ఆర్యవైశ్యులు, కలింగ కోమటి, గవర కోమటి (వణికులు, వాణిజ్యవేత్తలు, వ్యాపారస్థులు, వర్తకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, రాజకీయవేత్తలు, భూపతులు, కర్షకులు)}3% in andra
  7. బలిజ కులం / తెలగ / ఒంటరి (రాజకీయవేత్తలు,సైనికులు,యోధులు, భూపతులు, రైతులు, వర్తకులు, వాణిజ్యవేత్తలు,ఎక్కువ జనాభా ఉన్న కులం 8% in andhra
  8. కమ్మ (ప్రభువులు, సామంత రాజులు, సేనా నాయకులు, యుద్ధ వీరులు, సంస్థానదీసులు, జమిందారులు (చౌదరి), రాజకీయవేత్తలు, రైతులు (భూపతులు), వర్తకులు, వాణిజ్యవేత్తలు} 4%in Andhra Pradesh and Telangana combined
  9. కాపులు ( గ్రామ అధికారులు, సైనికులు, యోధులు, రైతులు,(రాజకీయవేత్తలు, భూపతులు, వర్తకులు, వాణిజ్యవేత్తలు) 15% in andra
  10. వెలమ (పాలకులు, రాజకీయవేత్తలు, యోధులు, భూపతులు, రైతులు, రాజకీయవేత్తలు)1% in andhra

వెనుకబడిన కులాలు

ఆర్ధికంగా,విద్యాపరంగా, రాజకీయంగా వెనుకబడిన కులాలను ఇక్కడ గుర్తిస్తారు. వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది.వీరు ముఖ్యంగా కులవృత్తులు చేసుకునే వారు, చిన్న సన్నకారు రైతులు, వర్తకులు. వెనుకబడిన కులాల వారు జనాభాలో దాదాపుగా 50% ఉంటారు.

 1. పద్మశాలి(చేనేత/వస్త్రం నేసే వారు - పత్తి,పట్టు,తమారకా
   1. కైకాల
   2. కర్ణభక్తులు
   3. పట్టుశాలి
   4. సేనాపతులు
   5. తొగటశాలీలు
  1. శాలివాహన్ / కుమ్మరి (కుండలు)
  2. సూర్య బలిజ
   1. గణిక(నృత్యం చేసే వారు, పాటలు పాడేవారు, రాసేవారు)
 2. భిక్షగాళ్ళు
  1. జోగి (ధార్మిక బిచ్చగాళ్ళు)
  2. జోశినాడివాళ్ళు (జోశ్యులు, ఊరి పూజారులు)
  3. భవసర క్షత్రియులు (బట్టల వ్యాపారులు)
  4. ఆర్య క్షత్రియులు
  5. బుక్కలు
 1. యోధులు/వేటగాళ్ళు
  1. బోయ
  2. బోయ నాయక్/ నాయుడు
  3. బోయ తలారి
  4. జెట్టప్ప/ మెల్లుగ జెట్టి
 2. వర్తకులు
  1. పెరికె/పెరిక క్షత్రియులు/పెరిక బలిజ/పురగిరి క్షత్రియులు( రాజులు, రైతులు, భూపతులు, సైనికులు, యోధులు, వర్తకులు, వాణిజ్యవేత్తలు)
  2. గవర
  3. కృష్ణ బలిజ (కర్షకులు, వర్తకులు, కూలీలు)
  4. దాసరి (కర్షకులు, వర్తకులు)
  5. సాధుశెట్టి
  6. పూసల(కర్షకులు, వర్తకులు, కూలీలు)
 3. చేనేత
  1. అచ్చుకట్లవాళ్ళు
  2. దూదేకుల
  3. దేవాంగ (పట్టునేసేవారు)
  4. జండ్ర
  5. కుర్ని
  6. నీలకంఠి (చేనేత)
  7. కోష్ఠి
  8. నక్కల
  9. పట్కార్
   1. ఖత్రి
 4. చేతిపని చేయువారు
  1. విశ్వకర్మ
   1. కమ్మరి (ఇనప వస్తువులు చేసేవారు)
   2. వడ్రంగి (చెక్క పని చేసేవారు)
   3. కంచరి (కంచు, ఇత్తడి)
   4. శిల్పి (రాతి)
   5. కంసాలి (బంగారం)
   6. పల్లి, అగ్నికుల(వహ్నికుల) క్షత్రియులు
  2. తొగటవీర
  3. వీరక్షత్రియ స్వకులశాలి
  4. నరసింహ కులం
 1. అయ్యారక పాత్రుడు(కౌండిన్యులు, గౌడ క్షత్రియులు (సోమ వంశ క్షత్రియులు, సహస్రార్జున క్షత్రియులు), రాజులు, వర్తకుడు, రైతు, సైనికుడు, చోదకుడు)
  1. గౌడ|కౌండిన్యులు
 2. సారా/మత్తు పానీయాల తయారీ
  1. భండారి
  2. ఎడిగ
  3. ఈడిగ
  4. కల్వర్
  5. శెట్టి బలిజ
  6. యాతా
 3. పశుపాలకులు
  1. పశువులతో పొలం పని చేసే వారు
   1. యాదవులు లేదా యాదవ రాజులు (వీరిని కొన్ని శాస్త్రాలలో క్షత్రియులు గా పేర్కొన్నారు.)
   2. గొల్ల
  2. గొర్రెల పెంపకమ్
   1. కురుబ
   2. కురుమ
   3. కురుబ హట్కర్
 4. నాయీ బ్రాహ్మణులు (ప్రపంచపు మొదటి వైద్యులు, సంగీతజ్ఞులు, శస్త్రచికిత్సకులు, మంత్రులు, నాయకులు)
  1. ధన్వంతరిలు
  2. నంద వంశం,
  3. పండిత్, పండితర్
  4. నాద బ్రాహ్మణులు
  5. మంగళ
  6. మంత్రి
  7. వైద్య బ్రాహ్మణులు
  8. పండిత రాజులు
  9. వైద్య రాజులు
  10. నాయీబ్రాహ్మణ
  11. ఇసై వెలార్, మారన్
  12. మరుత్తువరులు
 5. మేదర పని చేసే వారు
  1. కండ్ర
  2. మేదర(మహేంద్ర)
 6. బుట్టలల్లే వారు
  1. గుండ్ల
   1. గూంద్ల
  2. గడబ(అడవి జాతి)
   1. గొడబ
  3. మేదరి
 7. మాంసం వ్యాపారులు
  1. అగ్నికులక్షత్రియ
  2. సూర్యవంశి ఆరెకటిక/ఆరెకటిక (శివాజి సమయంలో యోధులు)
  3. కటిక
 8. చెప్పులుకుట్టే వారు
  1. చిరాకర
  2. గినియార
  3. ముచి
  4. నఖస్
 9. పాటలుపాడే వారు
  1. జక్కలి
 10. కాపల
  1. కాటికాపల
 11. దూది ఏకడం
  1. దూదేకుల
  2. లద్దాఫ్
  3. నూర్బాషా - (నూర్-బాఫ్)
  4. పింజారీ
 12. మట్టి పని
  1. ఒడ్డే
   1. ఒడ్డిలు
  2. ఉప్పర
   1. సగర
 13. చేపలు పట్టే వారు
  1. జాలరి
  2. బేస్త
  3. ముదిరాజు(ముదిరాజులు పల్లవ రాజులకు సామంతులు, వెలమ రాజులకు, పల్లవ రాజులకు సైనికులుగా పనిచేశారు)
   1. ముత్రాసు
   2. తెనుగొల్లు
  4. నెయ్యాల
  5. పట్టపు
  6. వాడబలిజ
 14. తోటపని వారు
 15. కుట్టుపని వారు ఇంకా రంగులద్దే వారు
  1. రంగారేజ్
  2. చిప్పొల్లు
  3. మెర
  4. మేరుదర్జీ
 16. సంచార తెగలు
  1. బంజార
  2. కంజరభట్ట
  3. లంబాడా
  4. సుగాలి
  5. వంజరి/వంజర
 17. శివార్చకులు
  1. తమ్మాలి
 18. జింగర
 19. కచ్చి(కూరగాయలు పెంచేవారు)
 20. నాగవడ్డిలు
 21. నాగవసం
  1. నాగవంశం
 22. నూనె పని చేసే వారు
  1. గాండ్ల
  2. సజ్జనగాండ్ల
  3. గానిగ
  4. దేవ తిలకుల
  5. తేలి కుల
 23. చందనం పని చేసే వారు
  1. అగరు
 24. వడ్డి(బావులు తవ్వటం/రాళ్ళు కొట్టడం)
  1. వడ్డెర
  2. వడ్డెలు

ఇవి కూడా చూడండి