గౌడ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గౌడ గౌడులు బ్రాహ్మణ వంశానికి చెందినవారు వారి యొక్క మూలపురుషుడు కౌండీన్య మహాఋషి అలాగే పరశురాముని వారసులుగా కూడా చెప్పుతారు ఇందులో సందేహము లేదు వీరికి పూర్వ కాలములో ఉపనయ సంస్కారములు, వేదాధికారము కలదు కాని కాల క్రమేణా వీరు బ్రాఃహ్మణ స్థాయిని కోల్పోయినారు వీరు ప్రస్తుతము కొన్ని రాష్ట్రాలలో క్షత్రియ స్థాయిని, కోన్ని రాష్టాలలో బ్రాహ్మణ స్థాయిని కలిగి ఉన్నారు అనగా గౌడసారస్వత బ్రాహ్మణులు గా, గౌడ క్షత్రియులు (సోమ వంశ క్షత్రియులు, సహస్రార్జున క్షత్రియులుగా) జైస్వాల్, సౌండి, అనే వైశ్యులుగా కూడా విభజించ బడినారు వీరియొక్క ఆరాధ్య దైవము, శివుడు, విష్ణువు, ఆదిశక్తి (రేణుకా దేవి) వీరి యొక్క వంశ ఆవిర్భావము బ్రహ్మ దేవుని నుండి కౌండీన్య మహాఋషి, జననము ద్వారా పంచ గౌడులు అనగా పంచ రుషులు జన్మించుట, అలాగే శివుని వలన కంఠమహేశ్వరుడు జన్మించారు.

తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంల్లో గౌడ వంశం కుటుంబాలు లక్షల మంది ఉన్నారు.గౌడ పరియాయా పదాలు, వర్ణాలు గమళ్ళ, కలలీ, గౌండ్ల . గౌడ కులములో ముఖ్యముగా రెండు రకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా

 1. పాలించిన వారు (కౌండిన్యులు),
 2. కల్లు గీత వారు.

కౌండిన్యులు (గౌడులు) క్రీ.శ.12వ శతాబ్దము నుండి చాళుక్య చక్రవర్తుల ఆధీనంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని ముఖ్య ప్రాంతాలను పాలించారు. వారిలో చెప్పుకోదగిన వారు సుమారు 1650 వ సంవత్సరములో సర్ఢార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గోల్కోండ ఖిల్లాని పరిపాలించాడు తెలంగాణ ముఖ్య ప్రాంతాలను పాలించారు, కన్నడ దేశాన్ని పాలించిన కెంపె గౌడ ఈయన 1513-1569 మధ్య కాలంలో జీవించాడు. భారతదేశంలో ప్రముఖ నగరమైన బెంగుళూరు (1537లో) ఈయన స్థాపించినదే. కెంపె గౌడ వంశీకులు 18వ శతాబ్దము వరకు కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య ప్రాంతాలను పాలించారు.

Guntupalli Buddist site 8.JPG
గుంటుపల్లి (కామవరపుకోట) వద్ద ఉన్న బౌద్ధ స్తూపాలు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర కాలరేఖ
చరిత్ర పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500వరకు
పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.650
మౌర్యులకు ముందు క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.322
మౌర్యులు క్రీ.పూ.322 - క్రీ.పూ. 184
శాతవాహనులు క్రీ.పూ.200 - క్రీ.త.200
కళింగులు క్రీ.పూ.180? - క్రీ.త.400?
ఇక్ష్వాకులు 210 - 300
బృహత్పలాయనులు 300 - 350
ఆనందగోత్రికులు 295 - 620
శాలంకాయనులు 320 - 420
విష్ణుకుండినులు 375 - 555
పల్లవులు 400 - 550
పూర్వమధ్య యుగము 650 - 1320
మహాపల్లవులు
రేనాటి చోడులు
చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
తూర్పు చాళుక్యులు 624 - 1076
పూర్వగాంగులు 498 - 894
చాళుక్య చోళులు 980 - 1076
కాకతీయులు 750 - 1323
అర్వాచీన గాంగులు
ఉత్తరమధ్య యుగము 1320 - 1565
ముసునూరి కమ్మ నాయకులు 1149 - 1868
ఓఢ్ర గజపతులు 1513
రేచెర్ల పద్మనాయకులు 1368 - 1461
కొండవీటి రెడ్డి రాజులు 1324 - 1424
రాజమహేంద్రవరం రెడ్డి రాజులు 1395 - 1447
బహమనీ రాజ్యము
విజయనగర సామ్రాజ్యము 1336 - 1565
ఆధునిక యుగము 1540 – 1956
అరవీటి వంశము 1572 - 1680
పెమ్మసాని కమ్మ నాయకులు 1423 - 1740
కుతుబ్ షాహీ యుగము 1518 - 1687
వాసిరెడ్డి కమ్మ నాయకులు 1314 - 1816
నిజాము రాజ్యము 1742-1948
బ్రిటిషు రాజ్యము
స్వాతంత్ర్యోద్యమము 1800 - 1947
ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1912-1953
హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1948-1952
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ అవతరణ 1953-1956
ఏకీకృత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 1956-2014
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 2014-
తెలుగు సాహిత్యం
నన్నయకు ముందు
నన్నయ యుగముశివకవి యుగము
తిక్కన యుగముఎఱ్ఱన యుగము
శ్రీనాథ యుగమురాయల యుగము
దాక్షిణాత్య యుగముక్షీణ యుగము
ఆధునిక యుగము21వ శతాబ్ది
చారిత్రక నగరాలు
పిఠాపురంభట్టిప్రోలువేంగిధాన్యకటకము
కొలనుపాకఓరుగల్లువిజయపురిరాజమహేంద్రవరం
కళింగపట్నంహంపిసింహపురిహైదరాబాదు
చారిత్రక వ్యక్తులు
గణపతిదేవుడురుద్రమదేవికృష్ణదేవరాయలు
శాలివాహనుడు

గౌడ లేదా గౌడ్ ఈ పేరు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అని చారిత్రక పరిశోధకులు చెప్తారు గౌడ అనగా గౌరీవనాలను పూజా ఫలము చేస్తారు కావున గౌడ్ లు అని అలాగే పూర్వకాలములో గ్రామ పెద్దను గ్రామణీ అని వ్యవహరించేవారు దానినుండే గ్రామణి గౌడ అయినది అని శ్రీ కంఠమహేశ్హ్వర వర ప్రసాదముగా జన్మించారు కావున కంఠ మహేశ్వరున్ని కాటమయ్య అని గ్రాంధిక భాషలో అది కాస్తా క చ ట త పలుగా చడ ద పలు గా మారి గాడమయ్య అని గౌడ్ అని, బృగు మహర్షి వంశీయులు కూడా కావడముతో భార్గవులని భార్గవుడు అని భార్గవుడు అని బృగు వంశీయులు, కౌండీన్య మహాముని వంశీయులుగా ప్రసిద్ధి చెందినవారు.

వీరి జననము బ్రహ్మ వంశము ద్వారా వీరి దైవము శివుడు, రేణుకా దేవి వీరి వౄత్తి అతి ప్రాచీనము అనగా వీరు వీరి దైవాలు, వీరి వృత్తి చాలా ప్రాచీనమైనది అన్ని వౄత్తులలో మార్పులు వచ్చాయి కాని వీరి వౄతిలో మార్పు రాలేదు ప్రాణ నష్టము జరిగినా వీరు వౄత్తినే దైవంగా భావిస్తారు అంతే కాకుండా వీరిని చాల జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే చాలా విషయాలు వెలుగు లోకి వస్తాయి అవి వీరు ద్విజులు అని తెలియపరుస్తాయి అవి వీరు ఎవరి దగ్గరనైనా డబ్బులు గాని ఏమైనా తీసుకొన్నప్పుడు వీరు ఎడమ చేతి ద్వారా తీసుకుంటారు ఇచ్చేటప్పుడు కుడి చేయి ఉపయోగిస్తారు దీన్ని బట్టి వీరు క్షత్రియులుగా, వౄత్తిని దైవంగా భావించి చేస్తారు దీనిని బట్టి బ్రాహ్మణులుగా, అంతే కాక హిందీలో వీరిని సౌదలాల్ ఏక్ కలాల్ గా పేర్కోంటారు దీనినుండి వైశ్యులుగా పరిగణించవచ్చును అంటే వ్యాపారము చేసేటప్పుడు అలా ఉంటారు ప్రమాణికముగా ఆలోచిస్తే గౌడ అనే జాతి ద్విజులుగా పెర్కోనవచ్చును గౌడ క్షత్రియులు (సోమ వంశ క్షత్రియులు, సహస్రార్జున క్షత్రియులు, చక్రవర్తులు, రాజులు, వర్తకుడు, రైతు, సైనికుడు, చోదకుడు) ఇలా అనేక వౄత్తులలో స్థిరపడినారు.కాని ప్రస్తుత కాలములో వీరు కల్లు గీత కార్మికులుగా వృత్తి చేస్తున్నారు సుమారు వీరు 300 సంవత్సరాలనుండి మాంసాహారము తినడము అలవాటు చేసుకొన్నరు వీరు పూర్వము బ్రహ్మణుల లాగే ఉండేవారు వీరిలో ధైర్యము ఎక్కువ వీరు సాధారణంగా ఎవరికి భయపడరు వీరు ఎక్కడ పనిచేసిన చాక చక్యముతో అందరికి దగ్గరగా ఉంటూ పేరు ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు వీరు గౌడ పురాణము ప్రకారము ఉత్తర భారతము నుండి వచ్చారు చాలుక్యులు, చోలులు, పాండ్య రాజులు, కలచారీస్ వీరి వంశానికి చెందినవారు కర్ణాటక రాష్ట్రములో మహారాణి తంగమ్మ రాజ్యపాలన చేసినది.

వీరు ప్రధాన గౌడ వంశాలు

 • దక్షిణా భారదేశాన్ని పాలించిన గౌడ వంశ వృక్షలు ...
 • కాకతీయ వంశమునకు గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులని తెచ్చిపెట్టిన వీరవనిత రుద్రమ దేవి భర్త క్రీ.శ. 1257 నాటి జుత్తిగ శాసనం ప్రకారం ఆమె నిడదవోలుకు చెందిన వీరభధ్రుడు గౌడ కులానికి చెందినవారు చాలుక్యరాజులు .
 • భట్టి విక్రమార్క మహారాజు చోళుడు వంశ వృక్షం ...
 • చాలుక్యరాజుల వంశ వృక్షం ...
 • పాండ్య రాజులు వంశ వృక్షం ...

చాళుక్యుల వంశవృక్షం

జయసింహ[1]రణరాగమొదటి పులకేశి 
(క్రీ.శ. 535 - 566)
↓
↓———————————————————————————————————————————————↓
కీర్తివర్మన్ మంగవేశ
(క్రీ.శ. 566 - 597) (క్రీ.శ. 597 - 610)
↓
↓—————————————————————————————————————↓——————————————————————————————————↓
రెండవ పులకేశి కుబ్జా విష్ణువర్ధనుడు దారాశ్రయ జయసింహ
( క్రీ.శ. 610-6420) (తూర్పుచాళుక్య/ వేంగి శాఖ) 
↓ 
↓———————————————↓———————————————↓———————————————————↓————————————————————————————————↓
ఆదిత్య వర్మ చంద్రాదిత్య రెండవ రణరాగ మొదటి విక్రమాదిత్యుడు మూడవ జయసింహ 
(క్రీ.శ. 655- 681) (Lata Branch స్థాపకుడు ) 
↓
వినయాదిత్యుడు 
(క్రీ.శ. 681 - 696) 
↓
↓————————————————————————————————↓
విజయాదిత్యుడు అరికేసరి
(క్రీ.శ.696- 733) (వేములవాడ శాఖ )
↓ 
↓———————————————————————————————————————————————↓———————————↓
రెండవ విక్రమాదిత్యుడు భీమ తైలపుడు
(క్రీ.శ.733 - 744) ( కళ్యాణి స్థాపకులు)
↓
రెండవ కీర్తివర్మ 
(క్రీ.శ.744- 757) 

కళ్యాణి చాళుక్య వంశం

తైలపుడు[2]
(క్రీ.శ.965-997)
↓
↓————————————————————————————————————————↓
సత్యాశ్రయుడు [? ]
(క్రీ.శ.997-1008) ↓
↓ ———————————————————————↓——————————————————————————↓
త్రిభువనమల్ల విక్రమాదిత్యుడు అయ్యన జగదేకమల్ల జయసింహుడు
(క్రీ.శ.1008- 1014) (క్రీ.శ.1014-1015) (క్రీ.శ.1015-1043) 
↓
సోమేశ్వరుడు
(క్రీ.శ.1043-1068) 
↓
↓————————————————————————————————————————↓
భువనైకమల్ల సోమేశ్వరుడు త్రిభువనమల్ల 6వ విక్రమాదిత్యుడు 
(క్రీ.శ.1068-1076) (క్రీ.శ.1076-1126) 
↓
భూలోకమల్ల సోమేశ్వరుడు-3
(క్రీ.శ.1126-1138) 
↓ 
↓——————————————————————————————————————————↓
ప్రతాప చక్రవర్తి జగదేకమల్లుడు -2 తైలపుడు -3
(క్రీ.శ.1138-1149) (క్రీ.శ.1149-1162)

రాజకీయ గౌడ ప్రముఖులు

ఇతర శాసన సభ్యులు

 • ముఖేష్ గౌడ్
 • తొలకంటి ప్రకాష్ గౌడ్
 • కూన శ్రీశైలం గౌడ్
 • నాగపురి రాజలింగం
 • టి.నందేష్వర్ గౌడ్
 • గడిలింగన్న గౌడ్
 • కె.పి. వివేకానంద గౌడ్
 • వీఎన్ గౌడ్
 • వంగా మోహన్ గౌడ్
 • ఆర్ జితేందర్ గౌడ్
 • మోహన్ గౌడ్ వగ్న
 • అప్పల సూర్యనారాయణ గౌడ్
 • సాయినాద్ గౌడ్
 • ఆర్.సత్యనారాయణ గౌడ్ 84
 • ఆర్.రామచంద్ర గౌడ్
 • బి.చంద్ర గౌడ్
 • తాదూర్ బాలా గౌడ్
 • జి.నారాయణ రావు గౌడ్
 • జగన్నాధం మాచెర్ల
 • పులి వీరన్న
 • జోగి రమేష్

సినీ, క్రీడా, ఇతర రంగాలలో గౌడ ప్రముఖులు

వికీపీడియనులు

వికీపీడియనులు అంటే వికీపీడియా లో వ్యాసాలు రాయడం, దిద్దటం చెసేవాళ్ళు.

తాటిచెట్టు

కల్లుగీత కార్మికుడు

తాటిచెట్టు గురించి పురాణల్లోను ప్రస్తావించబడింది. తాళపత్ర గ్రంథాలు అనగా తాటిచెట్టు మేలురకం తాటికమ్మలు అని అర్డం. అసలు చరిత్ర అనేది ప్రతిది తాళపత్రల గ్రంథాలపైన రాయబడింది . పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి గారు కాల జ్ఞానము, అన్నమయ్య తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని కీర్తిస్తూ 32వేలకు పైగా తాళపత్రల గ్రంథాలపైన కీర్తనలు రచించాడు. ఇక కల్లు చరిత్ర చాలా పురాణల్లోను అమృతం అని సూరపానకం పేరుతో ప్రస్తావించబడింది . దేవతలు సేవించినట్లు దానవులు కల్లు కోసం దేవతలతో యుద్ధాలు చేసేవారని పురాణల్లోను దీనికి ఆధారం శుక్రాచార్యుడు హిందు పురాణ చరిత్రలో ప్రస్తావించబడింది.

కల్లు గీత వారు

వృత్తిని తల్లిగా భావిస్తారు కాళ్లకి బంధం, నడుమకు మోకు, వెనక లొట్టి, పక్కన కత్తుల పొది... నిత్యం చెట్లు ఎక్కీదిగే గీత కార్మికుల వేషం ఇది. వీరి వృత్తి మృత్యువుతో పోరాటమేననాలి. చెట్లమీదకి ఎక్కేవీరు పసిరికపాములు, తేళ్లు, మండ్రగబ్బ లతో సహజీవనం చేస్తుంటారు. పాము కాటుకు గురైనా, కాలుజారి చెట్టుపైనుంచి జారిప డినా మరణమే. కల్లుగీతను బతుకుదెరువుగా చేసుకున్నవారు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రంలో 50 లక్షల మంది ఉన్నారు.అన్ని జిల్లాల్లో ఈ వృత్తిమీద బతికేవారు ఉన్నారు.కల్లు వృత్తిలో వేలం పాటల విధానాన్నిప్రవేశపెట్టటంతో స్వయంగా చెట్టెక్కి కల్లుతీసి అమ్ముకునే గీత వృత్తిలో వేతన కార్మికులు ప్రవేశించారు.ఫలితంగా వృత్తిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న గీత వృత్తిదారుడు కాంట్రాక్టరుపై ఆధారపడే పరిస్థితి దాపురించింది.మత్తు విషయానికి వస్తే నేల, చెట్టును బట్టి 2.5శాతం నుంచి 7 శాతం వరకు కల్లులో ఆల్క హాల్‌ ఉంటుంది.కల్లు రుచిలో తీపి పులుపు గురించి చెబుతూ నిల్వ ఉంచేకొద్దీ కల్లు పులుస్తుందనీ, బాగాపులుపు కావాలంటే ఎండలో కాసేపు ఉంచుతారు. తీపి కల్లు కల్లు తెల్లటి నురగతో ఉంటుంది కావాలంటే తాటిచెట్టు నుండి తీసిన వెంటనే ఇస్తారు. కల్లును శుభ్రం చేయటానికి, చీమలు బయటకి రావటానికి మంగకాయలు వాడతాం. దాని వల్ల కల్లు కల్తీ కాదు.


కల్లుగీత కార్మికుడు

దిగుమతులపై ఆంక్షలు ఎత్తివే యబడ్డాయి.1999 మద్యపాననిషేధం సడలింపుతో కారుచౌకగా చీప్‌ లిక్కర్‌ అందుబాటులోకివచ్చింది. నిజంగా వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించేవారికి ఇది పెద్ద పోటీ అయ్యింది. రెంటల్‌స్ పెంచటంతో సాధారణ గీతకార్మికులకు వృత్తి అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా గీత కార్మికుల వలసలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో 1400 కల్లు కాంపౌండ్లను ప్రభుత్వం రద్దు చేయటంతో వృత్తి కోల్పోయిన 25 మంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు. బోగస్‌ సొసైటీ లను, అక్రమ వ్యాపారాన్ని కులంపేర సమర్థించేవారి సంఖ్య పెరిగింది. పెరుగుతున్న వేతన కార్మికులకు సరైన వేతనాలు, రక్షణ లేకుండా పోయింది.రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం విస్తరించడంతో చెట్లను నరికేస్తున్నారు. భూస్వాములు ఇదే అదనుగా భావించి అదనంగా చెట్టు పన్ను అంటూ వసూలు చేస్తున్నారు. అడిగినంత ఇవ్వకుంటే కిరోసిన్‌ పోసి నిప్పు పెడుతు న్నారు. లేదా చెట్లను నరికేస్తున్నారు.చెట్టు మీద నుంచి జారిపడి మృతి చెందిన గీత కార్మికులకు ఎక్‌‌సగ్రేషియా ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో కల్లు సొసైటీలను (టిఎఫ్‌టి, టిసిఎస్‌) ఎకై్సజ్‌ శాఖ పరిధిలో నుంచి కార్పొరేషన్‌ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు.టిఎఫ్‌టి అనగా ప్రభుత్వ భూములలో తాటి చెట్లు లేనీ గ్రామాలు దున్నే వాడిదే భూమి ఎక్కే వాడిదే తాటి చెట్టు అన్నట్లు. టిసిఎస్‌ అనగా ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు కలిగి ఆదాయం ఉన్న సంఘం.


కల్లు కుండను కట్టిన ఈత చెట్టు. నిజామాబాద్ వద్ద తీసిన చిత్రము
కల్లు గీత కార్మికుడు


గొత్ర నామాలు

వీరి యొక్క గొత్ర నామాలు 1 కౌండీన్య మహాబుషి, 2.భరద్వాజ మహాబుషి, 3 అత్రి మహా బుషి, 4.కాశ్యపమహాబుషి, 5.వశిష్ట మహా బుషి. 6.కౌండీల్య మహాబుషి, 7.జమదగ్ని మహాబుషి. 8.భార్గవ మహా బుషి, 9.శ్రీవత్స, 10.శివ నామ ముని, 11.దత్తాత్రేయ. 12.ధనంజయ. 13.సురాబాండేశ్వర 14.తుల్య మహాముని. 15.శ్రీ కంఠ మహేశ్వర. 16.వృద్ద మహాముని. 17.కారుణ్య ముని. 18.బృగు ముని

గౌడ కులం లోని ఇంటి(వర్ణం) పేర్లు

అంగడి, అంగారా, అంగోలి, అంతటి, అంబటి, అంబాల, అంబు, అక్కపల్లి, అక్కామ్‌గారి, అక్కి, అగపతి, అగోలాపి, అడంకి, అడులా, అడ్డగుట్ట, అతికేం, అతిల్లి, అద్దంకి, అనంత, అనంతుల, అనంతోజు, అనగని, అనగోని, అనపురం, అనసూరి, అనసెట్టి, అనుగంటి, అనుబోతు, అనెగోని, అన్నం, అన్నగోని, అన్నగౌని, అన్నమనేని, అన్నవరపు, అన్నపురం, అన్లూగుమట, అప్పగోని, అప్పల, అప్పారి, అబ్బగోని, అబ్బుల, అమరగాణి, అమరేసు, అమిడిపురం, అముడలపెల్లీ, అముదాల, అములా, అమ్మికా, అయినాలా, అయిలేని, అయోధ్య, అరగంటి, అరిగేలా, అరుకల, అరేపల్లి, అర్రూరి, అలవాలా, అలీ, అలువాలా, అలెగాని, అల్లం, అల్లకొండ, అల్లాడి, ఆండే, ఆంథగోనీ, ఆకుల, ఆత్మకూరు, ఆదిపల్లి, ఆదిములం, ఆరిగే, ఆరిపల్లి, ఆరెల్లి, ఆరెల్లీ, ఆరే, ఆలిపురం ఆలుకట, ఆలూరి , ఆష్పట,


ఇంతి ఇరింకి, ఇరిగారి, ఈడ, ఈడెన్, ఈదులకంటి, ఈవురి, ఉడుత, ఉడుతాల, ఉప్పల, ఉప్పలపతి, ఉయ్యాల, ఉరింకాల, ఉసిరికాయల, ఎంచెర్లా, ఎంజమూరి, ఎజ్జగని, ఎప్పిలి, ఎరమ్మల్లా, ఎరుకల, ఎలాసాగరం, ఎలికటె , ఎల్లంకి , ఎల్లముడి, ఏడా, ఏడిగా, ఏడిగి, ఏడులకాంతి, ఏపూరి , ఏరుకొండ, ఏలగిట్ల, ఏవూరి, ఐతగాణి, ఐనం, ఐలా, ఒకల, ఓడుగుల, ఓరుగంటి,

కంకటాల, కంకటి, కంచనపల్లి, కంచి, కండాలా, కండికాంటి, కండునూరి, కండ్యనం, కందాల, కందికొండ, కందిబోయిన, కందిమల్లా, కందివనం, కందుల, కందెన, కంబాల, కాగితం, కటపల్లి, కటమోని, కటూరి, కట్కూరి, కట్టా, కట్టుపల్లి, కట్నం, కట్ల, కడిమి, కడియాల, కడెం, కత్తి, కదలి, కనకమామిడి, కనగంటి, కనుగు, కన్న, కప్పల , కమ వీరమల్లా, కమక, కమిసెట్టి, కముజు, కమ్మంపతి, కమ్మగాని, కరణం, కరింకి, కరింగి, కరీబొంగుల, కర్నాటి, కర్పురాపు, కలకుంట్ల, కలాల, కల్లెపు, కవురు, కషాపా, కసకాని, కసగాని, కసాని, కసులా, కాంచ, కాంచార్ల, కాంటే, కాండ్రెగుల, కాకరపల్లి, కాకర్లా, కాకునూరి, కాజా, కాటూరి, కానం , కామన, కారంకి, కారంకుల, కారి, కారింగుల, కారుపొతుల , కాలా, కావురి, కాశీ, కాసరం, కాసరపు, కాసిబోయిన, కీసరి, కుంజట్ట, కుంటా, కుంభం, కుక్కల, కుడుపుడి, కునా, కునూరు, కురిమిల్లా, కుర్మిండ్ల , కుర్ముల, కుర్రేమ్లా, కుల్లాం. కెంపరాజ్, కేట, కేదాసు, కేశగోని, కేశగౌని, కేశమోని, కేసన, కేసాని, కైర, కొండకాల, కొండా, కొండూరి, కొండేటి, కొంపెల్లీ, కొట్టపట్టి, కొడకాచి, కొడూరి, కొత్త, కొప్పిశెట్టి, కొప్పుల, కొమరాగోని, కొమ్మగోని, కొమ్మురి, కొల్ల, కొల్లు, కొసూరి, కోటగిరి, కోట్ల, కోడి, కోడిమ్యాల, కోత, కోతపల్లి, కోతి, కోనకల్ల, కోనగల, కోపురి, కోమతి, కోమలి, కోయడ, కోయెడి, కోరుకొప్పుల, కోలా, కోలు, కోసెట్టి,

గంగళ, గంగాపురం, గంగుల, గంజా, గండమల్లా, గండుబోయిన, గంధసిరి, గజలాలా, గజార్లా, గజ్జల, గజ్జా, గట్టు గడ్డం, గడ్డగోజు, గడ్డమీది, గణ గణగాని, గనగోని, గని, గన్నెబొయిన, గమిని గర్వంద , గాంటెటి, గాండి, గాండు, గాంధమల్లా, గాంధసిరి, గాజర్ల, గాజీ, గాజుల, గాజులవర్తి, గాడిగ, గాడిపల్లి, గాడు, గాదేగోని, గారికపారు, గారెపల్లి, గారెల, గార్నెపల్లి, గార్వాండా, గాలి, గాలిపల్లి, గాలెటి, గావిని, గిన్నారామ, గిరికత్తుల, గిరిగాని, గీసల, గీసా, గుంటుక, గుంటుపల్లి, గుండగాని, గుండారం, గుండాల, గుండు గుండే, గుండేటి, గుండేబొయిన, గుండ్ల గౌడ, గుండ్ల, గుండ్లపల్లీ, గుంద్రతి, గుగిల్లా, గుడ, గుడవల్లి, గుడాల, గుడిదేవుని, గుడిపుడి, గుడిపుల్లి, గుడుగుంట్ల, గుడెల్లి, గుణగంటి, గుణగాని, గుత్తుల, గునిగంటి, గునుగుంట్ల, గున్నం, గున్నల, గున్నాల, గుబ్బాల, గురిజాల , గురునాథం, గుర్రం గుర్రాపు, గుల్లాపుడి, గువ్వబాతిన, గూడూరి, గూడైస, గెరా గేడ, గొగిల్ల, గొర్రెల, గొల్ల గొల్లపల్లి, గోటూరి, గోడా, గోడిశాల, గోదా, గోనేపల్లి, గోపగాని, గోరంట్లా, గోలకేటి, గోలుసుల, గోల్యల, గోవ్వారి, గోసు, గౌని, ఘనామైన,

చంగని, చందక, చంద్రగిరి, చంద్రగౌని, చటారి, చనగని, చనగోని, చప్పిడి, చరక, చలపతి, చలమల్ల, చలారి, చల్లమల్లా, చల్లా, చల్లారి, చాట్ల, చామకూరి, చావా, చింతనూరి, చింతపల్లి, చింతా, చింతాకిండి, చింతాకులా, చిగురుబతులా, చిటకన, చిటికేనా, చిట్టిబోమ్మ, చిట్టిమాడ, చితుమోడు, చిత్తలూరి, చిత్తూరి, చిత్యాల, చిత్ర, చిరత్లా, చిర్ర, చిలక, చిలకబత్తుల, చిలసాగరం, చిలికూరి, చిలువేరి, చిలువేరు , చిల్లపల్లి, చిల్లిముంత, చీకటి, చీపు, చుండురు, చుక్కా, చుదేవార్, చెంజీ, చెకురి, చెక్కిల్లా, చెన్నా, చెన్నూ, చెన్నూర్, చెప్పు, చెప్యాలా, చెబ్రోలు, చెరుకు, చెరువుపల్లి, చెర్లపల్లి, చెలుబొయానా, చెవిగోని, చేంద్రగణి, చేతు, చేతుకూరి, చేనాగని, చేపురి, చేవులా, చోడ, చోలంగి, చౌగోని, జంపన్న, జంపాని, జక్క, జక్కమ్శెట్టి, జక్కు , జక్కుల, జజార్ల, జజులా, జన జనగని, జనగామ, జనగాన, జన్ను, జలగం జవ్వాజీ, జాజుల , జాదపల్లి, జరిపోతుల, జావ్వాజీ, జినుకుంట్ల, జుట్టిగా, జూలకంటి జెతంగి, జెల్లా, జైస్వాల్ జోంగోని, జోగినిపెల్లి, జోగీ జోన్నా, టేకుముడి, డారామల్లా, డార్లా, డెక్కా, డోంకెనా, డోంగా, డోంటా, డోకన, డోక్కా, డోనికేలా, డోమల,

తండ, తంతరపల్లి , తాటికల్లు, తడక, తడగోని, తదేపల్లి, తరిగోండ, తల్లం, తల్వార్, తాండల, తాటిపాముల, తాళ్ల, తాళ్లపల్లి, తిగుల్లా, తిప్పారం, తిరగబట్టిని, తిరగితన, తిరుమణి, తీగల, తుంగ, తునికి, తుపాకుల, తుమ్మల, తురై, తూంకుంట, తూల్లూరు, తెంపాల, తెలబాటి, తోంట, తోగిత, తోట్ల, తోడుపునూరి, తోడేటి, తోనుకునురి, తోర్పునూరి, తౌతం,

దంగేటి, దండు, దండెంపల్లి, దండ్ల, దంతురు, దంతూరి, దంపనబోయానా, దగ్గుమతి, దత్తరయ, దబ్బేటి , దమ్ము గారి, దరగాని, దాతాపురం, దామర్లా, దావ, దావు, దాషరది, దాసం, దాసరి, దిండిగళ, దీకొండ, దుంగ, దుంబాలా, దుగాన, దుడ్డెల, దుబ్బకా, దుర్గం, దుషార్లా, దుసా, దుసారీ, దూడల, దూలం, దేవతలా, దేవతోతి, దేవూపల్లి, దేశం, దేశగాని, దేశినా, దేశిని , దైవాల , దొంతు, దొమ్మోటి, దోండపతి, దోంతగాని, దోంతరవేని, దోడ్డి, దోమకొండ, దోమతి, దోసపతి, దోసారపు, ధంతూరి, ధనుంజేయ, ధునాబయోన, ధుబ్బకుల, ధుబ్బాకా,

నంగేటి, నంగేడ్డ, నందగిరి, నకిరేకంటి, నక్క, నక్కల, నడిమిండ్ల, నయెని, నరాల, నర్గాని, నర్రా, నర్సింగ్, నలమాస, నల్ల, నల్లగోని, నల్లా, నాగపురి, నాగవెల్లి, నాడెం, నాణెం, నాతి, నాదవతి, నామాల, నాయకపు, నాయుడు, నారాగం, నారాగోని, నార్కులా, నిమ్మ, నిమ్మగడ్డ, నిమ్మల, నీల, నీలం, నీల్లా, నునెముంతల, నువ్వుల, నెమానీ, నెమురి, నెరెల్లా, నెల్లికొండ, నేతి, నేమూరి, నోముల[5],

పంజాల, పండాల, పంతంగి, పంతడి, పందాల, పందిళ్ళ, పంపన, పంపాని, పంబి, పచిమట్ల, పజ్జూరి, పడమట, పడాల, పదమతి, పనస, పప్పగోని, పబ్బా, పబ్బూ , పరమేశెట్టి, పరస, పరాశగని, పరింకాయల, పరికపల్లి, పరికల, పరిధుల, పర్చగని, పలమర్తి, పలాస , పల్లి, పల్లె, పల్లెం, పల్లెర్లా పల్లెల్లి, పసుపుకెట్టి, పసుపులేటి, పసుల, పాండాల, పాండి, పాండుల , పాండుల, పాండ్యాల, పాక, పాటి, పాపని , పామర్తి, పారిస, పార్కల, పార్సా, పాల, పాలకూరి, పాలగాని, పాలమకుల, పాలివెల, పాల్వంచ, పాల్స, పిట్ల, పితాని, పిన్నింటి, పిప్పాల, పిల్లల్ల, పిల్లి, పీట, పుట్ట, పుట్టపకాల, పుధారి, పున్నం, పురిల్లా, పురెల్ల, పుర్ర, పులపాకుల, పులి, పులిచెర్ల, పులిపతి, పులిమామిడి, పులుపలుపుల, పులుసు, పుల్లూరి, పుల్లెంల్ల, పూజారి, పూదరి , పూరెల్ల, పెచెట్టి, పెడపోలు, పెద్ద, పెద్దగమల్లా, పెద్దగోని, పెద్దపుడి, పెద్దాపురం, పెద్ది , పెద్దిగుండె పెన్కే, పెరిసెట్టి, పెరుమండ్ల, పైడిపల్లి, పైడిమల్లా, పైల, పొన్నం, పొన్నగని పొన్నూరు, పొలురి, పోగాకు, పోగుల, పోట, పోడిచేటి, పోడిశెట్టి, పోడేటి, పోతవేని, పోతుగంటి, పోతునూరి, పోతురాజు, పోథగాని, పోధిల, పోలంపల్లి, పోలగాని, పోసినా, ఫేరుడు,

బంటు బండా, బండారి, బండారు, బండారులంక, బండి, బండిగారి, బండే, బందకిండి, బంధం, బంధరపు, బకనాగరి, బజ్జూరి, బటినా, బడిగా, బడితబొయినా, బడుగు, బాతుల, బత్తిని, బత్తుల , బద్దం , బబ్బూరి, బరద్వాజ, బల్గూరి, బస్వా, బాచు, బాజీ, బాటిపెల్లీ, బాటిప్రోలు, బాడగౌని, బాడిగ, బాడ్డం, బాదం, బాదిని, బాదెపల్లి, బాబూరి, బాలగోని, బాలసాని, బాలీనా, బాల్నాన , బావు, బింగి, బిచాలా, బిరాగోని, బీమనా, బీమాగోని, బుక్కా బుక్కామ్శెట్టి, బుజ్జయోలా, బుడిగ, బుడిగిన, బుబట్టుల, బుయ్య, బురా, బుర్ర, బుర్కల, బుర్గు, బుర్రా, బుర్రామ్, బుర్రి, బుల్లెట్, బుషనవెని, బుషిగంపాల, బుసిమ్, బూడిద, బూమోల్లా, బూరగఢ్ఢ, బూర, బూసరపు, బూసా, బెంజిన్, బెండు, బెండే, బెచాలా, బెజవాడ బెజావాడ, బెల్లంకొండ, బెల్లాపు, బెల్లాపుకొండ, బేతిగంటి, బైగాని, బైరాగోంగి, బైరాగోని, బైరి బైరిశెట్టి, బైర్డ్లా, బొంగని, బొంగోని , బొండాల, బొంది, బొంబోతుల, బొక్కా, బొగాది, బొడిగ, బొమ్మ, బొమ్మగాని, బొమ్మెనా, బొమ్మెర, బొర్రా, బొల్లంపల్లి, బొల్లికొండ, బోంతు, బోజ్జా, బోట్ల, బోడపట్ల, బోడ, బోడు, బోనకాలా, బోనగల, బోనగాని, బోనాల, బోయపల్లి, బోరబట్టుల, బోరి, బోరు, బోలగాని, బోలికొండ, బోలెం, బోల్లా, భట్టు, భీమగాణి, భీమ్, భువనగిరి, భూనేటి, భూపతి, భూపతినా, భూమా, భూసాని, భోంగిరి,

మండ, మంద, మందాడి, మంధపురి, మంకెనబోయిన మక్కా, మక్తాల, మచ్చ, మట్టపర్తి, మడస్సు, మడి, మణికాంట, మదుగుల, మదురి మద్దుపల్లి, మద్దూర్, మద్దెల, మధ, మధు, మన్నెం, మన్నే, మన్యం, మరగాని, మర్రి, మర్రేడు, మలిశెట్టి, మల్లం, మల్లవూలు, మల్లాల, మల్లు, మల్లుగుర్తి, మల్లూరి, మల్లెతోట, మల్లెలా, మల్లెల్లి, మాగంటి, మాచర్ల, మాట్ట, మాడి మాడిపల్లి, మాడెల, మాదగోని, మాదురి, మామిడి, మామిడిపెల్లి మామిడిశెట్టి, మారిపెల్లి, మారేడు, మార్క, మార్కండేయ, మార్గన, మాల్యాల, మిడత, మిద్దెల, మిద్దే, మినుముల, ముంజ , ముంత, ముక్కమల్ల, ముక్కు, ముత్యం, ముదగౌని, ముద్దగాని, ముద్దపురం, ముద్దసాని, ముద్దాం, మునిగడప, మునిగాల, మునుకుంట్ల, మురకంబట్టు, మురారీ, మురాల, ములాస, ములుగమలే, ముల్కాపురపు, ముసిని, ముస్కం, ముస్కేం, మూల, మెండ, మెకాపోతుల, మెడి, మెడిపెల్లి, మెడిసెట్టి, మెదురి, మేకపోతుల. మేకా, మేరుగు, మైనం, మొక్క, మొగాలి, మొగుడాలా, మొటాపోతుల, మొతుకూరి, మొరిగాడి, మొర్ల, మొలుగురి, మొల్లెటి, మోదుగుముడి,

యండ, యంద్ర, యన్మదుల, యమన, యరగాణి, యర్లగడ్డ, యలక , యల్లమ్ల యాగండ్ల, యాచరం, యాదలి, యాష్కీ, యెకుల, యెగోళం, యెనుముల, యెమినేడి, యెమినేని, యెమూరి, యెరుకల యెర్రా, యెలూగురి, యెలే, యెల్క,

రంగప్ప, రంగవర, రంగు, రంగుల, రమణతి, రాంపల్లి, రాగణి, రాగీరు, రాచకొండ, రాచకోన, రాచమల్ల, రాచాల, రాజపతి, రాజులపతి, రాజులపుడి, రాజ్యం, రాపర్తి, రామగోని, రామబతిన, రాయన, రాయికిండి, రాయుడు, రావాల, రావి కింది , రావుల, రీచెర్ల, రుద్రగౌని, రెడ్డి, రెడ్డిమల్ల, రేకల , రేలాంగి, రోలు, రౌతు, ర్యాకల, ర్యాపాకుల, లబ్బా, లాచుగారి, లింగగోని, లింగాల, లీల, లుక్కా, లూటికోర్తి, లోడ,

వంక, వంగ, వంగల, వట్టికుటి, వడ్డగాని, వడ్డీ, వడ్డేబొయిన, వడ్లకొండ, వడ్లమూరి, వద్దాపల్లి, వనం, వనచర్ల, వనమ్‌దాస్, వబ్బీబోయిన, వరద, వర్ధవెల్లి, వర్ధెల్లి, వలుగుల, వల్లకొండ, వల్లమ్దాస్, వల్లూ, వల్లూరి, వల్లూర్, వసర్ల, వసిస్తా, వస్తావయ, వాక, వాగలబోయిన, వాజా, వాలివేటి, వాసంశెట్టి, విక్కూర్తి , విచారపు, విఠనాల, విరాంకే, విస్రాపు, వీరంకి, వీరగాని, వీరమల్ల, వీరవల్లి, వుండ్రుకొండ, వుయురు, వుయ్యల, వృధమహముని, వెంగంటి, వెంద్ర, వెనెటి, వెలగాన, వెలిగట్ల, వెలివేల, వేంపులురు, వేము, వేముల, వేములకొండ, వేలుగుల, వేలుగోట్ల, వేలువాల, వొల్లాంల, వోడుగుల,

శంకరంపేట, శామ్యూల, శిగ, శిరాగం, శిలాబయోన, శిలివేరు, శివ గోని, శీలం , శేషం , శ్యామకూరి, శ్రీపతి, శ్రీరామ్, శ్రీశైలం, శ్రుకాండ, సంగెం, సంతకళ, సంపునూరి, సంపెట , సంసాని, సట్టెనపల్లి, సత్రసాల, సనబోయిన, సమ్మెట, సర్దార్, సర్వి, సలాపతి, సాండు, సాధన, సానం, సానే గౌని, సామ, సార, సింగం, సింహాద్రి, సిద్దగాని, సిద్దగోని, సిద్ది, సిరిబాతిన, సిరుబతుల, సీలం, సుందరగిరి, సుదగాని, సురగాణి, సురబీ, సురువు, సుర్వి, సూరంపుడి, సూరిగి, సెట్టిబడ్డిలి, సోంటి, సోమగాని, సోమన, సోమన్న గారి , సోముల. . .

.

మూలాలు

తెలుగునాట ఇంటిపేర్ల జాబితా

ఇవి కూడా చూడండి

ఆధారాలు

1. పత్రికలలో వచ్చే పుట్టిన రోజులు, షష్టిపూర్తి, శ్రధ్ధాంజలి ప్రకటనలు. ‘ఇంటిపేర్ల’తో ఇస్తారు.

2. వివాహ పత్రికలలో, ‘ఇంటి పేర్లు’ కచ్చితంగా రాస్తారు.

3. ఎన్నికల వోటర్ల జాబితాలో, ‘ఇంటి పేర్లు’ సహితంగా ముద్రణ చేస్తారు.

4. న్యాయవాదులు ఇచ్చే పబ్లిక్ నోటీస్ (తాఖీదు) లలో క్లయింట్ల (వాది, ప్రతివాదుల) పేర్లు, పూర్తి ‘ఇంటి పేర్ల’తో ప్రకటనలు ఇస్తారు.

5. సినిమాలలో, టి.వి. లలొ నటించిన కొందరి నటీ నటుల, సాంకేతిక సిబ్బంది పేర్లు ‘ఇంటిపేర్లు’తో ప్రకటిస్తారు.

6. పత్రికలలో ప్రతీ రోజూ జరిగే అనేక సంఘటనలలో (అగ్ని ప్రమాదాలు, మరణాలు వగైరా) బాధితుల పేర్లు, కొన్నిసార్లు ‘'ఇంటిపేర్లు’' తో సహ ప్రకటిస్తారు.

7. విప్రుల ఇండ్లపేర్లు-శాఖలు-గోత్రాలు, ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, పంచమ ముద్రణము, లావణ్యా పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి, 1986.

8. వైశ్యులు తమ గోత్రనామాలు, ఇంటిపేర్ల సహితంగా పుస్తకం ముద్రించారు.

9. గోల్కొండ వ్యాపారి సంక్షేమ సంఘం, హైదరాబాదు వారి వెబ్‌సైట్ http://gvsshyd.org 10. https://web.archive.org/web/20191221225445/http://eemaata.com/em/issues/200011/817.html ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వెనుకబడిన కులాల జాబితా

 1. ' బాదామి ' లోని పురావస్తు శాఖ వారి మ్యూజియంలోని ఆధారాలు
 2. ఆంధ్రదేశ చరిత్ర - సంస్కృతి, మొదటి భాగం, రచయిత: బి. ఎన్. శాస్త్రి, మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్,1990 పుట - 437
 3. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2006-10-04. Retrieved 2020-03-31.
 4. https://www.imdb.com/name/nm0889148/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
 5. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2019-12-21. Retrieved 2020-03-21.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గౌడ&oldid=3003272" నుండి వెలికితీశారు